TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

De unga får den 3 december en egen jobbgaranti, UGA. Alliansen har släppt på förlåten till den revolutionerande ”nya” åtgärden för unga arbetslösa. Man har alltså funnit ett nytt namn till de ”gamla” åtgärderna. De som tidigare hette kommunala ungdomsprogram, KUP, för unga under 20 år och ungdomsgaranti, UG, för dem mellan 20 och 25 år. Avskaffade under första kvartalet 2007. Därefter åtgärden tomrum med ”biljett” till "utanförskap" och ”remiss” till socialtjänsten för socialbidrag. Nu har alliansen tänkt till och skapat denna omvälvande insats. Vilket nytänkande och nydanande!

 

Vad ingår mer än ett nytt namn i denna revolutionerande åtgärd? Jo, ersättningarna sänks rejält.

 

I min hemkommun, Bräcke, fick ungdomar som deltog i KUP, 18-19 år, ersättning med ca 2 400 kr brutto per månad som efter skatt gav drygt 1 900 kr. Nu kommer de, till och med det första kalenderåret (alltså juni) det år de fyller 20 år, att få 1 050 kr som motsvarar studiebidraget från CSN. Alltså en inkomstminskning med drygt 850 kr per månad.

 

Unga som hade fyllt 20 år och tillhörde UG fick tidigare en ersättning på 3 280 kr skattefritt. Nu får de, från och med juli det år de fyller 20 år, en ersättning som motsvarar bidragsdelen i studiemedlen från CSN, för närvarande 2 528 kr. En inkomstminskning med 752 kr per månad.

 

Hurra, hurra, hurra!

 

Fortsättning följer…

 2007-11-28, 20:25  Permalink
Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!