TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Här är pr-byrån som tvättar bordellpolisens smutsiga byk:

 

http://www.claes-cassel.se/


Claes Cassel är en pensionerad polis som startat ett företag, pr-byrå, vars verksamhet inriktar sig på att vända polisers "misstag" till ökat förtroende från både allmänheten och massmedia:

 

"När mediedrevet går och det börjat vina om dina öron är det oftast redan för sent. Då gäller det bara att rädda vad som räddas kan. I det läget finns risken att snubbla in i förtigande och vilseledande. Det i sin tur kan orsaka obotliga publicitetsskador."

 

Claes Cassel är också den skribent som fackföreningen Polisförbundet använder sig av på sin webbsida. Cassel har skrivit en artikel om bordellanklagelserna. Läs den med vetskap om ovanstående, jag väljer att publicera den i dess helhet. (Den intervjuade polisen är den som sa att vad poliser gör på sin fackliga tid ska arbetsgivaren skita i:

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1686&blogg=29147 )

 

http://www.blaljus.nu/index.asp?show_news=2240

 

 

"En kvinnosyn
som är oss
främmande"

Medierna har på senaste tid gjort gällande att en facklig företrädare i Stockholms län skulle varit på bordell i samband med en facklig konferens i Talinn i oktober 2007. Hur hänger det ihop? Blåljus ställer frågan till en som var med på resan – Tony Anild, ordförande i Gränspolisföreningen i länet.
- Rent generellt vill jag börja med att säga att om en av våra fackliga företrädare i Gränspolisföreningen skulle avslöjas med att han har besökt en bordell skulle vederbörande inte kunna fortsätta sitt fackliga uppdrag.Handlingen skulle avslöja en kvinnosyn som är oss totalt främmande, svarar Tony Anild.

Oroande anklagelser
- Ska man sedan börja från början när det gäller det påstådda brottet, säger Tony, så var vi 15 fackligt engagerade poliser som reste till Talinn för en konferens inom vårt område – gränspolisen. Vi var styrelsen i föreningen och nio ombud från sektionerna. Det var en trevlig resa och mycket givande ur facklig synpunkt. Jag var nöjd fram till för några månader sedan.
- Då kom det fram påståenden att några kolleger skulle varit på bordell i Talinn i samband med vår konferens där. Det var upprörande och oroande anklagelser och jag hörde mig noga för bland deltagarna. Ingen hade något att berätta som skulle kunna kasta något ljus över bakgrunden till påståendena.

Iland en kort tid
- Min egen bild är att det är nästan uteslutet – men naturligtvis inte helt omöjligt – att någon skulle kunna hunnit slinka iväg på en bordell. Men jag vet ärligt talat inte när det skulle kunna ha skett. Vi var iland en kort tid och vi var tillsammans i grupp nästan hela den tiden.
- Dessutom – hade något så upprörande och egentligen otänkbart faktiskt inträffat så förstår jag inte riktigt hur det skulle undgått att nå mina öron. Det här är en sammansvetsad grupp och att hålla något sådant hemligt framstår som otroligt.


Mannen förnekar
- Bakom de här uppgifterna ligger en kvinna som haft ett förhållande med en av deltagarna i vår resa. Hon har också anmält denne för påstådd misshandel och våldtäkt. Den anmälan kom in nio månader efter vår resa. Utredningen som följde har lagts ned av en chefsåklagare på polismålsenheten. Kvinnan har begärt överprövning och den handläggs just nu av åklagare vid en polismålsenhet på annat håll i landet. Det påstådda bordellbesöket som mannen enligt kvinnan kommit hem och berättat om för henne har också utretts. Denna utredning har lagts ner därför att den angivna handlingen inte är brott.
- Det finns alltså inga domar där mannen binds vid de påstådda brotten. Det är vad vi måste utgå ifrån. Själv förnekar han både våldtäkten och bordellbesöket och hävdar att påståendena om de här brotten är hämndaktioner från kvinnans sida.
- Jag vill återigen förtydliga att skulle han dömas för något av de påstådda brotten eller att det skulle visa sig att han besökt en bordell kan han inte fortsätta sitt fackliga uppdrag, slutar Tony Anild, ordförande i Gränspolisföreningen, Stockholms län.
Intervju: Claes Cassel "

 

 

Hur många "påstå" i olika former räknar du till?Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM