TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

”Nu är det dags för facket att ta upp kampen mot marknadsdiktaturen som håller på att ta makten i Sverige. Vi måste sluta oss samman alla vi som tror på rättvis fördelning av våra produktionsmedel och solidarisk finansierad trygghet. En trygghet för alla oberoende av livssituation. En trygghet som bygger på de tre grunderna: värme, mättnad och god hälsa, skriver Lennart Önblad, IF Metall och socialdemokrat, i en debattartikel i dagens Aftonbladet.

 

Han skriver om den nya sjukförsäkringens dumpning av 60 000 människor. Om överskotten i försäkringen som dragit in miljarder till statskassan och om stölden från oss för ”att hålla produktionen, aktieägare och storkapitalet ekonomiskt skadelösa vid kommande ekonomisk nedgång.”


Intressant läsning på http://www.aftonbladet.se/debatt/article3059217.ab


 2008-08-09, 12:24  Permalink
Andra bloggar om:  


Jag tycker man vid överskott i socialförsäkringssystemet borde låta dem återgå till löntagarna och inte till att sänka skatterna eller genom tilldela statsbudgeten dessa medel för att finansiera vissa utgiftsposter. Man skulle kunna använda dem till kollektiv kapitalbildning, dvs. att man låter dem gå till en nationell fond som är kopplad till landets medborgare där fondens uppgift är att köpa aktier en i en rad större företag. Fonden skall vara frikopplad staten så att det inte kan bli frågan om att vid en borgerliga regering avskaffa fonden, utan att man endast kan strypa tillförseln av medel till fonden. Fonden skall också var demokratiskt uppbyggd så människor har möjlighet att påverka de beslut som tas. på så sätt skulle man kunna påbörja arbetet med införandet av socialdemokratins tredje steg, nämligen den ekonomiska demokratin.

“Samtidigt har Socialdemokratin alltid betraktat demokratin som något mer än formella rättigheter. Vi har betraktat den som en väg att förverkliga människors önskningar, genomföra sociala framsteg, omdana samhället. Så här sa Per-Albin Hansson: Först ska vi befästa den politiska demokratin, därefter ska vi förankra den sociala demokratin och den sociala välfärden, sedan är tiden inne att gripa sig an med den ekonomiska demokratin. Wigforss har ju ständigt hävdat att man inte när man en gång accepterat demokratins principer kan dra en gräns för demokratin. Den som öppet godtagit den demokratiska likvärdighetsprincipen, kan inte sedan efter sitt behag avgränsa dess tillämpning till vissa livsområden.” (Olof Palme)
Hej Martin,
Tack för din intressanta kommentar och citatet från Olof Palme. Ja, i vår socialdemokratiska historia fanns ju den ekonomiska demokratin med som ett ”sista” steg i demokratiutvecklingen. Något som känns bortglömt i dag.

Hälsningar
Eva
Marknaden är inga personer, är inga institutioner, ingen produktion, inga varor, ingen konsumtion.

Marknaden är från början en marknadsplats, ett torg, där producenter visade sina varor och sålde till konsumenter som valde efter kvalitet och pris. Så blev så småningom ordet beteckningen för hela det ekonomiska liv som består i att producera varor och tjänster, erbjuda dem till köpare, konsumera varor och tjänster och betala för dem.

Varför skall vi bekämpa en marknadsdiktatur, varför skall vi bekämpa produktion av varor och tjänster och konsumtion av varor och tjänster? Vad menar egentligen Lennart Önblad?

Önblad beskriver hur ni har avsagt er äganderätten till 27,88/32,42 procent av er lön. Ni har inte bara avsagt er egen äganderätt till den delen av er lön, ni har också genom er politiska majoritet tvingat oss att avstå samma procent. Den som avstår äganderätten till en del av sin lön och den som blir tvingad att avstå äganderätten måste inse, att äganderätten övergått till någon annan som gör vad den vill och önskar med dessa pengar. Önblad tycks inse detta eftersom han inte har något förslag till hur denna lönedel skulle kunna användas.

Socialdemokraternas sjukförsäkring har gått med överskott och överskottet från socialdemokraternas avgiftsbetalning överskred kostnaderna med 10 miljarder.

Önblad anser tydligen att nu har socialdemokraterna förlorat sjukförsäkringen och äganderätten har övergått till regeringen. Om det nu är så att äganderätten övergått till regeringen så kan det ju inte vara fråga om att stjäla pengarna. Den som har äganderätten gör ju vad han/hon vill och tydligen vill den nuvarande regeringen enligt Önblad skänka pengarna till storkapitalister och även till andra aktieägare (LO är ju en stor sådan).

Socialdemokraterna bör sätta sig in i vad äganderätt är och innebär. Den största faran är att överlämna äganderätten till olika sociala förmåner till staten eftersom staten i ett demokratiskt samhälle, ena stunden kan vara Önblads sympatisörer i andra stunden kan var någon annans sympatisörer.

Min slutsats blir, att sociala trygghetssystem skall ägas av medborgarna i ett land. En grundtrygghet skulle kunna finansieras med skattemedel men administreras utan statligt inflytande. Som tillägg till grundtryggheten kan var och en anta erbjudande från andra , t.ex. försäkringsbolag, arbetsgivare och LO. Mycket sådant finns redan. Grunden skall vara att avtal träffas på ekonomisk och juridisk bas. Äganderätten skall skyddas och villkoren skall tillåta ägaren att sälja, ta ut i förtid, eller kanske helt enkelt avstå från förmånerna.

Då slipper ni inlägg som från Önblad, som inte leder någonstans och möjligtvis väckor känslor hos några att ni måste göra något mot 'spöket' marknaden. Vad då t.ex. ?Hej Per,
Så fick jag också lära mig i skolan att marknaden uppstod och att den styrdes av utbud och efterfrågan. Men också att betydelsen i dag har förändrats till att vara mera abstrakt.

Först och främst skall naturligtvis sjukförsäkringen finansiera det som är syftet med den, en rimlig ersättning till sjuka. I dag är den urholkad och dessutom nekas sjuka ersättning och många kommer att kastas ut ifrån försäkringen. Samtidigt ”remitteras” de till kommunerna som i stället skall använda kommunalskatten till en försörjning via socialbidrag. Och staten behåller överskotten som används till skattesänkningar, exempelvis till jobbavdrag för oss friska och arbetsföra. Dubbelfel, alltså. Att inte använda pengarna som kommer in till avsett ändamål och samtidigt skyffla över ansvaret för det på kommunerna. Och den enskilde drabbas svårt. För att inte tala om deras barn.

I övrigt tycker jag nog att Martin Tunström har intressanta tankar kring hur överskotten i sjukförsäkringen skulle kunna användas.

Vänliga hälsningar
Eva
Om du nu fick lära dig och fortfarande tror att marknaden är ett abstrakt begrepp - varför tog du då upp Önblads tankar om marknadens diktatur?
Hej igen Per,
Därför att Önblad så tydligt klargör hur mycket pengar som betalas in till statskassan i syfte att ge trygghet vid sjukdom men att många miljarder i stället används till andra ändamål.

Eva
Ja, om det nu är så som du uppfattar det - då är det väl staten - den nuvarande och den tidigare regeringen som använder överskottet felaktigt.

Vad har marknaden med detta att göra???
Hej Per,
Nu är det så här, att det jag har lagt fokus på i artikeln är delarna som handlar om vinstmiljarderna i sjukförsäkringen som används, enligt min uppfattning, på fel sätt. Se tidigare svar. Jag svarar för mig och Önblad för sig. Men själv kan jag tänka mig att marknaden, detta abstrakta och något diffusa begrepp, i alla fall för mig, är glad över de jobbavdrag som nu alliansen infört och har en förhoppning om att när lönekuvertet innehåller mer pengar blir lönekraven lägre. Samma förhoppning är jag övertygad om att den borgerliga regeringen närde. Men arbetstagarna blir i ett sådant politiskt spel grundlurade, bland annat på sin framtida pension som grundas på bruttolönen.

Vänliga hälsningar igen
Eva


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!