TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Hatbrottsjouren i Stockholm har från allra första början varit ett hafsverk vilket vi får se det pinsamma resultatet av nu. Det var så bråttom med att starta projektet att man inte ens tog sig tid att rekrytera kompetent personal. Poliser som aldrig varit ansvariga för en utredning skulle plötsligt vara vana utredare och förhörsledare. En otjänst både mot poliserna och brottsoffren. I sin iver och okunskap värvades hälften av personalen från gaypolisföreningen. Att vara homosexuell innebär inte att man med automatik är expert på hatbrott, inte ens homofobiska hatbrott, däremot kan man besitta en viss hbt-kompetens.


Detta kan vara anledningen till denna fokusering vid homofobiska hatbrott på Stockholmspolisens hemsida. Ingenstans på hemsidan stöter du på ord som islamofobi, antiziganism, rasism, antisemitism eller ens transfobi. Det som skrivs på hemsidan och i interna dokument vittnar istället om stora kunskapsluckor. Uttryck som ”mord med HBT-anknytning”, plötslig satsning på partnervåld i projektet eller konstaterandet att ”möjligheten att upptäcka seriebrottslighet har ökat” är tydliga tecken på det. Ett av hatbrottens kännetecken är just seriebrottsligheten, en serie med s.k. bagatellartade brott såsom skadegörelse (klotter) som eskalerar och kanske slutar med mordbrand (medelst molotovcocktail). Det är just därför det är så viktigt att vidta de långtgående förstahandsåtgärderna i omedelbar anslutning till brottet och tillämpa användning av tvångsmedel. I Holland har man rönt stora framgångar genom denna filosofi.

 

På hemsidan bjuder man på länkar till bl.a. Rfsl, HomoOmbudsmannen och Gaypolisföreningen men inte till DiskrimineringsOmbudsmannen! Detta trots att det är allmänt känt att hatbrotten domineras av rasistiska motiv. Utifrån den kunskapen bör också informationen på hemsidan vara på fler språk än det svenska.


Istället kan man skönja en viss underton av rasism när man konstaterar att man inte nått ut till invandrargrupperna. Skälet som projektledaren Mikael Ekman anger i sin rapport AA-199-77564-2006 från den 16 juli 2008 är att ”projektet är placerat i City där många grupper i samhället inte har sin bostad”.


Enligt samma rapport begås nästan 25 % av länets hatbrott just i city. Av brotten i city är 67 % främlingsfientliga och 22 % homofobiska.


I rapporten föreslår Ekman även att ”hedersrelaterade brott införlivas i hatbrottsarbetet” för att ”stärka arbetet mot främlingsfientliga brott”. Det framstår som att likväl som man blandar ihop samkönat partnervåld med homofobiska hatbrott blandar man ihop hedersrelaterade brott med rasistiska hatbrott. Eller som det uttrycks i studien ”En utvärdering av hatbrottsprojektet i Stockholm City polismästardistrikt” av Klara Hermansson i juni 2008: ”att personer med utländsk bakgrund är kopplade till gärningsmannaskap snarare än offerskap inom polisen”.


Projektet ska nu permanentas. Detta med ovannämnda dokument och verksamhet presentad utifrån projektbeskrivningen som underlag (se tidigare blogginlägg). Folkvalda politiker blir därmed förda bakom ljuset av statliga tjänstemän i offentlig verksamhet vilket utgör ett allvarligt demokratiskt problem!2009-01-27, 06:18  Permalink
Andra bloggar om:  


Efter att tittat igenom både diariet, projektbeskrivning, vad som faktiskt uträttats och sagts i media så tycker jag verkligen att du ger en mycket skruvad bild av sanningen Irmeli.
Finns det någon bitterhet hos dig för att du inte fick jobbet på hatbrottsjouren (Även det står i diariet!)?


Irmeli Krans: Märkligt att du finner något dylikt i diariet eftersom jag aldrig sökt någon tjänst på hatbrottsjouren. Sen kanske polisledningen ändå har fattat ett dylikt beslut vilket naturligtvis väcker frågan om varför man känt sig nödgad att göra det.

Ulf Andersson bör kanske gå ut med sin faktiska identitet, särskilt när han använder sig av personangrepp, förtal i det här fallet.
Vad säger du om brott där "svennar" utsätts för brott av rasistiska motiv där gärningsmännen har utländsk bakgrund?


Irmeli Krans: Den frågan har jag svarat på ett otal gånger, du får söka svaret i tidigare inlägg.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM