TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

http://www.sakerhetsnalen.se/www,-d-,sakerhetsnalen,-d-,se/download.aspx

 


"Er röst behövs - delta i Samling mot mäns våld 2008!


Förra året startade vi en årlig kampanj om att förebygga våld. Kvinnofridsbrott, våldtäkter, homofoba våldsbrott, gatuvåld, läktarvåld, gängvåld - rapporterna duggar tätt varje dag, året om. Oacceptabelt, kostsamt på många plan, och dessutom onödigt, menar vi. Tusentals individer, föreningar, organisationer, företag, kommuner - och till och med några myndigheter - valde glädjande nog att delta första året. Nu kommer en ny chans att vara med.


Våld går att förebygga. Idag vet vi att våld inte är naturgivet, och heller inte något som vi måste acceptera. Men det mesta som görs idag är akuta åtgärder i nära anslutning till att våldet inträffar. Till det behöver vi lägga mer framåtblickande och effektiva åtgärder för att motverka att våldet alls uppstår.


Män och pojkar är nyckelgrupper i arbetet mot våld. Forskning visar att män är kraftigt överrepresenterade som förövare av våld. Avgörande för detta faktum är vanliga idéer om manlighet. Att en så stor del av våldet utövas av män gör det riktigt att uttryckligen tala om mäns våld. Inte för att angripa eller skuldbelägga män i allmänhet, utan för att sakligt lyfta upp och utveckla nya avgörande möjligheter till våldsförebyggande åtgärder. Inte minst till gagn för män och pojkar själva.


Årets upplaga av kampanjen Samling mot mäns våld går av stapeln 25/11 - 10/12. Om ni kan ställa er bakom följande tre punkter kan ni delta i kampanjen.
• Våld utövat av män är ett allvarligt samhällsproblem.
• Mäns aktiva engagemang mot våld måste öka för att våldscirkeln ska kunna brytas.
• Kvinnofrid kräver handling på alla plan i samhället.

Att delta i kampanjen är enkelt. Alla typer av organisationer samt även enskilda personer kan vara med.
• Skriv under med ert namn på kampanjens hemsida.
• Sätt ut kampanjens banner på er egen hemsida.
• Informera om ert ställningstagande internt och externt.
• Bär kampanjens symbol: en säkerhetsnål. En vanlig säkerhetsnål fungerar bra men det går också att beställa speciellt utformade pins via www.sakerhetsnalen.se.
• Fler exempel finns på kampanjhemsidan. Stort utrymme för egna initiativ i eget namn finns.

Er röst behövs i kampanjen. Kanske tänker ni att ställningstagandet mot våld är så självklart att det inte behöver utsägas. Kanske tänker ni att frågor om mäns våld inte angår er, att er organisation inte borde ägna sig åt denna typ av frågor. Men våldet förekommer överallt i samhället, och omfattningen är större än de flesta tror. Våldet angår alla. För att inte tala om idéer om män och manlighet.


Passivitet och tystnad när det gäller mäns våld är också ett aktivt val. Dessvärre bidrar det till att våldet fortsätter. Är ni del av en mansdominerad samhällssektor? Då är det särskilt viktigt att ni kommer med.


Välkomna att bryta tystnaden! Ingen kan stoppa våldet ensam, men tillsammans kan vi förändra.
Klas Hyllander, kampanjledare"2008-11-11, 04:37  Permalink
Andra bloggar om:  


Hejsan Irmeli.

"• Våld utövat av män är ett allvarligt samhällsproblem.
• Mäns aktiva engagemang mot våld måste öka för att våldscirkeln ska kunna brytas.
• Kvinnofrid kräver handling på alla plan i samhället."

Självklart håller jag med på de här tre punkterna, men jag väljer nog att demonstrera mot våld i Salem den sjätte December istället. Där demonstreras det dessutom mot det etniska våldet som drabbar jättemånga varje år.

Mvh
Robert


Irmeli Krans: Hej Robert. Jag är föga överraskad./ Irmeli
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM