TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

 

Magdalena Andersson är 49 år och bor i Nacka. Sedan 2014 är hon Sveriges finansminister. Hon är den första kvinnliga finansministern i en Socialdemokratisk regering. Magdalena Andersson har varit simmerska på elitnivå. Magdalena Andersson avlade ekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm 1992 och erhöll titeln civilekonom. Hon var doktorand i nationalekonomi vid högskolan 1992–1995. Hon har även studerat vid Harvard University i USA och vid Institutet för avancerade studier i Wien.

 

Det går bra för Sverige. Med en tillväxt på runt fyra procent är det den högsta tillväxttakten på över fyra år. Vår tillväxt ligger högst i Norden och är en av de allra högsta i Europa. Arbetslösheten minskar och sedan Magdalena Andersson tillträdde har nästan 100 000 fler människor ett jobb att gå till. För första gången på över sju år ligger arbetslösheten på runt sju procent. Extra bra är ungdomsarbetslösheten fortsätter minska. Givetvis finns det mörka moln på den finansiella himlen. Det gör det alltid. För regeringen och finansministern handlar det om att rikta ögat emot himlen och dra de stora röda penseldragen. Vi ska fortsätta att utbilda och skola oss ut ur arbetslöshet och utanförskap.

 

Målet är att få ned skatterna och förbättra situationen för de äldre i Sverige. När nu äldrevården blir bättre och de äldre får bättre ekonomi. Då blir det bättre för alla. Det handlar om att få ned arbetslösheten, återställa den offentliga sektorn och stoppa skatteflyktingar. Magdalena Andersson och Socialdemokraterna kommer att fortsätta arbetet för att bättre Sverige. Det handlar om att städa upp efter Anders Borg och hans åtta års misskötsel av landet. En finansminister som lät de rikare bli rikare och de fattigare bli fattigare. Anders Borg och Alliansen vanskötte skolan, äldrevården och sjukvården. Nu ser vi stora investeringar av den offentliga sektorn. Det är stopp med de rikas skattelättnader, på de fattigas bekostnad. Det är inte längre sjuka och arbetslösa som ska betala de rikas skattelättnader.

 

 

Magda2016-06-21, 10:57  Permalink  2 kommentarer
Andra bloggar om:  Åren mellan 2006 - 2014 så ökade bidragsberoendet i Sverige. Allt fler tvingades in i ett beroende av försörjningsstöd. Att få ekonomiskt bistånd så krävs det att du säljer din bil, ditt hus och alla överflödiga ägodelar. Du får en ersättning som ska ligga på existensminimum. Under åren ökade alltså antalet människor som levde på existensminimum. Varför ökade detta under Alliansens år i regeringsställning? Under valrörelsen 2006 hävdade Alliansen att 1,5 miljoner människor levde i utanförskap. Det är ett märkligt siffertrixande för att vinna väljarnas sympatier. I augusti 2006, före valet, räknades 1 582 760 personer till utanförskapet. Sju år senare, med Alliansen vid makten,  var motsvarande siffra 1 601 627, enligt Alliansens beräkningar. Således nästan 19 000 fler.

 

Vad tänker Alliansen göra för att minska ett utanförkap, som de påstår öka utifrån deras beräkningar? Jo de förslår fler poliser och sänkta skatter i ett sjätte jobbskatteavdrag. Sedan handlar det om att försämra sjukförsäkringen, och A-kassan. De vill givetvis riva upp alla beslut som Den rödgröna regeringens satsningar på offentlig sektor och på miljön. Alliansen hävdade att  färre var sjukskrivna och förtidspensionerade och då hade de minskat utanförskapet. Samtidigt hade samma personer tvingats ställa sig i försörjningskön. Flera sjuka än någonsin tog livet av sig när de blev av med sjukförsäkringen. Den bortre parentesen slog ju hårt emot de sjuka. Inget visade att  dessa stod närmare arbetsmarknaden.

Vad föreslår då Moderaterna för att minska antalet sjuka och arbetslösa. Det handlar om att göra sjuka och arbetslösa fattigare. Införandet av en till karensdag, återinförandet av den bortre parentesen och återställa en  försämrad A-kassa. Det som kan locka en borglig väljare, är att få betala mindre skatt. Då handlar det ju faktiskt att de som för tillfället står utanför arbetslivet, på grund av sjukdom eller utbildning, ska få en sämre ekonomi. Som Socialdemokrat så anser jag att stora satsningar på utbildning och på offentlig sektor är rätt väg att minska arbetslösheten. Det handlar även om att minska vinsterna i offentlig sektor och flytta statliga verk ut i landet. Bostadsbyggandet och storsatsningar på infrastruktur är också en kugge.

 

Detta arbete pågår nu! Därför så minskar arbetslösheten och därmed utanförskapet.

 

 

A-kassa2016-06-17, 09:37  Permalink  5 kommentarer
Andra bloggar om:  Alla ska få möjligheter att gå sommarskola, i alla Sveriges kommuner. Det slog Anna Kinberg Batra fast i sitt  Sommartal. Samtidigt så kanske vi ska granska de Moderatstyrda kommunerna. För de är många, särskilt här i Stockholm. De flesta kommunerna i Stockholm erbjuder inte eleverna i årskurs 6-9 någon sommarskola. Om de nu vill arbeta. Som många ungdomar skulle vilja pröva på. En månad i alla fall. Då får vi titta på Socialdemokratiska kommuner för att hitta några kommunala sommarjobb. I Sundbyberg tyckte Moderaterna, att kommunen, skulle sluta curla ungdomarna.

 

Tidningen Mitt i Sundbyberg rapporterar att sommarjobbsgarantin skrotas och niondeklassare ska inte längre kunna få sommarjobb genom kommunen.
– Det skickar märkliga signaler till unga att man får jobb utan man behöver anstränga sig, vi tycker inte man ska ta det för givet. Vi ska inte curla någon här, det ska bli mer likt den vanliga arbetsmarknaden, säger Josefin Malmqvist Moderaterna. Samtidigt som Alliansstyret tog bort sommarjobbsgarantin, så höjde de lönerna för kommuntopparna med 12 000 kronor. Moderaternas förslag har oftast varit på kommunnivå, i samma anda som Sundbyberg.

 

Det kommer givetvis kostat statligt stöd, om alla kommuner ska erbjuda sommarlovsskola. Samtidigt så har Sverige en alarmerande lärarbrist. Vilket givetvis är en konsekvens av den tidigare Alliansregeringens skolpolitik. Frågan är vilka lärare som ska jobba under sommarlovet? Det som projektet då skulle kosta, finns inte med i Moderaternas vårbudget. Det handlar om 6 miljarder. Moderaterna har ju istället lovat en sjätte jobbsänkarskatteförslag. Vilket står emot beslut om regeringens 10 miljarders  statliga stöd till kommunerna.

 

Jag förstår inte vad Anna Kinberg Batras tal om värderingar handlar om. Människor ska jobba och inte leva på bidrag. Den åsikt skriver vi ju alla under på. Samtidigt så ökade socialbidragskostnaderna för kommunerna lavinartat under Alliansregeringens tid. Vi behöver istället färre som lever på bidrag och flera i jobb. Nu sjunker arbetslösheten fortare än AMS räknat med. Samtidigt så tas arbetsmarknadsåtgärder stegvis bort. Steg som de olika faserna som gjorde arbetslösa, inte mindre arbetslösa. Endast fattigare och mer bidragsberoende. Det satsas , nu från regeringens sida, på mer utbildningar genom kunskapslyft och fler lärare. Det satsar även på fler sjuksköterskor, undersköterskor ska återställa kvalitén i vården.

 

Den svenska välfärden bygger på en svensk modell, med grundvärderingar som rättvisa, solidaritet och jämlikhet. Det har aldrig varit Moderaternas starka sida. De har underminerat den svenska välfärden genom att försämra sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och utbildningssystemet. Givetvis har jag inget emot sommarskola till de elever som behöver lyfta sina betyg. Ska vi gå efter vad Sundbybergs  Moderater så kalla det för curling.

Jag bävar för de enklare jobb som Moderaterna idag talar om.

Flyktingar ska inte användas för att lönedumpa svenskt arbetsliv. Det är inte Svenska värderingar!

 

Sverige ska inte konkurrera med låglönejobb! Sverige kan bättre!

 

Värderingar2016-06-06, 19:38  Permalink  2 kommentarer
Andra bloggar om:  Idag kan vi läsa hur Allianspartierna får ökat förtroende i opinionsmätningarna. De går som vanligt ut och lovar utan täckning. I Husby vandrade partiledarna runt. Flera poliser och hårdare straff för stenkastning, lovade Alliansen. De har inte lärt sig något av deras misslyckade politik! Då får vi inte glömma deras enorma skattesänkningar i vårbudgeten. Vilka ska betala? Jo de fattiga ska få sänkt A-kassa, sjukförsäkring med införande av fler karensdagar. Socialbidragstagare ska förföljas med hembesök och hårdare granskning. Det är som vanligt översittarpolitik som gäller. Översittare är liberala politiker som själva skor sig på bidrag utan att lyfta ett finger. Politiker som lyfter över 60 000 kr i månaden utan att göra ett skit.

 

Jag har svårt att ha förtroende för högerpolitiker som utnyttjar systemet. Som frikostigt tar emot löner och arvoden utan att besöka riksdagen. Det är inte enskilda politikers fel. Det är ändå systemet som de skapat. Det är fel att kasta sten och bränna bilar. Det drabbar bara andra fattiga grannar och givetvis brandmän och poliser som bara gör sitt jobb. Frågan är hur vi ska få bukt med denna frustrerande hoper av galna pojkar och män. Hur får vi bukt med alla dessa politiker och rika knösar som gömmer skattepengar i skatteparadis? Hur får vi bukt med alla parasiter som ockrar på vår välfärd?

 

Det handlar om att stå upp för något annat! För något bättre! Igår röstades Värdlandsavtalet igenom. Ett avtal som är ett direkt hot emot frihet. Det handlar om förtryck och svek. Nato är ett hot. USA håller på att rösta fram en högerextrem homofientlig och kvinnoföraktande president. Vi kan tvingas in i krig och konflikter med ett land som har en diktatorisk ledare i Donald Trump. En oberäknelig djävul, utan spärrar. Vi fortsätter att lida av höger och vänsterextrema grupper och partier som löper runt på våra gator. Samtidigt har vi, med EU, ett avtal med Turkiet som mördar och förföljer flyktingar. Allt för att vi ska slippa få fler krigsflyktingar hit. Det är vi som skriver historia nu! Det är vi som låter det hända!

 

Nu är det tid för oss Socialdemokrater att säga ifrån på riktigt. Är vi trötta på alla hispiga liberala MP tokar som sitter i vår regering? Vill vi ha tillbaka en Allians som gömmer skattepengar i skatteparadis, vill lönedumpa och försämra arbetsmiljön? Vill vi ha SD fascisterna som styr landet i samma anda som Nazisterna gjorde i forna nazityskland? Nej vem vill egentligen det? SD Soldiers of Odin patrullerar våra gator och vi ställer oss frågan. Hur kan vi låta detta få hända? Glöm inte vår slogan - Inga fascister på våra gator!2016-05-26, 21:18  Permalink  7 kommentarer
Andra bloggar om:  mp


Jag förstår fortfarande inte vad som var den stora skandalen, när det gäller Miljöpartiet. Jag vill hävda att det är stora överdrifter. Det andra märkliga är hur MPs problem, kunde bli Socialdemokraternas. 

När nyheten om att Åsa Romson hade målat sin båt med giftig bottenfärg. Då fick jag bara bekräftelse på hur MP aldrig direkt levt upp till sina ideal. Ungefär den tiden som skandalen om bostadsminister Kaplan hade ätit och deltagit på möten med högerextrema muslimer, så tonades Panamaskandalen ned. 

Media har väl kanske tid och kraft att hålla några så kallade skandaler i luften. Panamaskandalen handlade inte endast om att Nordea hade hjälpt sina kunder att gömma skatter i skatteparadis. Det handlade faktiskt om att kunderna var ledande politiker och anställda i den förra regeringen. 

Alliansen hade inte endast sålt ut statliga bolag till underpriser. De hade även underhållit skatt från oss Svenska medborgare. Den skandalen borde ha uppmärksammats mer än en märklig hälsning av en muslim eller vem som bostadsministern har ätit eller varit på möte med.  

MPs tidigare språkrör Maria Wetterstrand sågar regeringssamarbetet och klandrar Socialdemokraterna för Miljöpartiets ras i opinionen. Personligen anser jag att detta lilla parti har alldeles för mycket att säga till om. Jag är ju givetvis lika partisk som Maria Wetterstrand, i denna fråga.  2016-05-08, 10:47  Permalink  8 kommentarer
Andra bloggar om:  Moderaterna

I Socialdemokraternas vårbudget finns tydliga förslag på satsningar på välfärden. Det handlar bland annat om 10 miljarder per år mer i statligt stöd till skola, vård och omsorg. Kommuner och landsting ska kunna anställa fler – lärare, undersköterskor, socialsekreterare och andra viktiga yrkesgrupper. Regeringen med Stefan Löfven har även aviserat att det ska bli 5000 praktikplatser för nyanlända och långtidsarbetslösa. Vad svarar då Allianspartierna på dessa investeringar.

 Moderaterna vill använda 2/3 delar av sitt utrymme till ett sjätte jobbskatteavdrag. Alltså ett till stort skatteavdrag för dem som har redan har jobb. Detta ska även fortsätta göras med lånade pengar. Samtidigt kritiserar de regeringen för att göra det samma med sin budget. 

Allianspartierna vill även införa nya statliga jobb för nyanlända som ligger långt under kollektivavtal. Flyktingar ska alltså bli den underklass som ska dra ned arbetsmiljö och löner. Allianspartierna har gemensamma förslag som handlar även om att sänka A-kassan, sjukförsäkringen- De vill även fortsätta låta arbetslösa, sjuka och pensionärer med en högre skatt per krona än oss som jobbar. Någonstans brister det i Alliansens självkritik. 

Det handlar inte om att Alliansen vill modernisera den svenska modellen. Det handlar om att riva upp den modell de själva talar så varmt om. Det handlar att erbjuda skattebetalarna en skattesänkning, för att sedan låta någon annan betala notan. Detta kallas för springnota!

Alliansens


2016-05-07, 11:13  Permalink  1 kommentarer
Andra bloggar om:  SD

Alla undersökningar visar att Sverigedemokratiska politiska företrädarna är de mest kriminella. Det är de som står bakom flest bränder, våldtäkter och misshandelsfallen de senaste åren. Hatet på nätet är initierat av SD och de finansierar flest hatsidor på nätet. Det märkliga är att de kommer undan med det. Jag ska nu återigen bevisa att de är skyldiga, samtidigt som de gång på gång erkänner och skryter om vad de gör.  

Folk är lättlurade och tror att det är flyktingar och invandrare som utför alla dessa illdåd. Givetvis finns det kriminella flyktingar och invandrare. Detta gör inte att alla flyktingar och invandrare till kriminella. Det finns oftast en ideologi bakom Sverigedemokraternas kriminalitet. Det handlar om en fruktansvärd sned syn på kvinnor, homosexuella och människor med en annan tro än den kristna. Jag saknar en rejäl granskning av Sverigedemokraternas politik och människosyn idag. 

Sverigedemokraterna har med tydlig fakta lovat 90 miljarder i försämringar av statligt stöd till kommuner och landsting. Det handlar om att dra ned på skola, vård och omsorg. Sedan ska de skylla på flyktingar för den politik de tänker föra. De vill även över detta dra ned allt stöd till de arma flyktingar som flytt hit. De tänker ta bort alla diskrimineringslagar som infördes i början av 2000 talet. De lagar som skyddar alla minoriteter som judar, samer,romer, homosexuella och muslimer i Sverige. Partiets ledare har gjort grava uttalande om hur man ska bemöta krigsflyktingar som flyr hit. 

Sverigedemokraterna har gång på gång gjort negativa uttalande emot homosexuella och deras rättigheter. Deras syn på detta kan det läsas om i deras familjepolitik. De anser att rätten att gifta sig och adoptera barn ska fråntas homosexuella. De vill frånta människors rättigheter och trygghet på alla plan. De vill precis som Alliansen försämra för de fattigaste i Sverige. Samtidigt som de vill fortsätta sänka skatterna för de rikaste. Alla löften de gav i valet 2014 har de brutit. Samtidigt som de lägger all skuld på flyktingarna. Sverigedemokraterna kommer just nu undan för lätt. 

Detta gör att de fortsätter vara det tredje största partiet i Svensk politik! 
2016-05-06, 10:09  Permalink  3 kommentarer
Andra bloggar om:  Idag så har Vänsterpartiet vunnit i opinionen. Partiet har över 8 % av väljarstöd i den senaste opinionsmätningen. Vänsterpartiet har givetvis rätt i många frågor som står mig närma. Jag anser att vi ska värna om asylrätten, stoppa vinster i välfärden och tvinga skatteflyktingar vid gränsen. Skatteflykten kostar oss mer än den extra investering på 10 miljarder i välfärden och vad den lilla flyktingtillströmning kostar oss skattebetalare i Sverige. 

Till skillnad av Socialdemokraterna just nu så har Vänsterpartiet en mer humanistisk politik. Jag fortsätter dock vara Socialdemokrat och inte Vänsterpartist. Inte heller Mona Sahlins märkliga affärer eller vad, eller vilka som muslimerna i Miljöpartiet hälsar på eller äter med kan stoppa mig att vara Socialdemokrat. Jag är Socialist och Demokrat och det kan inte ens de mest hårdföra liberaler i det Socialdemokratiska partiet göra något åt. 

Vänsterpartiet är en återvändsgränd i Svensk politik. Fortfarande finns det kommunister och ett antidemokratiskt stråk i detta parti. Vi kan inte blunda för att säga rätt saker, inte löser de samhällsproblem vi har i Sverige. Det är inte så att Sverige behöver styras av ett parti som helt och fast vill hävda dogmer och principer. Jag vill engagera mig i ett parti som är en folkrörelse och som bärs upp av en folkrörelse. 

Inte ens Kommunals extrema hantering av medlemmarnas pengar kan förstöra min tro på Socialdemokratin. Om det vore någon som skulle hata Kommunal, så är det väl jag. Jag blev helt utfrusen och utmobbad av Kommunal när jag angrep Miljöpartiet i slutet på 90 talet. Miljöpartiet har alltid varit ett problem för mig lokalt. De ansåg redan då att män skulle skjutsa runt på sina fruar det vill säga hemtjänstpersonal i hemtjänsten. Istället för att kräva att personal hade körkort i hemtjänsten. Feminism har aldrig varit MPs starkaste sida. 

Kommunal fortsatte att vara ett problem för mig i börja av 2000 talet. Redan 2002 så hade kommunal i Norrköping brutit  det centrala löneavtalet genom att låta kommunen ge alla timvikarier en fast timlön på 75 kr i timman. En ren slavlön på den tiden. Det tog ett år innan jag vann striden emot både Norrköpings kommun och Kommunal. En ombudsman på förbundet ringde och bad mig om ursäkt. Inte ens då tappade jag tron på Socialdemokratin. Socialdemokratins styrka är facket. Det som kan skapa rörelse, det vill säga en folkrörelse!

För mig är Socialdemokrati mer ett endast ett parti. Det är en ideologi. Socialismen och demokratin är ett blandning av allt som är gott i vårt samhälle. Det är mer än oss människors fel och brister. Det är mer än de begränsningar som finns i vårt samhälle. Det är en brytpunkt emot den egoism, det utanförskap och de orättvisor som liberala och konservativa krafter hävdar. Allt löses inte med skattesänkningar! Även om vi idag behöver sänka skatterna för pensionärer, arbetslösa och sjuka. Det kan ju inte vara så att de mest utsatt ska betala mer i skatt per krona än de som tjänar mest? 

Allianspartierna vill hävda att orättvisor skapar något gott. De var till och med delaktiga i skatteflykten från Sverige. Syftet med låta flyktingar fly hit ska inte vara att dumpa arbetsmarknad såsom löner och arbetsmiljö. A-kassa, pensioner och sjukförsäkring är inga bidrag som Alliansen ska försämra och använda som medel för att införa skattesänkningar. Arbetslösa, pensionärer och sjuka ska inte betala mer i skatt, samtidigt som de får allt sämre ersättningar. 

Skatter ska vara progressiva och ska användas till välfärden. Arbetslösheten löses bäst genom att anställa fler i välfärden. Alla ska betala skatt efter bärkraft. Vi ska fortsätta att investera i välfärden. Bidrag som skatteavdrag i form av RUT och ROT ska fasas bort. Rika behöver inte få bidrag för att få sina hem byggda eller städade. Vi behöver införa statliga och kommunala bostadsbolag som bygger billiga bostäder. Vi behöver fortsätta miljöanpassa Sverige och fortsätta få ned arbetslösheten. 

Vänsterpartiet är i detta en återvändsgränd. Inte för att de för den sämsta politiken. Utan för att partiet är fortfarande delvis ett populistiskt kommunistiskt parti. Ett parti som inte kommer att lösa problemen på längre sikt! 
2016-05-06, 09:25  Permalink  3 kommentarer
Andra bloggar om:  Liberalerna

 

Idag satt jag och såg på nyheter och då kom Liberalernas vårbudget upp. Jan Jan Björklund i bild, och vad ser jag i bakgrunden? ´Jo en massa bilder på hårda blå penisar. Eller rättare sagt vita penisar, på en blå bakgrund! Jag häpnar!

 


 

De vill ha sänkt tak i a-kassa. Ny karensdag i sjukförsäkringen. Och de föreslår införande av ett tak i sjukförsäkringen. Har inte Liberalerna lärt sig något om deras och Alliansens misslyckade politik.

Samtidigt handlar det om skattesänkningar för dem som redan har. Höjd brytpunkt för statlig skatt till 40 000 kronor per månad och avskaffande av värnskatt. De vill även ta bort skatten på den miljöfarliga kärnkraften.

 

Ser ni ett mönster? Liberlarerna vill fucka upp arbetslösa och sjuka. Samtidigt som de sänker skatten för de som har och äger. Sjuka och arbetslösa ska fortsätta betala de rikas skattesänkningar.

 

 

I samma andetag tycker Liberalerna att militärmakten ska ha 10 miljarder mer. Det vill säga lika mycket som välfärden som den Socialdemokratiska regeringen föreslog i sin vårbudget.  Militär är alltså viktigare än skola, vård och omsorg?2016-04-26, 20:01  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Det var 1971 som det Romska folket fick en egen nationaldag och en fana. Dagen blev den 8 april. Romerna utvandrade från Rajastan från norra Indien under 900- eller 1000-talet. Varför vet man inte riktigt.

 

Romer

 

Denna fana är en Romsk fana. Den gröna färgen står för jorden. Den blåa för vatten och himmel. Det röda hjulet är samma hjul som symboliseras i hinduismen. Det symboliserar det Romska folkets vandring ut ur Indien. Över en halv miljon Romer mördades bland annat utrotnings/arbetsläger i Tyskland under andra världskriget.


Även i Sverige har förföljelsen av Resandefolket och Romerna i landet pågått sedan 1600 talet. Idag pågår förföljelse och kränkningar av Romer dagligen. En stor del av dem tigger på våra gator.

 

Idag diskuteras Romska immigranter, om de har rätt till Socialbidrag och utbildning för deras barn. Detta har de givetvis rätt till. Det är det få som säger till dem. De flesta Romer och Resande, bor och arbetar som oss andra svenskar. Hur löste man problemet för det Romska tiggarna på 50 och 60 talet. De fick rätt till utbildning och rätt till vanliga bostäder. Vi har aldrig löst det med ett tiggeriförbud. Det är ingen lösning. Det är bara en fortsatt förföljes av den Romska folkgruppen.2016-04-06, 20:05  Permalink  2 kommentarer
Andra bloggar om:  Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM