TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Vid SVT:s utfrågning av moderaternas partiordförande Fredrik Reinfeldt frågades han om reglerna om sjukförsäkringen som han som statsminister infört med sin regering. Som exempel talade man om en överläkare som efter sin stroke hade en arbetsförmåga på 75 % som läkare men som Försäkringskassan menade borde arbeta 100% på Samhall istället. Fredrik Reinfeldt hävdade att det var tjänstemännen på Försäkringskassan som vara ansvariga för beslutet och vägrade uttala sig med hänvisning till att han inte kände till detaljerna i fallet. Detta vilket fick en upprörd anställd på Försäkringskassan att anonymt skriva ett mejl in till pågående program:


”Vi har fått supertydliga riktlinjer om att alla sjuka skall prövas mot alla jobb som finns på hela arbetsmarknaden. Och det gör ju nästan att vem som helst kan utförsäkras som i fallet med den här överläkaren, det var ju det ni ville. Ni borde stå upp för er politik och inte skylla på tjänstemännen!”


Reinfeldts svar var att kräva att få se ett papper som säger att sjuka skall prövas mot arbetsmarknaden. Alliansfritt Sverige har hittat dokumentet som Reinfeldt efterlyser. I form av försäkringskassans vägledning 2004:9 version 11 ”Sjukersättning och aktivitetsersättning – rätt till ersättning, beräkning m.m.” sidan 110. Varsågod Fredrik:

6.3.2 Förvärvsarbete på arbetsmarknaden – bestämmelser från och med den 1 juli 2008


Vid bedömningen av om den försäkrades arbetsförmåga är nedsatt vid prövning av rätt till sjukersättning och aktivitetsersättning beaktas om den försäkrade har en sådan förmåga att han eller hon kan försörja sig själv genom förvärvsarbete på arbetsmarknaden. (Prop. 2007/08:136 s. 88)
Vid prövning av rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning ska arbetsförmågan prövas i förhållande till förvärvsarbete på hela arbetsmarknaden. Det tidigare kravet på att arbetet ska vara normalt förekommande på arbetsmarknaden har alltså tagits bort. Någon bedömning av arbetsförmågan i förhållande till annat lämpligt arbete som är tillgångligt för den försäkrade ska inte heller göras. (Prop. 2007/08:136 s. 103)


Detta innebär att begreppet ”förvärvsarbete på arbetsmarknaden” är vidare, det vill säga att det är fler arbeten som omfattas av detta begrepp än vad som omfattades av begreppet ”normalt förekommande arbete”. Den överrättspraxis – exempelvis Regeringsrättens dom den 8 april 2008 i mål nr 7437- 06 – som utvecklats kring begreppet ”på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete” är därför inte tillämplig vid tolkning av begreppet ”förvärvsarbete på arbetsmarknaden”. Rättspraxis som hänvisas till och som alltså inte längre gäller säger följande:


”Regeringsrätten går helt på Kammarrätten i Jönköpings linje och argumenterar att Försäkringskassan bara kan neka en person, som på grund av sina medicinska besvär endast klarar av ett "anpassat arbete" när en sådan anpassad anställning faktiskt erbjuds honom eller henne. "I avvaktan på en sådan anställning bör sjukersättning beviljas." skriver Regeringsrätten.8 april, Mål nr 7437-06”


Denna vägledning innebär i klartext precis det som frågeställaren påpekade att om den sjuke har en teoretisk förmåga till arbete på någon som helst form av arbete så är personen inte sjuk. Och eftersom även en delvis förlamad överläkare kan arbeta på Samhall så skall han bedömas som 100 % arbetsför.

 

Arbetstagaren på Försäkringskassan har helt rätt. Det var ju det här Fredrik Reinfeldt ville! Hur har han mage att skylla på enskilda tjänstemän på Försäkringskassan???!! Sverige har en pajasliknande statsminister som inte tar ansvar för sin medvetet drivna cyniska politik och dess konsekvenser!! Det är att håna alla sjukskrivna i Sverige. Eller anser Reinfeldt att de sjukskrivna liksom ungdomsarbetslösheten är en synvilla??

 

 Det ligger nära till hands att använda sig av Anders Björks klassiker: "Vet hut!" eller en annan klassiker där man uppmanar folk gå och kamma sig och skaffa sig ett jobb. Ett jobb anpassat till hans usla kompetens och ryggradslöshet! Samhall tackar nog nej.

 

Jag kan inte vänta! På att få en ny statsminister. En statsminister med kompetens och värdig människosyn!Ja det är skrämmande,att dom inte står för och
inte erkänner att detta systemskifte bara börjat
med sikte på privata sjukvårdsförsäkringar.
Inget ont om Samhall,men det finns så många situationer
när människor inte ska arbeta alls,den här läkaren
25%då.Tänk så mycket pengar i skatt han dragit in
till en försäkring han inte kunde använda den dag han
behövde.
Det är ju så många fler som vittnar om detta.Nu tog
det eftersom titeln överläkare inte gick att avskrivas
som nervklen tant.BYT REGERING
Ett inlägg till!
På Christina Meltin Westerlund blogg idag
har en högerperson skrivit

"Jag skiter i dom sjuka och arbetslösa
Jag tänker på mig själv"

Där är människosynen! Usch
Naturligtvis ska statsministern inte uttala sig i det enskilda fallet. Dels för att han inte har tillgång till all information i ärendet, dels av integritetsskäl för den namngivne överläkaren. Om statsministern uttalar sig i det enskilda fallet så kan han anklagas för ministerstyre.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM