TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Erik Lackso ber om ursäkt för att han på sin distriktskongress inte argumenterade för en avkriminalisering av torskarna. Jag läser att han anser att det finns sexsäljare som fritt väljer att sälja sina kroppar. Med respekt för deras val vill han lagliggöra torskarnas köp. Läs här

 

Jag väljer att skriva ett eget blogginlägg i ämnet framför att kommentera i hans blogg. Mitt inlägg skulle bli för långt och dessutom finns de fler inlägg här på s-bloggar som omfattar samma uppfattning som Laakso har.

 

Erik efterfrågar en samhällsanalys och en klassanalys inför beslutet. Jag anser att det finns många sådana, inte minst genom vittnesmål från sexsäljarna själva. Vi är emellertid överens om att med prostitution följer annan kriminalitet, men Erik tror att det enkelt går att urskilja den som faller under annan lagstiftning, till exempel människohandel. De flesta av oss vet att frivillighet kan uppges, men hur frivilligt är det när en heroinberoende ung flicka säljer sig för att få ihop pengar till nästa dos? Vi har fruktansvärda flick- och kvinnoöden att utgå från.

 

Jag förstår inte hans jämförelser mellan prostitution, städjobb, kontrollantjobb på allmänna kommunikationer, kassörsjobb på ICA och taxijobb. Jag förstår inte heller, citat: ”Att sälja sitt kön endast till de kunder man själv godkänt mot den betalning man själv prissatt, är det mer eller mindre kränkande än ovanstående?”

 

För det första är jag övertygad om att flickorna/kvinnorna (ibland också pojkar/män) inte alls kan välja vilka som får tillgång till deras kroppar. För det andra görs jämförelsen med ”vanliga” jobb, med löner och försäkringsvillkor, förhoppningsvis, fastställda genom kollektivavtal (självklart inräknar jag inte här det svarta utnyttjandet av papperslösa, det är en helt annan fråga). Viktiga jobb för samhället, däremot för lågt lönesatta, trots avtalen.

 

”Vår roll som politiker måste vara att göra samhällsomdaningen möjlig, att se till att alla oavsett utgångsläge har möjligheten att förverkliga sina drömmar. Gör vi det kommer jobb som vi, moraliskt eller ideologiskt, betraktar som “ovärdiga” att prissättas på rätt sätt eller sakteliga försvinna eftersom ingen ser det som en rimlig valmöjlighet”, skriver Erik.

 

Javisst, är det en politisk fråga att tillse att alla får möjlighet att förverkliga sina drömmar. Men hur Erik får ihop att ”ovärdiga” jobb skulle försvinna då, för att människor inte skulle se det som bra val, förstår jag inte. Menar han i alla fall att prostituerade i dag inte tycker att de har gjort ett bra val? Då pratar han emot sin uppfattning i inledningen om att sexsäljarna fritt väljer att sälja sig och vem som skall använda deras kroppar. Menar han att om de har möjlighet så väljer de ett annat levnadssätt och arbete för sin livsföring? Men då är vi plötsligt överens. Människor vill inte sälja sex om de har ett val. Samhälls- och klassanalysen är klar. Erik, vi lägger kraften på dessa frågor i stället för på en avkriminalisering av torskarna.

 

Slutligen, med anledning av ett flertal kommentarer av inlägg (över tid) som påstår att det är lågt i tak i vårt parti, vill jag säga att jag tycker att det är viktigt att debattera alla ämnen och respektera allas åsikter. Jag har svårt att förstå dem som köper sex och jag har svårt att förstå Erik Laaksos, Peter Karlbergs och Leif Haglunds åsikter. Men självklart har de rätt att tycka att sexköp skall avkriminaliseras och torgföra detta. Erik Pelling och jag får tycka motsatsen.

 


 2008-04-06, 18:53  Permalink


Tack för din respons Eva, intressant att ta del av dina synpunkter.
Mitt resonemang om samhällsomdaningen utgick ifrån den möjlighet att en andel av de prostituerade inte tycker att det är det bästa yrkesvalet. För dessa är samhällsomdaningen det som kan hjälpa, inte kriminaliseringen. För de som gjort ett medvetet och frivilligt val spelar det ingen roll hur samhället omdanas, för dem är det ett större problem att det finns moraliserande lagstiftning. Med andra ord är det enligt min uppfattning dåligt med kriminalisering både för de som på olika sätt tvingats in i prostitution som för dem som tagit beslutet frivilligt, alltså är sexköpslagen kontraproduktiv mer än på ett sätt.
Tack till dig också, för din kommentar. Men vi står fortfarande lika långt ifrån varandra åsiktsmässigt i denna fråga. Jag ser inte heller lagstiftningen som moraliserande, snarare som social och solidarisk.
Tack Eva för ett mycket bra och sakligt analyserande inlägg! Jag delar helt din åsikt och inställning!


Eva Hillén Ahlström: Tack själv Christina, för dina uppmuntrande ord. Jag tycker att det är viktigt att Erik Laaksos (med fleras) uppfattning inte får stå oemotsagd.

Bästa hälsningar
Eva
Här kommer den kommentar jag skrev den 6:e april men som inte publicerades på grund av att s-info spärrar det nät jag befann mig på (på ett hotell i Paris - man undrar varför):

Också jag uppskattar att du kommenterar frågorna vi reser. När du skriver att "För det första är jag övertygad om att flickorna/kvinnorna (ibland också pojkar/män) inte alls kan välja vilka som får tillgång till deras kroppar. För det andra görs jämförelsen med ”vanliga” jobb, med löner och försäkringsvillkor, förhoppningsvis, fastställda genom kollektivavtal (självklart inräknar jag inte här det svarta utnyttjandet av papperslösa, det är en helt annan fråga). Viktiga jobb för samhället, däremot för lågt lönesatta, trots avtalen." undrar jag var du får din övertygelse ifrån. Jag känner till - numera faktiskt också organiserade -sexarbetare som hävdar att de väljer. Att det finns andra som inte gör det är förstås också uppenbart men det räcker knappast som skäl för att kriminalisera själva köpet.

När jag jämför med andra jobb tar jag förstås dels hänsyn till att just kriminaliseringen av köparna omöjliggör "vanliga" villkor, dels och kanske viktigare för att belysa att frågan egentligen bara handlar om moral - att det anses acceptabelt att ta betalt för att med sin kropp bereda en annann människa njutning i form av massage så länge det inte resulterar i sexuell sådan - sådan verksamhet kan ske under "vanliga villkor".
Tack Peter för responsen på mitt inlägg. Jag skall försöka att förklara varifrån min övertygelse kommer. Det är en ideologisk fråga för mig. Solidaritet är viktigt för mig, ett av skälen till att jag är socialdemokrat, och innebär att på olika sätt försöka, bland annat med stöd av lagar, skapa ett samhälle i vilket ingen människa blir utnyttjad. Prostituerade utnyttjas. Jag har, kanske naivt, utgått ifrån att alla vet hur bakgrunden ser ut för de allra flesta flickor/kvinnor som säljer sex. Det är mer regel än undantag trasiga tjejer som ofta har blivit våldtagna, använda och misshandlade som barn. De har varit svikna av föräldrar och samhället under barnaåren. De missbrukar ofta narkotika redan innan de hamnar på gatan eller startar missbruket där, tar droger för att stå ut. De sitter i händerna på hallickar och de lever farligt. Vi vet också att många torskar behandlar prostituerade väldigt illa. Flickorna/kvinnorna väljer inte detta liv. Det finns kvinnor som uppger att de ”valde” prostitution som unga, men att de senare har förstått att det faktiskt inte var ett val, utan att de var ”offer” för omständigheterna.

Läs gärna också Erik Pellings kloka och vederhäftiga svar på de kommentarer som han har fått på sitt inlägg.

Vänliga hälsningar
Eva
Tack Eva! Jag håller fullständigt med Christinas kommentar här ovanför. Vad skönt det är att det finns någon som svarar emot inlägg som bl.a. Laaksos (när jag själv inte tar mig tid att göra det även om jag retade upp mig på hans inlägg.)

Vänliga hälsningar!
Annica Johansson
S-kvinnor


Eva Hillén Ahlström: Tack Annica.
Jag har förvånats över att det är så många, bland partikamrater, som tagit till sig uppfattningen att flickor/kvinnor väljer att prostituera sig. Att de inte funderar över orsakerna och bakgrunderna till deras ”val”, utan i stället försvarar sin inställning med att vi andra som är motståndare till en legalisering av sexköp är moralister. När det faktiskt handlar om etik och solidaritet. Att aldrig utnyttja någon som är i underläge och far illa, till exempel en trasig tjej i abstinens som måste greja pengar till nästa fix. Eller en tjej som flyr från barndomens övergrepp till nya övergrepp men nu mot betalning. Misshandlade tjejer i klorna på hallickar och så vidare.

Bästa hälsningar
Eva


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!