TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Fem miljarder kostar sjuksköterskornas krav om högre löner. Löner som är offentligt finansierade, alltså över skatten. Alla vårdarbetare gör ett fantastiskt jobb och är värda en ordentlig lönehöjning. De allra flesta av oss är överens om det. Men hur får vi ihop sänkta skatter och höjda löner för alla som vi så innerligt väl unnar ett rejält lyft?

 

50 miljarder har redan pytsats ut till oss som har jobb - mest till högavlönade, personer med förmögenheter och innehavare av mångmiljontaxerade fastigheter. Dessa skattesänkningar har ökat de ekonomiska klyftorna och samtidigt minskat utrymmet för välfärdspolitiken, inklusive höjda löner till sjuksköterskor. Det finns också många fler felavlönade, skattefinansierade slitvargar som skulle vara värda en högre lön. En ekvation som inte går ihop. Om detta skriver Håkan Hermansson i Efter Arbetet http://www.efterarbetet.nu/

 

 

Hur funderar allianspolitikerna i denna fråga?

 


 2008-04-29, 21:19  Permalink


Nu är det faktiskt socialdemokraterna som har varit vid makten större delen av detta århundrade och sett till att stort sätt alla yrken inom vård och omsorg haft en usel ekonomisk ersättning... jämför med privat vård där lönerna i genomsnitt är flera tusenlappar högre!

Men jag förstår att man går ut i strejk nu när det finns en handlingskraftig regering som med ansvar kan försöka göra något åt detta systematiska utnyttjande av kompetent personal.

Kommuner och landsting/regioner rapporterar högre skatteintäkter än tidigare p g a ökade löner, och detta trots jobbskatteavdraget.

Om siffran 5 miljarder är korrekt och bara Västra Götalands regionen har en budget på 40 miljarder, så måste siffran 5 miljarder vara lätt att få in.

En eventuell skattehöjning av landstings/regionskatten som en följd av bättre löner till alla kategorier i vården verkar också ha allmän acceptans.

Var ligger då problemet?
Hej Jonas och tack för ditt inlägg.
Vår nuvarande regering har föredragit att ge skattelättnader genom jobbavdrag i stället för att prioritera ett utrymme för höjda löner. Säkert fanns också en baktanke med detta; att hålla lönekraven nere. Man har ju samtidigt gjort vad man kunnat för att försvaga facken. För löntagaren är högre lön att föredra framför lägre skatt, det är bruttolönen som bygger pensionen. Och skatten blir ju högre när det är dags att plocka ut pensionen, eftersom något jobbavdrag då inte får göras.

Vänliga hälsningar
Eva

Hej Per. Roligt att få besök och inlägg från dig, det var ett tag sedan.
Jag kan berätta att det finns kommuner som redan, utan hänsyn till dessa lönekrav, har stora problem. Min kommun tvingades till en skattehöjning med 0,75 kr från 2008, ett beslut fattat i total politisk enighet. Ett av skälen var socialbidragsökningen under 2007 som blev 19 procent. Ett annat var ökade kostnader för vård och insatser för barn och unga. Grannkommunens socialbidrag ökade med 20 procent. Orsakerna tror jag att du förstår…? Lägger vi nu på de absolut berättigade lönekrav som sjuksköterskorna har, som du säkert vet finns det många sådana i en kommun, blir problemen värre. Till dessa grupper har vi också många fler som är värda lönehöjningar, undersköterskor, förskolelärare, fritidspedagoger, ja listan kan göras lång.

När det gäller Västra Götaland har jag förstått att sjukvårdsregionen har stora ekonomiska problem.

Jag tror att de 50 miljarder som regeringen har sänkt skatterna med, kunde ha varit ett gott tillskott till kommuner och landsting för att bygga välfärd och kunna betala vettiga pensionsgrundande inkomster till flera yrkeskategorier. Där har du problemet.

Vänliga hälsningar
Eva
Hej Eva.

Jag är inte säker på att jag förstår men låt mig gissa, att trots ökad sysselsättning och trots ökade skatteintäkter så ökar ändock socialbidragen. A-kassan skall inte vara inkomststöd utan en övergångsförsäkring mellan två jobb, därför kan det vara motiverat att flytta bidra från a-kassa till socialbidrag.

Om det är så, att det skulle vara indragen sjukkassa, så måste vi väl alla rimligen tro, att det finns skäl för att inte betala sjukkassa till personen ifråga

Att dess skäl skulle öka socialbidragen med 19 procent säger ju inte mig något eftersom 19 procent på en låg socialbidragsersättning kan vara mycket rimlig och vice versa 19 procent på en redan hör socialbidragsersättning kan ge anledning till att se över förhållandena.

Att sänkt fastighetsskatt, förmögenhetsskatten och jobbavdraget skulle vara skälet till de ökade socialbidragen är långsökt. Likaså att just sjuksköterskorna skulle känna sig orättvist behandlade,på grund av skattelättnaderna, det tro jag inte heller på. Jag tror mer på det som kommit fram i media på sista tiden att det är fackföreningsrörelsen som inte kan acceptera ett procentpåslag, långt över vad andra har fått. LO vill att sjuksköterskorna, som inte är med i LO, skall lära sig att anpassa sina krav mot LO:s lönemarknad.

Hej igen Per,
Jag var nog lite otydlig i mitt svar till dig. Jag menar inte att skattesänkningarna har orsakat kommunernas ökade kostnader för socialbidrag, absolut inte. Däremot att staten har sänkt ersättningarna i trygghetssystemen och därmed övervältrat kostnader på kommunerna. Att man har dragit ner på vuxenutbildningen, att man under 2007 drog in alla åtgärder för arbetslösa ungdomar och när man den 3 december 2007 kom med nya ungdomsåtgärder sattes ersättningarna lägre.

Jag menar också att de 50 miljarder som bland annat vi med jobb har fått, i stället skulle ha satsats på kommuner och landsting och användas till bland annat högre löner för sjuksköterskor och andra felavlönade. Jag tror inte heller att sjuksköterskorna tycker sig felbehandlade på grund av skattesänkningarna men jag vet att alla löneanställda förlorar på skattesänkningar jämfört med att få inkomstförstärkningen i form av högre bruttolön som genererar en bättre pension. Någon motsvarighet till jobbavdrag får ju inte pensionären.

Vänliga hälsningar
Eva
Hej Per,
Jag ber om ursäkt, jag missade att få med ett svar på en av dina funderingar i din senaste kommentar. Den som handlade om de ökade socialbidragskostnaderna i min kommun. Det är ju så att 19 procent självklart är högt oavsett krontal, eftersom det handlar om kommunens storlek och skattekraft. Som jag skrev innebar socialbidragsökningen att kommunen tvingades till ökat skatteuttag, således är det allvarligt. I reda pengar handlade det om en budget på 1, 725 tusen kronor för ändamålet vars utfall blev 2, 800 tusen kronor, alltså en dryg miljon över budget men ändå ”bara” 19 procent i ökning gentemot föregående budgetår. Detta berodde delvis på att redan i slutet av 2006, alltså under alliansens första månader vid makten, hade ökningen accelererat. Det blev då ett ”idiotstopp” hos arbetsförmedlingen avseende åtgärder för arbetslösa. Detta för att få en spärr inför kommande budgetår då de fått veta att åtgärdspengarna i min kommun skulle halveras. Den kommunala budgeten ”låg” redan klar på samma nivå som för 2006 när detta inträffade.

Socialbidragsökningarna i kommunerna är i allra högsta grad allvarligt och behöver, som du också nämner, ses över. Nyligen hörde jag att socialbidragskostnaderna nu ökar i hälften av landets kommuner. Egentligen är det helt naturligt att så sker när trygghetsförsäkringarna sänks och arbetsmarknadsåtgärderna minskar. Jag är inte det minsta förvånad men staten kan inte få fortsätta att överföra dessa kostnader på kommunerna. Dessutom mår människor oändligt mycket sämre av att få sin nödvändiga försörjning genom socialbidrag på miniminivå än genom trygghetsförsäkringarna. Inte minst deras barn.

Eva


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!