TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

I Efter Arbetet påminner Bengt Göransson om Stig Dagermans sista dagsvers, dagsedel, http://www.efterarbetet.nu/ i Arbetaren* 1954, publicerad dagen efter författarens frånfälle.

 

Stig Dagerman inspirerades av en fattigvårdsnämndsordförandes uttalande om lämpligheten i att folk som fick understöd skulle ha rätt att ha hund när han skrev ”Varning för hunden”. Dagsedeln har senare tonsatts av vissångaren Fred Åkerström.

 

Versen känns mycket aktuell även i dag.

 

*Stig Dagerman skrev cirka 1000 dagsverser i Arbetaren fram till sin död


 2008-04-16, 19:40  Permalink


När jag var till Bryssel och EU-parlamentet för ett antal år sedan så jobbade jag med hemlöshet.

Jag hade intresse av att se hur man lagt upp t.ex härbärgena i Belgien och hur man jobbade på ett praktiskt plan med hemlösheten.

Träffade därvid också på morgnarna och samtalade med hemlösa samt besökte bl.a Frälsningsarmens härbärge i Bryssel.

Fick då veta att antalet härbärgen i Bryssel var för få för antalet hemlösa.

På härbärgena får inte hemlösa komma in ifall de har hund.

Därför fick hemlösa hund av sociala tjänstemän. På det sättet kunde de få närhet och kontakt med en social varelse. Dessutom värme när det var kalla nätter.

Så kanske är det där med hund inte så dumt för människan? Men hur för hunden?
Eva Hillén Ahlström: Hej Eva,
Vad är det vi brukar säga? Hunden är människans bästa vän. Men är människan också hundens bästa vän?

Det vore intressant om du någon gång har tid att berätta för oss, dina bloggläsare, lite mer om hemlösheten i Bryssel. Det är ju ett accelererande problem hos oss. Välfärden är sannerligen inte för alla.

Vänliga hälsningar
Eva


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!