TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Du har väl inte missat Thomas Bodströms och Claes Borgströms artikel i Svenska Dagbladet om att införa synnerligen grov våldtäkt som brottsrubricering:

 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/skarp-synen-pa-grovsta-valdtakterna_4541583.svd

 

"Vi socialdemokrater anser att de sexuella övergreppen mot flickor och kvinnor är ett av våra största samhällsproblem. I regeringsställning införde vi både en ny lag mot sexköp och lagen mot människohandel, vi införde ett helt nytt besöksförbud som gäller i det gemensamma hemmet och utvidgade de brott som ska bedömas som våldtäkt till att omfatta fler situationer. Många ytterligare förändringar gjordes för att stärka flickors och kvinnors integritet och skydd mot brott och utnyttjande. Bland annat införde vi ett särskilt brott om våldtäkt mot barn.

Men vi anser inte att det räcker. Efter en mandatperiod som varit tom på väl avvägda och skarpa förslag när det gäller straffrättsliga frågor på detta område behöver vi gå vidare. Sverige får inte hamna i ett vakuum när det gäller att värna personers sexuella integritet och brottsoffers rättssäkerhet."

 

Övriga förslag:


"Utöver en ny straffbestämmelse om synnerligen grov våldtäkt föreslår vi följande förändringar:
•Ändra brottsrubriceringen koppleri till människohandel. Det är en skarpare markering av brottets allvar samt ger ett högre straffvärde och ger bättre förutsättningar för skadestånd till de utsatta.
•Skärp straffen för sexköp, från 6 månaders fängelse till ett år.
•Inför rätt till skadestånd till brottsoffret vid sexköp.
•Inför stalkning som ett nytt brott.
•Inrätta ett nationellt kunskapscentrum för att förbättra forskningen om sexualförbrytare och utöka behandlingen av dessa.
•Förbättra det förebyggande arbetet med män som är i risk-zonen.
•Förbättra behandlingen av sexualbrottsdömda i kriminalvården samt uppföljning vid frigivningen.
•Inrätta en särskild våldtäktsmottagning, som den på Södersjukhuset, på akutsjukhus i varje län i hela landet.
•Lagstadga om målsägande- biträden för brottsoffer i sexualbrottsmål redan i inledningen av förundersökningen.
•Förbättra skyddet mot sexuella trakasserier på nätet. "Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM