TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Claes Borgström vill ha skärpta straff för sexköpare uppger han i en intervju i Svenska Dagbladet i dag som Expressen refererar. Vår justitieminister, Beatrice Ask, har aviserat en översyn av lagen och enligt Claes Borgströms uppfattning är det rimligt med minst ett års fängelse för brottet. I dag är den normala påföljden böter, efter en prejudicerande dom från Högsta domstolen, även om fängelse i högst sex månader ingår i straffskalan. Med detta låga straff prioriteras brotten bort. Under 2006 dömdes 85 personer för sexköp. Läs mer här


 2008-04-08, 21:40  Permalink
Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!