TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Psykisk ohälsa är den diagnos som dominerar bland de långtidssjuka. Kristina Glise, överläkare vid Institutet för stressmedicin i Göteborg, oroar sig över att de nya reglerna i sjukförsäkringen kommer innebära att patienterna blir ännu sjukare.

 

Sjukdomsförloppet för en patient med stressrelaterad utmattning är längre än vad den nya lagen accepterar. Det innebär att den sjuke kommer att bli utan sjukpenning, trots att denne inte hunnit bli frisk.

 

Kristina Glise:

 

Människor som är sjuka av stress ska inte utsättas för ytterligare stress. Det gör inte att deras sjukdom avtar, snarare tvärtom.

 

Ett läkarintyg tas emot väldigt varierande, beroende på försäkringskassans handläggare, och det spelar ingen roll vem som skrivit det. Här sitter vi som experter och intygar något och sedan sitter en som inte är expert och bestämmer att det spelar ingen roll vad vi säger. Det är helt otroligt.

 

De här patienterna kan också bli friska, men det tar tid. Vi får inte skapa regelsystem som gör folk sjukare.

 

Läs hela artikeln på http://www.gp.se/ekonomi/1.267416-lakare-kritisk-till-nya-sjukregler

 

EvaSjälvklart har Glise rätt.
Människor som redan har stressjukdomar blir givetvis ännu sämre när de dessutom ska tvingas oroa sig för sin ekonomiska överlevnad.

Bra länk; hos dej också :)

Tror jag lånar den; och lägger in den hos mig.

Förändringarna i Sjukförsäkringarna berör ett helt stort system.

Var dessa förändringar nödvändig eller inte? Det är frågan.

Inom varje så stor apparat som sjukförsäkringarna måste det dyka upp gränsdragningar, svåra avgöranden, individer och grupper som anser sig felaktigt bedömda. Givetvis skall uppmärksamhet, hänsyn och åtgärder bli orsak när sådana förhållanden påpekas.

Sjukförsäkringarna lär ha en budget på 400 miljarder per år. Inom den budgeten måste de rymmas möjligheter att lösa dessa specialfrågor.

Är förändringarna i Sjukförsäkringen nödvändig eller inte. Om inte varför lägger Socialdemokraterna en motion som i sina principiella drag överensstämmer med regeringens pågående reform.

Eller är frågan om avsikten med denna reform är att skaffa mer pengar till de redan rika i landet mer viktig än att reformen genomförs och får allmänt stöd.
Tack, Helena, för din kommentar. Det som denna läkare skriver är ju egentligen hur självklart som helst för varje människa som har den minsta inlevelseförmåga och empati. Och ändå ser det ut som det gör. Betyder det att vi har en helt känslostörd/kall regering?

/Eva

Hej Per och tack för din kommentar.
Nej, DESSA förändringar var definitivt inte nödvändiga. Människor skall ha rätten att vara sjuka färdigt. Ingen blir friskare genom en biljett till socialtjänsten för att söka socialbidrag. Oavsett vilka skäl som ligger bakom både utförsäkringslagen och de hårdare bedömningar som Fk tvingas att göra. Jag har precis, som så många, andra hårresande exempel på nekade ersättningar.

Jag är helt övertygad om att i dessa beslut står alliansen långt ifrån väljarna, även sina egna.

/Eva
Det är rent märkvärdigt detta med debatter.

Du kan alltså gå med på att en förändring av Sjukförsäkringen var nödvändig. En förändring måste betyda ändraingar. I Den motion som bär Veronica Palms namn är principen den att sjuka skall ha sjukpenning och friksa skall arbeta. Exakt detsamma som Husmark Pehrsson skulle kunna sagt och blivit överhöst med hånfulla rop.

Det som har ändrats är vaddå???

Ursprungligen kontrollstationer vid 90, 180 och 365/420 dagar. Om dessa kontrollstationer står det ingenting i Veronicas motion.

Fram till 90 dagar kan alla utgår ifrån fortsatt arbete hos den tidigare arbetsgivaren. Vad du och många debattörer tydligen inte kan fatta, så avser detta att efter sjukdomsperioden, när vederbörande blivit frisk och alltså inte skall ha sjukpenning, då är målet/avsikten att återgå till sin tidigare arbetsplats.
Alltså den som är sjuk fortsätter att vara sjuk, den som har någon eller full arbetsförmåga stannar hos sin tidigare arbetsgivare. Så har vi exemplet med mjölnaren med mjölallergi och snickaren som har huggit av sig arbetshanden så är det uppenbart redan före slutet av 90-dagarsperioden att dessa inte bör eller kan återgå till sin tidigare arbetsgivare. Nu är detta exempel och givetvis kan en person med mjölenergi arbete någonstans i ett bageri där det inte finns spår av mjöl eller risk för spår av mjöl, och likaså kan en snickare som huggit av sig höger hand träna upp vänsterhanden och då återgå till sin tidigare arbetsgivare. Men den typen av argumentering för bort fokus från vad som gäller och är avsikten. Felet är att debattörer uppfattar exempel som absoluta regelbestämmelser som inte kan frångås. Regeringen har gjort felet att nämna exempel.

180 dagars regeln har varit mer på tapeten eftersom den säger att då skall den som år frisk, inte den som är sjuk, alltså den som är frisk eller väntas blir friskl, prövas mot arbeten hos andra än hos sin tidigare arbetsgivare. Detta betyder inte att vederbörande inte får arbeta hos sin tidigare arbetsgivare. En person som redan arbetar hos sin tidigare arbetsgivare kan fortsätta. Vad som tydligen varit svårt att förstå, är att om du har blivit frisk och att du bedöms ha hundraprocentig arbetsförmåga men själv hos din tidigare arbetsgivare eller hos någon ny vill fortsätta med 25/50 eller 75 procentig arbetstid, ja då kan du inte räkna med att få sjukepnning upp till 100 procent. Om du däremot har blivit bedömd att ha t.ex. 75 procentig arbetsförmåga - då har du kvar din 25 procentiga sjukpenning.

Nu var det så, att någon prövning före detta lagsförslag kom fanns inte fastlagd i reglerna. Det fanns en regle att sjukskrivna skulle rehabiliteras men det hände aldrig något - utom för en del starka och försigkomna individer, som tvingade fram åtgärder från arbetsgivare, FK, och AF och eventuellt så småningom A-kassan.

Nu kan det hända, att en person som bedöms ha 100 procentig arbetsförmåga faktiskt tvingas ut på arbetsmarknaden och blir av med sin sjukpenning. Ersättning kan då bli a-kassa eller andra ersättningar som är betydligt lägre än sjukpenningen. Detta är en konsekvens av att andra ersättningar än sjukpenning är så mycket lägre men lösningen på det problemet kan inte och får inte vara att låta folk vara kvar i sjukförsäkringssystemet trots att de har blivit friska, återvunnit sin hälsa och uppnått 100 procentig arbetsförmåga. Jag måste då upprepa, att om vederbörande inte blivit frisk, inte återvunnit sin hälsa, inte uppnått 100 procentig arbetsförmåga, då skall vederbörande vara kvar i sjukförsäkringssystemet.

Alltså ingen blir friskare .... etc. Vi talar inte om sjuka personer. Hela rehabiliteringskedjan syftar till att ge friska människor lättare till bättre möjligheter.

FK tvingas inte att göra hårresande bedömningar och tvingas inte att ta ifrån en sjuk person sin sjukersättning.

Du tycker alltså fortfarande att några förändringar inte vara nödvändiga eller skulle gjorts på annat sätt? Som i Veronica Palms motion? Va? i så fall berätta om den motionen kommer att kompletteras med att få någon sorts tidsbegränsning för sjukskrivning???
Hej Per
Du skriver om sjuka som har blivit friska och jag skriver om sjuka som fortfarande är sjuka.

/Eva


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!