TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Det känns lite nervöst men nu debuterar jag som bloggare. Jag har vid ett par tillfällen tidigare gästat bloggen hos en partikamrat men nu skall jag försöka att klara av det tekniska själv. Bosse, jag ropar på din hjälp om det inte fungerar.

 

Naturligtvis måste jag också skriva något "klokt" när jag nu kliver in i denna förunderliga värld där jag fritt får lämna mina tankar och åsikter och kanske någon gång till och med få respons. Just nu hittar jag ingen tråd, jag vill gärna vidare med tekniken och plockar därför gammal skåpmat; en tidigare publicerad insändare här i Jämtland men fortfarande helt aktuell.

 

Parasitskatt
Att olika inkomster inte beskattas lika är känt. Av en tillfällighet upptäckte jag att det var värre än jag trott när jag i dag hjälpte en vän att kontrollera ett skatteavdrag i tabell 33. Tabellen som gäller för min hemkommun Bräcke.
Min blick föll på inkomstspannet 3901-4000 kr. Till exempel, en låg sjukpenning eller en låg arbetslöshetsersättning.

 

För lön inom spannet dras 372 kr per månad i skatt. För pension, a-kassa och sjukpenning är skatteavdraget 805 kr. Skillnad 433 kr. Alltså mer än dubbelt skatteuttag av gamla, sjuka och arbetslösa. Finns det pensionärer med denna låga pension? Ja, en sjukpension (sjukersättning) med garantinivå på halvtid är i den storleksordningen. Att då samtidigt vara arbetslös på andra halvan utan rätt till a-kassa ger denna situation.

 

Kommentarer är egentligen överflödiga. Vid låga inkomster syns orättvisan tydligt. Vi vet också att allt fler kommer att få allt lägre inkomster vid arbetslöshet när de nya reglerna för normalarbetstid/ramtid, skapade av vår högerregering, slår igenom med full kraft.

 

Alliansföreträdarnas svar till de drabbade är: ”Det måste löna sig att arbeta.” Men det måste gå att överleva i väntan på det lönsamma arbetet. Och det måste också gå att lite mer än överleva som ålderspensionär.

 

Detta orättvisa skattesystem, som tydligt värderar människor och indelar oss i olika grupper med beteckningarna; friska, lönsamma medborgare och gamla, sjuka, arbetslösa parasiter, måste bli det första som den nya socialdemokratiska regeringen 2010 tar itu med. 
 

 

 

 2007-11-26, 20:30  Permalink


Värt att notera kan ändå vara att alliansen inte har höjt skatten för pensioner, endast att alliansen har sänkt skatten för arbete.

Dessutom har pensionärer som arbetar ett högre jobbskatteavdrag.

Det kostar pengar att arbeta, det kan nog många som gått från a-kassa till arbete skriva under på. Du har kostnader för att ta dig till och från arbete, ökade lunchkostnader, arbetskläder, barnomsorg etc. jag tycker att jobbskatteavdraget delvis kan ses som en kompensation för de merkostnader som arbete medför, det ska väl inte vara så att det är mer lönsamt att inte arbeta än att arbeta?

Bara för att en grupp har fått skattesänkningar, betyder det inte automatiskt att en annan grupp fått höjd skatt även om man kan tro det när man har vissa s-politiker argumentera.

lilith.blogg.se
Tack Lilith för din kommentar.
Jag har kämpat en stund för att lämna en kommentar men det tekniska är inte med mig, det dyker upp en rad om att problemet skall åtgärdas. Jag väljer därför att svara dig genom detta system i stället.

Javisst kan det kosta pengar att jobba men det kan det verkligen göra för en arbetslös och aktivt sökande också. Att åka runt och och fråga efter jobb eller praktik är inte gratis. Att vara sjuk och kämpa med sin rehabilitering, vårdkostnader, mediciner och läkarbesök kostar också. Ofta tillkommer långa resor, i alla fall i glesbygd. Och det är klart lönsamt att jobba även utan dessa skatteskillnader. Friska "unga" ålderspensionärer som jobbar kan säkert göra sig en hacka genom det högre skatteavdraget. Men för de äldre och sjuka är det värre, där utöver utgifter för mediciner och läkare ofta också tillkommer kostnader för hemtjänst, trygghetslarm och färdtjänst.

Att jag som har jobb skall få sänkt skatt på dessa gruppers bekostnad tycker jag är bedrövligt.

Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!