TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

För några dagar sedan presenterade Socialdemokraterna i Timrå sitt valmanifest ”Tolv starka skäl att rösta på Socialdemokraterna i Timrå”. Manifestet tar sin utgångspunkt i de svar Timråborna lämnade i den enkätundersökning vi genomfört för att få veta vilken politik man vill se förverkligas i Timrå kommun.


Här nedan kan ni ta del av manifestet:
- Skapa en skola som utvecklar elevernas kreativitet,med fler lärare, specialpedagoger och kuratorer
- Öka tryggheten och servicen för de äldre och funktionshindrade genom mer personal
- Göra det enklare att starta och driva företag,med färre regler och kortare handläggningstider
- Förbättra ungdomars möjligheter till jobb genom fler lärlingsplatser och större samverkan med näringslivet
- Fortsätta stärka kommunens ekonomi för att skapa framtida handlingsfrihet
- Låta timråborna själva avgöra vilken framtida region de vill tillhöra
- Utveckla området kring E.ON arena till ett samlat centrum för kunskap och aktivitet
- Erbjuda attraktiva boenden för alla; byggklara tomter,hyres- och bostadsrätter samt plus- eller seniorboende
- Arbeta för mångfald, jämlikhet, och integration samt bekämpa alla former av diskriminering
- Skapa jobb åt alla samt en trygghet i övergången från arbetslöshet eller sjukskrivning till jobb
- Utveckla kommunens nät av gång- och cykelvägar för en bättre miljö, säkerhet och trivsel
- Förbättra resemöjligheterna till, från och inom kommunen2010-08-25, 13:13  Permalink
Andra bloggar om:  


Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM