TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Om ett Sverige som glider isär, min insändare på op.se:

 

Den svenska socialpolitiken riktade under efterkrigstiden in sig på generella välfärdslösningar som skulle omfatta alla medborgare. Utan fattigvårdstänk.

 

Politiken syftade till att utsatta grupper inte skulle slås ut och utanförställas. Trygghetssystemen skulle ta emot och människor skulle inte falla igenom. Som sista skyddsnät fanns socialbidraget. Ett skydd som aldrig har varit tänkt som en långvarig eller permanent lösning. Max tre månader blev så småningom tanken.

 

Nu ser det inte längre ut så. Trygghetsförsäkringarna är inte längre värda namnen och alltfler står utanför dem och hänvisas till socialtjänsten. Under allt längre perioder och med låga belopp. Vi ser en återgång till det gamla fattigvårdssystemet med skärpta krav på motprestationer för att få hjälp. Vi ser från politiker en ”skyll dig själv-mentalitet” riktad mot de sjuka och arbetslösa. Vi har fått Arbetsförmedlingens fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin och fas 4 i socialtjänstlagen. Dagens ansvariga allianspolitiker kan inte längre stava till begreppet fattiggöra, utan endast till ordet arbetslinje. Grunden för detta är deras människosyn: arbetslösa och sjuka är lata. Således inte konstigt alls att socialpolitiken har ersatts av fattigvårdspolitik. Och att klyftorna mellan friska med jobb och sjuka/arbetslösa växer.

 

Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö högskola, har beräknat att under tidsperioden 1990-2013 har socialbidragsnormen sjunkit med 10 procent i fast pris medan övriga hushålls disponibla inkomster i genomsnitt ökat med 30–40 procent. Siffrorna är skrämmande. Ekonomisk fattigdom blir också till social fattigdom och ett demokratiproblem. Det visar på just det som Stefan Löfven brukar peka på: ett Sverige som glider isär. Ett mer ekonomiskt jämlikt land är bra för alla och det tycker jag vi skall tänka på när vi går till valurnorna den 14 september.

 

Eva Hillén Ahlström, S

Bräcke

 

Bloggtips

Martin Moberg: Sjukt och ojämställt på så många sätt....Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.