TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Jag publicerade ett inlägg, 080823, om de fattigaste fattiga i utanförskap i ett alldeles för långt inlägg http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1732&blogg=25584. Jag skrev att jag skulle återkomma med en fortsättning. Den skall jag nu försöka hålla mer kortfattad.

 

Det jag vill komma till är: Att leva på socialbidragsnorm ger en ytterst låg levnadsnivå, den kallas för skälig men är ändå en bra bit under kronofogdens förbehållsbelopp. Så har det visserligen varit under lång tid men … ett viktigt sådant … nu vill jag påstå att normen faktiskt har blivit lägre än tidigare. Hur kan jag hävda det när den inte sänkts i kronor, utan som vanligt räknades upp något till 2008?

 

Jo, precis som för oss alla, gräver inflationen hårt i plånboken men hos dem som lever på socialbidragsnorm märks det extra väl. Normen för kommande år räknas ut året innan den träder i kraft. Med de kostnadsökningar som skett under 2008 på område efter område, och värst på maten, är det enkelt att förstå hur det ser ut i dag för dem som behöver socialbidrag för sin överlevnad utifrån en socialbidragsnorm som räknades fram 2007. Den har alltså urholkats. Jag påstår bestämt att situationen är riktigt besvärlig för många. Och fler blir de. Dessutom oroar jag mig över att när köerna växt/växer till socialkontoren, har/kommer socialbidragsprövningarna att bli allt hårdare. Det är inte så enkelt som många tror, att beviljas socialbidrag. Och kommunpolitikerna, oavsett partitillhörighet, ropar inte yeeepiii över regeringens dumpning av allt fler människor till socialtjänsten. Många kommuner har det ekonomiskt kärvt och arbetar hårt med att få sin ekonomi i balans. Självklart följer då också ett ifrågasättande av socialsekreterarnas handläggning av socialbidragsbesluten. En hårdare uppföljning med större krav på handläggarna att motivera sina bifallsbeslut. Nya riktlinjer med en strävare bedömning. Kanske också en snävare delegation med fler beslut som i stället tas av politikerna. Jag är övertygad om att allt detta redan sker och kommer i en allt större omfattning. Sammanfattningsvis påstår jag alltså; att socialbidragen har sänkts och blivit/blir svårare att få!

 

Sonja, som är i 60-årsåldern, har skrivit några mail till mig - efter att ha läst mitt första inlägg i detta ämne. Hon berättar om alla avslag hon under lång tid fått på sina ansökningar om socialbidrag, vilket inneburit obetalda avgifter till a-kassan och facket, till telefon och el, med mera.

 

Sonja är arbetssökande och har förbrukat sina 300 dagar med a-kassa. Hon har därför rätt till en statlig arbetsmarknadsåtgärd, till exempel jobb- och utvecklingsgarantin (namnbyte från aktivitetsgarantin efter regimskiftet) med ett beskattat och pensionsgrundande aktivitetsstöd motsvarande en a-kasseersättning på 65-procent (sänkt från 80 procent efter regimskiftet). Det vill säga, om hon hade kunnat betala sina avgifter och därmed fortfarande varit medlem. I stället innebär det nu vid ett deltagande i "garantin" att hon, som icke-medlem, får en ersättning på endast 320 kr/dag brutto, motsvarande Alfa-ersättning. Det ger ett netto i storleksordningen 220 kr/dag (beroende på den kommunala skattesatsen) x 22 arbetsdagar = 4 840 kr/månad. Här finns inget jobbavdrag.

 

Sonja känner sig oerhört sviken av samhället. Hon har studerat/arbetat hela sitt liv tills hon blev arbetslös när företaget minskade sin arbetskraft med 25 procent. Och nu, strax före pensionsdags, måste hon försörjas av sin unga, dock vuxna, son. Sonja är inte ensam och det fanns Sonjor även innan 2006, men de blir allt fler. Många har i dag på grund av de höjda avgifterna till a-kassan klivit ur och vi kan därför, tyvärr, vänta oss många nya Sonjor.

 

Ok, inlägget blev för långt igen. :-)2008-08-25, 17:15  Permalink
Andra bloggar om:  


Skulle vara intressant och veta vad du anser hon borde få ut i månaden efter skatt utan att hennes arbetssituation förändras?
Hej Ralf,
Det bästa hade naturligtvis varit om Sonja hade kunnat behålla sitt medlemskap i a-kassan och fått tillhöra jobb- och utvecklingsgarantin med en inkomst på den 65-procentiga nivån, Det är den som gäller i lagstiftningen efter en utstämpling från a-kassan (men egentligen anser jag, att nivån skulle vara 80 procent som den också var innan regimskiftet).

Nu vet jag för lite om Sonja för att vara kategorisk, men nettoinkomsten hon har är omöjlig att klara försörjningen på. Och då borde i alla fall socialbidragsnorm gälla. Däremot blir jag alltid bedrövad när människor som har försörjt sig själva, kanske också en familj, hamnar i ett socialbidragsberoende strax före pension.

Socialbidrag är i första hand ämnat för att stärka den enskildes egna möjligheter till försörjning. Utifrån det kan frågan ställas, om inte Sonja tidigt skulle ha beviljats socialbidrag för att reglera skulden hos a-kassan och därmed fått behålla medlemskapet som skulle innebära att hennes försörjning var tryggad i avvaktan på ett, förhoppningsvis, nytt jobb.

Vänliga hälsningar
Eva
Ingen bortre gräns? Hur ska det vara med maxbelopp? 80 % av ca 30.000 eller?
Bra inlägg. Länkade på min blogg.

Det behöver diskuteras mer om vad konsekvenserna blev av den moderata arbetslinjen. 40000 personer försvann in i den s.k jobb och utvecklingsgarantin och fler tillkommer. Får dessa personer arbete?

Sen säger jag fortfarande att hela systemet behöver refomeras inklusive en generell försäkring för sjukdom och arbetslöshet utan bortre parenteser.
Hej,
Ralf, i Sverige finns, hoppas jag, inga planer på att avliva människor eller låta dem svälta ihjäl. Även om de av olika skäl; sjukdom, arbetshandikapp eller arbetslöshet inte får någon arbetsinkomst. Alltså, skall det var en vettig nivå på trygghetsförsäkringarna. Till exempel anser jag att taket i a-kassan är i dag alldeles för lågt.

Tack, Claes för snälla ord och att du har länkat.
Jag har fått en intressant länk mejlad till mig från Sonja. En artikel ur GP. Läs den gärna. http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?a=440248

Hälsningar
Eva
Är det rätt att en arbetslös person går hemma med mer betalt än en sjuksköterska? En person som inte tillför samhället något medans en som sliter ut sig varje dag. Ni blir upprörda för att arbetslösa nu har högre skatt än arbetande men varför ska vissa få mer pengar än en som går hemma?
Hej igen Ralf,
Taket i a-kassan är i dag 18 700 kr per månad, om jag nu minns rätt. 80 procent av 18 700 kr = 14 960 kr som således är den högsta ersättningen från a-kassan under de 200 första dagarna, oavsett om lönen före arbetslösheten var högre. Därefter sjunker den till 70 procent i 100 dagar.

Jag tror inte att du kan hitta någon heltidsarbetande sjuksköterska med en lön på 14 960 kr.

Vänliga hälsningar
Eva
Jag har inte som avsikt att leda in diskussionen på ett sidospår, men det slår mig som underligt att någon kan ha arbetat ett helt liv utan att ha till synes ackumulerat några tillgångar? Hur kan det komma sig? Kan det ha med vårat högskattesystem att göra?


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!