TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

särintresset

 

Det är givetvis olyckligt om Socialdemokraterna även som Moderaterna ställer mer krav på arbetslösa. Särskilt när Moderaterna och Alliansen sparkat på sjuka och arbetslösa under flera års tid. Magdalena Andersson och Stefan Löfven har idag skrivit artikeln ”Människor har eget ansvar för att bli anställningsbara” på DN debatt. Socialdemokraterna är nu Sveriges populäraste parti! Men vi vinner inte nya röster om vi ska låta som Moderaterna. Givetvis ska det finnas krav på arbetslösa att de ska ta jobb och nappa på utbildningar för att bli anställningsbara.

 

Det som jag tycker är bra är att vi Socialdemokrater talar om om att skapa nya jobb. Vi Socialdemokrater ska aldrig tala om särintressen oavsett om det är skola, vård och omsorg eller privata företag vi talar om. Privata företag har givetvis vinsintressen som inte ska blandas ihop med staten, kommunerna och landstingets ekonomier. Detta görs idag och detta har underminerat de offentliga ekonomierna kraftigt. Löfven och Andersson skriver på DN debatt om att skolan, vården och omsorgen behöver vinstindrivande företag. Sanningen är att företagen behöver svensk skola, vård och omsorg mer än någonsin.

 

När skolresultaten faller, när sjukvården tappar greppet och när våra äldre vanvårdas så beror det på ekonomins förfall och privatiseringar. Väldigt många väljare är trötta på Carema spelen i vården, bristande kunskaper i skolan och utförsäljningar av vårdcentraler för underpriser. När våra ungdomar inte är anställningsbara så beror det på att våran skola har misslyckats. Det är tid för oss Socialdemokrater att styra upp och återreglera skola,vård och omsorg. Detta vore en förnyad Svensk Socialdemokratisk politik efter flera års nedskärningar och missär. Våra skattepengar ska gå till det vi behöver och inte till vinster i riskkapitalbolag.

 2012-04-27, 22:05  Permalink
Andra bloggar om:  


Björn Andersson anklagar s-ledningen för att låta som Moderaterna och påstår trosvisst "Men vi vinner inte nya röster om vi ska låta som Moderaterna", följt av konstaterandet: "Socialdemokraterna är nu Sveriges mest populära parti". Vad menar Björn? Att vi inte vinner ÄNNU FLER röster på att låta som m? Det blir knepigt: Moderatretorik för de redan övertygade, och kommunistisk retorik för de ännu inte övertygade?

Ännu märkligare blir det när Björn skriver: "Givetvis ska det finnas krav på arbetslösa att de ska ta jobb och nappa på utbildningar för att bli anställningsbara." Nu låter ju Björn själv som Moderaterna!

Löfvén har skrivit en mycket bra artikel om arbetslösheten, men rubriksättaren har valt att lyfta fram just det som ter sig aningen tveksamt - uppenbarligen i syfte att "indoktrinera" läsarna om en pågående kraftig högervridning i s-toppen. I själva verket går Björn ännu längre i högervridning än Löfvén och Andersson, när han skriver att det ska vara ett KRAV på arbetslösa att de ska nappa på utbildningar.

För Löfvén och Andersson handlar det snarare om att den som får stöd för att gå en utbildning verkligen ska gå utbildningen. Men obligatorisk utbildning efter den obligatoriska skolan? Jag invänder mot begreppet "göra sig anställningsbar". Alla som kan arbeta är anställningsbara, enligt min mening, men givetvis inte för alla yrken som finns. De enda som både kan och bör "göra sig anställningsbara" är personer med missbruk och andra synnerligen osunda levnadsvanor.

Det finns en viss risk att unga arbetslösa hamnar i sådana levnadsvanor, och i deras fall behövs en viss disciplinering, som det har talats för lite om. Synd att den allmänna värnplikten har avskaffats! Disciplinering är inte samma sak som utbildning, även om det behövs en viss disciplin för att genomgå en utbildning.

Men nu använder många arbetsgivare en fullföljd utbildning som ett bevis på att den arbetssökande har den disciplin som behövs för både utbildning och arbete.

På den grunden avvisas fullt "anställningsbara" arbetssökande även från jobb som inte kräver någora speciella kunskaper. Detta är en allvarlig diskriminering av lågutbildade (att man generaliserar utifrån ett fåtal som missköter sig till att hela gruppen är likadan) och ett rent klassförtryck.

Det måste arbetas minst lika mycket med att ändra attityder (detta att människor hela tiden ska sorteras på grumliga grunder) hos anställare, som det måste arbetas med att utbilda arbetslösa. Någon obligatorisk utbildning efter grundskolan ska vi inte ha. All högre utbildning måste vara frivillig. Men då krävs också åtgärder för att göra utbildningen så attraktiv, så att andelen personer med endast grundskola inte blir vida större än de jobb som finns för lågutbildade.

Jobb, som inte kräver någon speciell utbildning kommer alltid att finnas. Paradoxalt nog blir det nya sådana jobb, samtidigt som de högutbilade blir alltmer kompetenta inom sina områden. Vi får t.ex. nya "användarvänliga" maskiner, som kan köras av vem som helst. Maskiner som gör jobb, som förr krävde stor yrkesskicklighet, som krävde flera års övning, som ibland måste kombineras med teoretiska studier av maskinernas arbetssätt.

Tyvärr verkar det inom socialdemokratin finnas alltför många "klassresenärer" som tror att deras egna framgångssagor kan kopieras av alla. De kan möjligen kopieras av vem som helst, men inte av alla. Arbetsmarknaden för höga partifunktionärer med akademisk utbildning är inte obegränsad.

Det finns en risk att "klassresorna" som universalmedicin mot arbetslöshet bara leder till att arbetslösheten klättrar uppåt i de akademiska graderna. Hur många doktorander finns det jobb åt? Samtidigt med brist på personal med utbildningar som är dyra att anordna för högskolorna, ökar arbetslösheten för akademiker med utbildningar som är billiga för anordnaren.

Problemet för de lågutbildade är bland annat att de blir utkonkurrerade av högutbildade personer, som inte har lyckats få de jobb som de har utbildat sig till. Men dessa högutbildade har ju dock visat tillräcklig disciplin för att jobba på McDonalds genom sina väldisciplinerade studier på allt högre nivåer.

Socialdemokraterna anklagar borgarna för att söka orsakerna till arbetslösheten enbart på utbudssidan, vilket innebär att de lägger skulden enbart på de arbetslösa för att de är arbetslösa, och inte på efterfrågesidan. Socialdemokraterna gör samma fel, men med den skillnaden att deras åtgärder för att förbättra de arbetslösas kompetens synes vara mer effektiva.

Men grundproblemet kvarstår: Efterfrågan på arbetskraft är för liten i förhållande till utbudet. Förvisso vill Löfvén och Andersson också genomföra kraftfulla åtgärder som kan öka efterfrågan på arbetskraft. De ständigt pågående rationaliseringarna verkar dock i motsatt riktning. Pensionsavgångar ersätts inte alltid med nyanställningar. De användarvänliga maskinerna, som kan köras av nästan vem som helst, blir alltmer effektiva.

S har en arbetsmarknadspolitisk talesperson (Ylva Johansson) som säger att det behövs fler arbetade timmar. Sanningen är att det behövs allt färre arbetade timmar för att producera varor och tjänster. Och i det läget tar arbetsgivarna det säkra före det osäkra. Det räcker inte att vara "anställninsbar" för det jobb, som man söker, för att verkligen få ett jobb.

En följd av rationliseringarna är att på arbetsuppgifter med flera anställda förr i tiden finns nu bara en anställd, som aldrig får bli sjuk, eftersom man inte kan ha en vikarie för varje anställd. En ny typ av bemanningsföretag kan vara en del av lösningen. Ett bemanningsföretag kan nämligen förse flera mindre arbetsplatser med arbetskraft.

Det är viktigt att bekämpa långtidsarbetslösheten, vilken Löfvén och Andersson också skriver. Det är bättre om flera personer har korta arbetslöshetsperioder än att samma person går utan jobb under flera år. Men grundproblemet, att efterfrågan på arbetskraft sjunker, kvarstår. Och vi pensionärer fortsätter att vara illojala genom att inte bli sjuka och vårdbehövande på beställning för att uppfylla prognoserna om ett enormt ökat behov av arbetskraft till äldrevården.

Pratet om "åldringsexplositionen" har min generation hört under 40 år, samtidigt som antalet anställda inom äldreomsorgen kontinuerligt har minskat. Hotet om en kommande arbetskraftbrist, som vi alltså har hört under 40 års tid, är bara ett propagandatrick för att vidmakthålla en hög arbetslöshet. Någon tjänar på arbetslösheten. "Sänk ingångslönerna", säger Lööf, som om det skulle göra arbetslösa unga mer "anställningsbara".

Sysselsättningen har ökat med 1.8-procenenheter sedan
2006. Andelen sysselsatta har minskat. Skillnaden är
förstås följden av invandringen. Om befolkningen varje år
får ett tillskott av 40 000 individer, varav kanske hälften,
är i arbetsför ålder, hur skall de få jobb? På tio år är
gruppen lika stor som landets samlade lärarkår. Mission
impossible.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM