TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Med anledning av Stefan Holgerssons senaste studie:

 

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1686&blogg=20869

 

 

"Kreativa poliser tillägnade slutminuterna till att köra i hög hastighet på t.ex. Värmdöleden med utandningsprovet riktat i färdriktningen vilket då kunde registreras som ett uppnått ”blås”. I vissa fall blåste man själv i sållningsinstrumentet och kunde därmed med ”gott samvete” redovisa det förväntade antalet sållningsprov. Mycket kan man anklaga poliser för men idérikedom vid problemlösning är inte ett sådant område."

 

"Att leda polisarbete och försöka hitta former för att mäta utfört arbete kräver en djupare analys än att konstatera att 2,5 miljoner utandningsprov är en framgång att redovisa för sittande regering. Återigen kan man konstatera att rikspolisstyrelsen rekryterar inkompetent och verklighetsfrämmande personal som söker enkla lösningar. Hur många rattonykterhets- och rattfylleriärenden har utandningsproven resulterat i?"Det är hög tid för den dömande makten att rejält visa på att rattonykterhet är ett brott med högt straffvärde.

Dagens lena behandling med i regel 1 mån fängelse verkar inte beröra i så stor utsträckning, med tanke på hur rattfylleriet utvecklas i negativ riktning.

Att i princip vara mördare men få 1 mån fängelse, så uppstår det verkligen stora fungering hur det svenska rättsväsendet arbetar.

Läste ett domslut häromdagen där vederbörande hade något över 2 promille, men straffet blev 1 mån fängelse. Kan det vara ett rimligt straff??

En förare med några tiondels promille brukar också få 1 mån fängelse. Hur hänger det här ihop?

Jag tycker att samhällets företrädare såväl politiker, som rättsvårdande företrädare på tjänstemannanivå, ska verkligen peka med hela handen och kraftfullt markera, att onyktra förare på intet sätt accepteras i den svenska trafiken.

Framtagna uppgifter anger att det dagligen finns mellan 15-20 000 onyktra förare i trafiken. Således ett mycket högt mörketal i förhållande till de som åker fast.

Under de senaste åren uppträder allt flera yrkesförare som onyktra förare. Inte minst inom bussföretagen som bla sköter körning av skolbarn. Detta visar hur oansvarigt det har blivit i synen på alkohol. Alkohol är uppenbart inte vilken vara som hellst. Något sådant här var väl helt otänkbart för 30-40 år sedan i den svenska trafiken. Men nu är det annat. Fundera på varför??

En onykterförare ställer som regel till svåra olyckor, med bla dödlig utgång, ska inte ses med blida ögon från samhällets sida. Ett kraftfullt avståndstagande kan ske bla genom att utmäta högre straff.

Därutöver detta krävs en annan syn på alkoholfrågan än vad som nu sker i alkohollibralismens tecken.
Irmeli Krans: Jag har brottats mycket med mina egna känslor (särskilt vid början av min obefintliga karriär)kring det du belyser, de enormt tragiska kosekvenser som kan uppstå vid rattfyllerier. Det kanske är dags att diskutera frågan politiskt en vända till och ställa krav på lagstiftare och/eller domstolar.

Framförallt anser jag att polisen ska arbeta problemorienterat och det gäller även vid alkoholutandningsprovtagning. Att fylla numerära kvoter för att tillfredställa chefer som i sin tur använder det som mätbar statistik har många av oss protesterat mot länge. Men vad har det lett till?

Inom polisen har man svårt att ta fram metoder för att mäta resultat. Vad det beror på kan man diskutera men jag har min personliga uppfattning. Problemet visar dock att polishögskolan bör bli högskola enligt högskoleförordningen. Vi behöver fler forskare inom svensk polis. Det känns lite futtigt med "bara" Stefan Holgersson som drar ett hästlass och dessutom förvisas ut i kylan av både kolleger och chefer. Det är ett högt pris att betala för att fullfölja sitt uppdrag.

Hanne Kjöller på DN debatt har haft en del vettigt att säga i ämnet.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM