TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Debatten om könsneutrala äktenskap går vidare. Att det skulle bli problem var Reineldt och Hägglund medvetna om redan innan valet. Hägglund har sålt sig billigt genom att svika sina väljare för att få vara med och regera. Reinfeldt har sålt sig lika billigt och av samma skäl, inte vågade han gå till val utan KD, trots att han varit tydlig med att han är för könsneutrala äktenskap. Med kåthet på makten är herrarna villiga att dagtinga med och rucka på partiets grundläggande principer.

 

Makten är tydligen dagens silverpenningar som bjuds den som är villig att sälja sin själ...

 

http://www.fokus.se/2008/11/kyrkan-splittrad/

 

"Till sommaren kan Sverige ha fått en ny äktenskapslag. Men in i det sista är det oklart om bara individer, eller även kyrkor, kan vägra att viga homosexuella."

 

"Sören Juvas,förbundsordförande i RFSL, är kritisk till den lag som förväntas bli slutresultatet. Även i framtiden kommer samfunden sannolikt ha rätt att välja att inte viga samkönade par.
De samfund som vill diskriminera borde inte få ha kvar sin juridiska vigselrätt. Ska de ha ett myndighetsuppdrag är det orimligt att de ska kunna välja vilken del av lagen de ska följa."


"Bengt Inghammar, som själv anmäldes till Göteborgs domkapitel när han i slutet på 80-talet välsignade två män, sympatiserar också med RFSL:s ståndpunkt att präster borde vara tvungna att viga samkönade par.

 

Jag kan tänka mig en utveckling liknande den vi har haft med kvinnoprästfrågan, som också splittrade kyrkan. Sedan 1994 krävs det att man accepterar kvinnlig prästvigning för att själv bli präst, men dispens ges för dem som blev präster innan dess. På samma sätt kan frågan om att viga homosexuella fasas ut med åren, tills det i framtiden blir ett krav för prästämbetet och inte upp till den enskilde."


"Men Sören Juvas pekar på att det i vissa försäkringsavtal angående efterlevandeskydd har förekommit oklarheter kring vad som gäller för partnerskap. Kvinnor som är partners och gör en inseminering på klinik utanför Sverige blir inte automatiskt föräldrar till sitt barn, utan måste göra en närståendeadoption efter en rutinmässig faderskapsutredning, vilket kan skapa en juridiskt otydlig situation. Alla sådana frågetecken skulle kunna rätas ut genom en lag om könsneutralt äktenskap.

– Jag förundras över att så många tycks tro att det bara handlar om symbolfrågor! Det råder en stor okunskap i samhället, även inom homogruppen, om hur viktig den här frågan faktiskt är. Äktenskapet är ett sätt att slutgiltigt ta bort den gråzon i lagar och avtal som partnerskapet innebär."

 

"Med »grundproposition« (en reinfeldsk innovation i svensk politik) menas ett skelett som inte innehåller några kontroversiella förslag. I stället förväntas riksdagen komplettera den med motioner för att tillåta homoäktenskap. Sedan blir det en formsak att klubba igenom den utvidgade propositionen. Den omständiga metoden är en politisk manöver som Reinfeldt gör för att kringgå bromsklossen kristdemokraterna, hålla ihop regeringen och ändå till sist kunna sola sig i glansen av ett historiskt beslut."

 

"Hittills har samarbetet i alliansregeringen knappast gett utdelning för kd i de frågor som partiet drev hårdast i valrörelsen: att sänka bensinskatten och avskaffa fastighetsskatten. Ett bakslag i en värdekonservativ hjärtefråga spär på bilden av ett parti i motvind."

 

"I bakgrunden finns sverigedemokraterna, som redan har visat att de är ute efter kd:s väljare genom att lyfta fram kärnfamiljen och kräva hårdare abortregler."

 

Bloggkomentar:

Om en präst ska tvingas att välsigna ett samkönat par, trots att han inte vill, blir detta då verkligen en välsignelse?Men Irmeli, visst blir det härligt när Sverigedemokraterna kommer in i Sveriges riksdag 2010 och blir vågmästare?


Irmeli Krans: Svenska folket är förhoppningsvis klokare än så.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM