TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Barnombudsmannen, BO, har kommit med faktasamlingen ”Upp till 18”. I den framgår bland annat att nästan vart tionde barn i Sverige lever i familjer med ekonomi under gränsen för lägsta ekonomiska standard. Jag antar att hon menar med inkomster under socialbidragsnormen. Nästan vart femte barn som bor med ensamstående förälder lever med små ekonomiska marginaler.

 

BO påpekar att barnperspektivet måste öka i alla beslut som berör barn och unga. Kunskaperna om deras levnadsförhållanden måste förbättras för att besluten skall bli klokare och bättre på alla nivåer. Lokalt, regionalt och nationellt.

 

Här kunde hon ha blivit mycket tydligare och visat på hur barnen drabbas i välfärdsnedskärningarnas kölvatten. Hur klyftorna har ökat till raviner mellan dem som har och de som inget har. Vågat sig på att ställa politikerna mot väggen och ifrågasätta efterlevnaden av barnkonventionen.

 


Tuffa till dig och plocka fram ett grövre artilleri, Lena!2007-11-30, 18:38  Permalink
Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!