TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

... kommuninvånarna har totalt skilda åsikter om Invandringen”, skriver Sven-Olof Sällström i en kommentar på Björn Söders ledarblogg i Sd-Kuriren.

 

Björn Söder är Sverigedemokraterna partisekreterare och Sven-Olof Sällström är ersättare i partistyrelsen för sd och partiets EU-politiska talesman. Jag citerar Sällströms kommentar:

 

”Bräcke är ett typexempel på en liten, ultraröd norrländsk inlandskommun där den styrande socialdemokratiska adeln, och de vanliga kommuninvånarna har totalt skilda åsikter om Invandringen.

 

Under en följd av år har Bräcke haft en för orten förhållandevis stor mottagning av imigranter. Detta har skapat stora spänningar mellan svenskar och inflyttade på orten, då de styrande fullständigt misslyckats med "integrationen"

 

Tyvär tror jag att det är så att vissa invånare i Bräcke har trakasserat och förföljt denna afganska familj. Det måste vi naturligtvis ta avstånd från. Den aafganska familjen har ingen som helst skuld i socialdemokraternas och alliansens misslyckade integrationspolitik. Men det är mot dem kommunivånarna vänder sin ilska. Jag tycker den är helt missriktad.


Jag uppmanar kommuninvånarna i Bräcke att rikta kritiken dit den hör hemma, dvs hit:

 

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1732&blogg

 

Denna Eva Hillén Ahlström(s) är personligt ansvarig för den misslyckade integrationen inom Bräcke, men försöker nu på ett mycket fult sätt lägga över skulden på oss Sverigedemokrater. Läs inlägget!

 

Jag vill påpeka för Eva, att vi Sverigedemokrater ännu inte har styrt en enda minut i bräcke kommun, inte en dag i landet Sverige.

 

Ansvaret är helt och hållet ert eget, Eva Hillén Ahlström. Det är ni som misslyckats med integrationen. Det är ni som inte lyssnat på folkopinionen, och det är ni som fortsätter att missbruka väljarnas förtroende. Låt oss hoppas att väljarna 2010 förpassar dig, Eva, och dina medskyldiga, till ett liv utanför svensk politik, och politiskt inflytande.

 

Om ni inte själv tar ansvar för ert misslyckande och avgår i förtid.

 

MVH Sven-Olof”

 

Tack, Sven-Olof, för ditt avståndstagande av trakasserierna, som du benämner dem. Hatbrott kallar jag dem.

 

Däremot måste jag få bemöta dig när det gäller integrationen i min kommun som du gör mig personligt ansvarig för. Javisst, är jag ansvarig tillsammans med kommunens övriga 7060 invånare (halvårsskiftet 2008) men du gör mig till politiker, vilket jag inte är. Det du skriver om att politikerna går i otakt med kommuninvånarna i mottagandet av kvotflyktingar (uttagna av UNHCR, FN:s flyktingkommissariat) har jag aldrig uppmärksammat eller hört talas om, trots att jag bor på orten. Har det gjorts någon sådan undersökning? Och i så fall av vem/vilka?

 

2007 hade kommunen 7109 invånare, enlig SCB. Av dem var ca 6,4 procent utrikesfödda. I den siffran finns då ett stort antal invandrare från Norge, Finland och övriga EU. Och en och annan kärleksinvandrare från olika delar av världen. Jag skulle uppskatta - gissa - antalet flyktingar till högst 2 procent av kommunens befolkning. Men du kanske har siffran? Annars kan jag nog ta reda på den.

 

2008-08-31, 12:10  Permalink
Andra bloggar om:  


Sven-Olof när du skriver så kom med fakta, socialdemokraterna i Bräcke styr inte ensama utan till sammans med vänstern i kommun.
Bräcke borna är inte fientligt inställda till invandrare utan vi välkomnar dom så gärna, för tillsammans med dom kan vi utveckla våra kulturer och få större förståelse för varandra.
Vad har du för underlag som säjer att Bräckes kommuns invånnare och politiker har så olika åsikter vad det gäller invandring. Vi ser dom som en resurs för kommunen.
Hej Bosse,
Kan inte låta bli att lämna en kommentar fast du vänder dig till Sven-Olof.

Visst har du rätt i att vi invånare i Bräcke kommun ser positivt på flyktingmottagandet. Jag tror också, att vi 7061 invånare, inklusive våra invandrare, är ganska bra på att integrera/integreras. Men allt kan naturligtvis alltid bli bättre. Problemet vi har, och delar med många andra kommuner, är bristen på arbetstillfällen och detta är naturligtvis allvarligt för både nya och gamla invånare och som inte blir bättre av den nuvarande regeringens politik och med en väntad lågkonjunktur runt hörnet.

Hälsningar
Eva
Hej Tobias,
Enligt Brottsbalken, 29 kap 2 § punkt 7, skall domstolarna, vid fastställandet av straffvärdet beakta om motivet för brottet har varit att kränka en person eller grupp på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet.

Det kan knappast sägas tydligare.

Vänliga hälsningar
Eva

Hej Tobias,
Jag tog inte bort din kommentar. Jag antar att det var moderator som tog bort den. Ett möjligt skäl kan vara att du är avstängd.

Jag tycker att du skall läsa Peter Karlbergs inlägg som publicerades för en dryg månad sedan, ”Vad skall man välja – islamofob eller homofob” på
http://www.s-bloggar.se/l/r28df/vad-skall-man-vaelja--islamofob-eller-homofob

Vänliga hälsningar
Eva
Eva, jag tror som dig att högst 2 % av Bräckes invånare är flyktingar enligt FN:s definition. Vi vet ju alla att endast 5% av de som flyttat till Sverige sedan 1980 (tex 6% 2006, källa: migrationsverket, SCB)är flyktingar. Övriga 95% benämns imigranter, vilket jag också gjorde i det inlägg du refererade till. Där talade jag aldrig om kvotflyktingar, vilket är en efterhandskonstruktion av dig.

Både du och jag vet att dessa 6,4% utrikes födda bara är toppen på isberget. En del i den misslyckade socialdemokratiska integrationspolitiken är ju just att imigranten inte stannar i den kommun där denne placerats under tiden asylärendet prövats. I stället söker de sig till homogena, etniska enklaver i storstädernas utkanter. Där förutsättningarna till egen försörjning, kunskaper i det svenska språket och både viljan och möjligheterna att komma in i det svenska samhället är mycket begränsade. Denna frivilliga segregering är ett socialdemokratiskt misslyckande.

Varken jag eller Sd har något som helst problem med flyktingmottagdet när det gäller så kallade kvotflyktingar. Om du har läst vårt invandringspolitiska program har du naturligtvis också uppmärksammat detta. För det har du väl Eva?

Men sanningen Eva, är ju att det är en mycket liten minoritet av imigranterna som kommer till Sverige, eller för den delen Bräcke, som tillhör kategorin flyktingar, och av den anledningen får uppehållstillstånd av flyktingskäl.

En lagstiftning, som HMF-lagstiftningen, som i sig själv är diskriminerande kan man naturligtvis som demokratiskt sinnad inte ställa sig bakom. Om den inte också börjar gälla hatbrott begångna mot svenskar och mot heterosexuella dvs.

I Sveriges grundlag står att alla är lika inför lagen. Det stämmer inte. HMF-lagstiftningen är ett klart brott mot Sveriges grundlag. Hur kan jag påstå något sådant?

Om en ung invandrarkille från Afganistan misshandlas av ett gäng nassar, blir bestulen på sina ägodelar, och får utstå glåpord som anspelar på killens religion, etniska tillhörighet osv, ja då ska svensk domstol anse brottet särskilt allvarligt och tilldöma ett hårdare straff.

Om du vänder på situationen, om den unge killen är svensk, och angriparna är ett gäng invandrarkillar, som valt ut honom just för hans svenska ursprung, och som dessutom skriker glåpord som svennejävel, svennebög, osv. Ja då ska dessa angripare dömas till ett lindrigare straff enligt svensk rättspraxis.

En diskriminerande diskrimineringslagstiftning!!

Du skriver politiska artiklar på en officiell socialdemokratisk blogg. Därmed är du vare sig du vill eller ej, politiker. Du är en del av det socialdemokratíska politiska systemet.

Hur går det då med integrationen i just Bräcke? Här kommer lite siffror som beskriver detta:

Enligt SCB var 2007 mycket riktigt 6,4 % av Bräckes invånare utrikes födda.

Om man tar del av SCB:s statiskt över utbetalade försörjningsstöd (socialbidrag) så får man ett väldigt bra mått på kvalitén på den kommunala integrationen.

( siffror i milj kronor) BRÄCKE=

Född i Sverige=2,2 Utrikes födda=4,1 Total=6,3 Andelen utrikesfödda= 6,4%

Alltså är den genomsnittliga utbetalningen av försörjningsstöd till födda i Sverige, per capita, bara 3,5% av försörjningsstödet utbetalat till utrikes födda!!!! I Bräcke 2007.

Tittar man på siffran för gifta/sammanboende så är det ännu sämre.

Född i Sverige=0,3 milj Utrikes födda=2,3 miljoner

Och jag tror inte som dig, att en majoritet av de utrikes födda som uppbär försörjningsstöd är norrmän och finnar.

MVH Sven-Olof


Hej Sven-Olof,
Jag pratar gärna immigrationen i Bräcke kommun och socialbidrag med dig. Om vi skall börja med flyktinginvandring, så är den lika med kvotflyktingar hos oss. Efter att kommunen för fem-sex år sedan, skrev på ett avtal om att ta emot 30 flyktingar per år har det endast kommit kvotflyktingar med undantag för någon enstaka familj. Kvotflyktingar har klara uppehållstillstånd när de anländer.

Förmodligen är i princip övriga 4,4 procent invandrade huvudsakligen från Norge, övriga Norden, resten av EU och kärleksinvandring från olika delar av världen. Kan naturligtvis finnas någon, inte särskilt många skulle jag tro, som ursprungligen kom som asylsökande och har fått sitt uppehållstillstånd någon annanstans i Sverige och sedan fått jobb i Bräcke och flyttat hit.

När det gäller socialbidragen har du helt fel. 2007 utbetalades 2, 631 miljoner i socialbidrag. Noll kronor till flyktingar.
Källa: Socialstyrelsen, Sveriges officiella statistik, Ekonomiskt bistånd kvartal 1-4, tabell 2, sidan 48.

Under integrationen utgår inget socialbidrag, däremot en statlig introduktionsersättning. Socialbidrag och introduktionsersättning är två skilda saker.

Vänliga hälsningar
Eva
Hej Eva.

Vad trevligt att ni i Bräcke bara tar emot riktiga flyktingar. På så sätt särskiljer ni er inte bara i länet, utan är näst intill unika i landet som helhet!

Jag ser att Bräcke för 2007 tog emot 25 riktiga flyktingar, dvs enbart kvotflyktingar till landet som helhet kom 2007 enbart 1810 kvotflyktingar. Resten var immigranter. Bra jobbat!

För övrigt.

Bräcke kommun betalade för 2007 ut sammanlagt 6 333 000 kronor i ekonomiskt bistånd.

Av dessa pengar gick ca 4 miljoner kronor till flyktingar

För andra svenska kommuner ser det dystrare ut.
I Malmö betalades 149 miljoner till födda i Sverige, och 468 miljoner till utrikes födda. För Södertälje var siffrran 51/191 miljoner. Andelen kvotflyktingar är där också marginell.

Sammantaget vill jag säga att Bräcke, i sin flyktingmottagning sticker ut, då man enbart tar emot kvotflyktingar. Ni i Bräcke föregår i det sammanhanget med gott exempel, och förhoppningsvis kan det sprida sig till resten av landet.

När det gäller Bräckebornas kontra politikernas syn på flyktingmottagandet, så finns det helt klart ett mycket högre motstånd än du vill tillstå. Dels har jag nyligen bott och arbetat i kommunen, och hörde ofta missnöjesyttringar över den förda politiken. Vi i Sverigedemokraterna Jämtland/Härjedalen får naturligtvis också höra kritiska röster från Bräcke.

Jag som Sverigedemokrat har inte mycket att anmärka på flyktingmottagandet i Bräcke, under nuvarande premisser. Dock kan 25-32 kvotflyktingar per år, av sammanlagt 1800 till hela landet tyckas vara mycket till en liten kommun. Statistiskt sett borde det för en kommun av Bräckes storlek vara ca 2 st/år. Kan också vara det förhållandevis höga antalet som skapar problemen och motsättningarna. Jag såg att siffran 2005 var 6 stycken. Kanske en återgång kunde vara på plats?

MVh Sven-Olof Sällström

Hej Sven-Olof,
Jag har nog lite att tillrättalägga i din kommentar, även i min.

Det är inte så att min kommun har något särkilt i avtalet som innebär att vi specifikt skall ta emot kvotflyktingar. Vi har ett avtal på ett mottagande av 34 flyktingar med uppehållstillstånd per år. (Här ber jag om ursäkt att jag använde fel siffra tidigare då jag påstod att det gällde 30 personer, men vi har ökat med fyra, vilket jag tycker är bra.) Skälet till att det i princip endast har handlat om, med ett par undantag, kvotflyktingar som kommit vet man nog bäst på Migrationsverket. Vi föregår inte på något sätt med gott exempel i just den delen. Däremot att vi har avtal och tar emot flyktingar, vilket jag tycker att alla kommuner skall göra.

Jag skrev i min kommentar sist, att kommunens socialbidrag för 2007 uppgick till 2, 631 miljoner enligt Sveriges officiella statistik (SCB) hämtad på Socialstyrelsens hemsida. I dag kan jag ge dig uppgiften exakt på kronan och den är 2, 630, 842 kronor, alltså har SCB rundat av upp till närmaste tusental. Inte enda av dessa kronor har utbetalats till någon flykting. Jag skrev dessutom att under integrationen utgår inget socialbidrag, däremot en statlig introduktionsersättning. Socialbidrag och introduktionsersättning är två skilda saker.

Jag förstår att du inte känner till någon undersökning som har gjorts angående befolkningens inställning till kommunens flyktingmottagande. Fanns det en sådan tycker jag att jag borde känna till den.

Vänliga hälsningar
Eva
Lite högre upp i detta kommentatorsfält har jag svarat på två kommentarer från Tobias men hans kommentarer har Moderator tagit bort eftersom han är avstängd. Det innebär att om det dyker upp nya kommentarer av Tobias, som jag upptäcker innan Moderator, tar jag själv bort dem.

Eva


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!