TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Moderaterna har nu börjat smida på sitt valmanifest inför 2010. En arbetsgrupp är tillsatt under ledning av styrman Borg.

 

Jag tror att en och annan hade trott, åtminstone hoppats, att besättningen efter de stormar som svept över dem under ett år, kanske skulle gira en aning redan under denna mandatperiod. Men nej då. Kaptenen håller fortfarande extrem styrbordskurs, livligt påhejad av sina navigatörer.

 

Kantrande politik, enligt väljarna som har dissat den. Det är därför tacksamt att moderaterna redan nu presenterar tankarna som arbetsgruppen skall utveckla. Väljarna får besked om planerna att vidga klyftorna ytterligare.

 

- Arbetsgivaravgifterna och bolagsskatten kan komma att sänkas.

 

- Jobbskatteavdraget skall höjas ännu mer. Det ska bli än ”mer lönsamt att arbeta” för låg- och medelinkomsttagare.

 

- Försämringarna i socialförsäkringarna skall utvärderas. Arbetsgruppen skall ”överväga vilka ytterligare steg som kan vara påkallade för att förstärka arbetslinjen i socialförsäkringarna”.

 

Framgångsrik politik, enligt moderaterna, som fortsätter att klämma åt de fattigaste. De som ”inte vill jobba”. De som ”låtsas vara sjuka”. Inte flyttar dit jobben finns för att där bosätta sig i tält. De som tar föräldraansvar och inte överger sina barn och ger sig i väg 140 mil för en provanställning... och så vidare…

 

Gattet mellan regeringspartierna och oppositionen, nu nästan 19 procent, kommer att bli ännu större.

 

 2007-12-02, 11:58  Permalink
Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!