TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Jag arbetar på Polishögskolan som lärare med ansvar för polisstudenternas hatbrottsutbildning. För två veckors sedan hade vi en delkursstart i aulan där samtliga i lärarlaget presenterade sig själva och vi presenterade utbildningen.

 

Igår höll jag i ett litteraturseminarium tillsammans med min kollega Nihad Bunar, docent på Stockholms Universitet sociologiska institutionen, temat var homofobisk hatbrottslighet. Studenterna hade fått i uppdrag att förbereda sig genom att läsa Eva Tibys senaste rapport En studie av homofoba hatbrott i Sverige, medförfattare Anna-Maria Sörberg, och Johan Hiltons bok No tears for Queers.

 

Nihad och jag bänkade oss längst fram i klassrummet och Nihad började med en introduktion och avslutade med en frågeställning till studenterna. En kille räckte upp handen och sa att han hade två frågor, den första var: ”Du tjejen, vem är du?”. Jag hörde inte frågan riktigt tydligt och Nihad förstod inte vad han menade. Killen frågade igen: ” Du tjejen där framme, vem är du?”. Förvirrad började Nihad se sig omkring och trodde att killen menade någon av de kvinnliga studenterna i klassrummet men frågan var riktad till mig.  

 

Nihad och jag diskuterade händelsen efteråt. På studenternas schema stod det att de skulle ha litteraturseminarium med mig. Att Nihad dök upp borde ha varit en överraskning för dem. Och vi ifrågasatte om det verkligen är rimligt att studenten inte visste vem jag är. Vi hade båda presenterat oss på delkursstarten och vi var båda uppe i talarstolen i aulan en varsin gång.

 

För egen del ser jag det som en typisk manlig härskarteknik. Ett försök att förminska en kvinna genom att kalla henne ”tjejen” och dessutom ifrågasätta henne och indirekt hennes kompetens. Hur länge ska vi kvinnor behöva stå ut med dessa tarvligheter? Vad beror det på att unga män har sådana enorma behov av att tuppa sig gentemot oss kvinnor? Trots tjugo år i yrket och för polisen en unik kompetens ifrågasätts jag av mina manliga studenter, sällan av mina manliga kollegor. Både Nihad och jag är övertygade om att en manlig lärare aldrig hade ifrågasatts på det sättet. Jag har nu undervisat i tre och ett halvt år. Mina kvinnliga kolleger kan berätta om liknande händelser, mina manliga kolleger har inga sådana upplevelser överhuvudtaget. Vissa av dem förstår inte vad vi pratar om, andra likt Nihad, noterar och drar slutsatser liknande mina. Jag önskar nu att männen kunde ta debatten, inte förrän då kan vi uppnå förändring.

 2007-04-25, 20:41  Permalink
Andra bloggar om:  


Jag förstår att det måste kännts oerhört märkligt att få den frågan där och då. Varför fråga sådär framför alla i klassen kan man också undra. Om man inte har koll på saker ska man sitta och visa sin dumhet framför alla sådär? De flesta vill inte visa sig dumma. Därför är dina tankar befogade. Kanske ville han förringa dig på grund av att han har den stilen mot kvinnor. Tråkigt i såna fall..

Jag minns när folk klagade på att du inte presenterat dig. Jag kunde inte för allt i världen fatta varför.. Det var så jakla larvigt. Och jag kunde inte undgå att jämföra med hur en manlig lärare inlett sin förläsning genom att säga att ni som sover under min föreläsning kan gå ut. Ni stör mig. Detta på ett otrevligt och nonchalant sätt. Ingen räkte upp handen och klagade.. Alla tyckte han var hur bra som helst. Hade en kvinnlig lärare kunnat göra samma sak undrar man. Många har mkt fuffens för sig utan att veta om det antar jag. Många borde rannsaka sig själva och se att det är mkt de bör ändra på i sin syn på sina medmänniskor och sin omvärld...

Detta blev långt och otydligt kanske. Jag e trött och skyller på det! :)


Irmeli Krans: Hej Bobby tack för ditt inlägg. Vetskapen om att det finns studenter som du gör det betydligt lättare att gå till jobbet. Tack för det fantastiska stöd du visat och visar.Visst är det intressanat att det stöd jag får av studenter kommer antingen från tjejer eller killar med s.k. "invandrarbakgrund" som du?
Hej Irmeli, jag är den tarvlige studenten. Orsaken till att jag frågade vem du var är att jag anser det vara kutym, både bland kvinnliga lärare och manliga dito att presentera sig i klassrummet, oavsett om man gjort det i aulan, och gå igenom syftet et cetera med dagens "övning", seminarium motsvarande. Att jag addresserade dig som "tjejen" var oaktsamt och måhända en smula ouppfostrat men min mening var inte på något sätt att förminska dig. Det var olyckligt att du inte konfronterade mig och gjorde ett rollspel utav det hela för det hade varit mycket stimulerande och lärorikt för att illuminera hur det institutionella förtrycket på PHS som du på seminarium 2 talade med oss om. Jag har i alla andra kurser oavsett kön på lärarna fått en presentation utav vilka de är, vad de gjort tidigare et cetera, det är något jag som student (även om jag uppenbarligen har en smula begränsat vokabulär gällandes addressering) finner lärorikt. Min mening var som sagt ej att förminska dig och jag skulle istället kanske ha bett om en presentation av er, som vi studenter iallafall gör i princip på varje ny kursstart inför varandra och inför lärarna så att vi lär oss lite om och utav varandra. Väl mött. Med vänlig hälsning Per Jardsell 06b1 basgrupp 2
Hej Irmeli, jag är den tarvlige studenten. Orsaken till att jag frågade vem du var är att jag anser det vara kutym, både bland kvinnliga lärare och manliga dito att presentera sig i klassrummet, oavsett om man gjort det i aulan, och gå igenom syftet et cetera med dagens "övning", seminarium motsvarande. Att jag addresserade dig som "tjejen" var oaktsamt och måhända en smula ouppfostrat men min mening var inte på något sätt att förminska dig. Det var olyckligt att du inte konfronterade mig och gjorde ett rollspel utav det hela för det hade varit mycket stimulerande och lärorikt för att illuminera hur det institutionella förtrycket på PHS som du på seminarium 2 talade med oss om verkar. Jag har i alla andra kurser oavsett kön på lärarna fått en presentation utav vilka de är, vad de gjort tidigare et cetera, det är något jag som student (även om jag uppenbarligen har en smula begränsat vokabulär gällandes addressering) finner lärorikt. Min mening var som sagt ej att förminska dig och jag skulle istället kanske ha bett om en presentation av er, som vi studenter iallafall gör i princip på varje ny kursstart inför varandra och inför lärarna så att vi lär oss lite om och utav varandra. Väl mött. Med vänlig hälsning Per Jardsell 06b1 basgrupp 2


Irmeli Krans: Du menar att du fått en presentation av alla lärarna om vilka de är och vad de gjort tidigare.
Kan det vara så enkelt att man inte får bryta den normen på PHS?
Ska man alltså oavsett en tidigare presentation göra en ny och redogöra för sin CV. Är det för att ni ska avgöra hur kompetent jag är eller är det för att ni känner er trygga om alla lärare gör likadant?
Om svaret är det senare undrar jag om det finns utrymme för människors olikhet på PHS och hur hanterar man då människors olikhet när man kommer ut i yrket?
Endast du kan svara på vad som föranledde din fråga och varför den endast riktades till mig. Du behöver definitivt inte redogöra det för mig men jag tror du har en hel del att lära av att fundera över vad som styrde dig där och då.
Ha en trevlig helg och vi ses nästa vecka på våra övningar. / Irmeli
Ps. Tack för att du går in och kommenterar. Det tycker jag är starkt gjort.

Hej Irmeli
Måste hålla med Per i det påståendet att det hör till kutym att lärare oavsett kön bör presentera sig inför en helt ny klass. Med tanke på att ni var fler än en som presenterade er i aulan kan det vara svårt att minnas ALLA som var där. Jag kan med all säkerhet styrka att Per som jag delar basgrupp med och dessutom känner mycket väl inte hade för avsikt att använda sig av en typisk manlig härskarteknik!! Kan det handla om ett missförstånd??

MVH Jill Nilsson 06b1 basgrupp 2


Irmeli Krans: En fråga till er båda är: varför var det inte aktuellt för Nihad att presentera sig enligt er kutym? Han stod som bekant ine ens på schemat.

Vad avsikten var med frågan kan endast Per svara på. Endast han vet vilka värderingar och föreställningar han bär med sig som påverkar och styr honom i sitt handlande. För att komma till insikt om det krävs en viss självrannsakan. Dessutom är den medvetna avsikten av mindre betydelse eftersom effekten är densamma. Därför är det så oerhört viktigt att fundera på var man har sina värderingar och vad man förmedlar. Särskilt för den som är överordnad.

Och Per, det är du som kallar dig tarvlig, inte jag. Men jag reflekterar över det som händer i klassrummen och andra forum på PHS och undrar fortfarande varför mina manliga kollegor aldrig utsätts för det som vi kvinnor gör. Menar ni att han presentarerade sig själv bara genom att vara närvarande?
Ditt namn stod på schemat ja men det var Nihad som förde talan av er två och därför kan man undra vem personen som sitter tyst bredvid är! Hoppa på Nihad istället och fråga honom varför han leder den lektion som du enligt schemat ska leda.
Rannsaka även dig själv sen och ifrågasätt gärna din egen tendens att tolka allt på sämsta möjliga vis.
Det är trist att en välutbildad kvinna som dessutom är politiskt aktiv visar sådan brist på vilja att bjuda på sig själv.
Väl mött!Irmeli Krans: Mina tolkningar är baserade på studier, forskning, erfarenheter och vittnesberättelser av kollegor, både män och kvinnor.

Att kvinnor går upp i försvar för män i en mansdominerad organisation är heller ingenting ovanligt enligt ovanstående.

Det finns orsaker till det och när man förstått de sammanhangen kan man som kvinna aktivt bidra till att förändra strukturer som påverkar oss alla. En metod för mig är att synliggöra det genom att beskriva vardagliga händelser i min blogg. Synliggöranden är alltid jobbiga för man vill inte se sig själv som en del i förtryckande strukturer och framförallt inte framstå i en sk "offerroll". SAmtidigt som synliggöranden är nödvändiga annars kan man inte medvetandegöra, debattera och därefter föraändra.

Jag avser inte "hoppa på" vare sig Nihad eller någon annan. För övrigt kommer jag inte att svara på fler kommentarer på detta blogginlägg då det tenderar likna pajkastning, vilket INTE är mitt syfte med bloggen.

Det positiva är dock att det nu förs diskussioner bland er studenter och förhoppningsvis bidrar det till en utveckling i positiv riktning så småningom.
Läste denna diskussion och kände bara att jag måste skriva ett inlägg angående detta ämne (då jag är kvinna så hoppas jag att jag inte blir ifrågasatt, av en annan kvinna,som en försvarare för männen då jag uttrycker mina egna åsikter).
Jag är en tidigare student och minns en backspegel vi hade på PHS. Det var första träffen för terminen och alla elever presenterade sig, som vanligt, då handledaren inte träffat oss tidigare. När alla elever berättat lite om sig själva så insåg vi att handledaren inte hade för avsikt att berätta något om sig själv mer än ett namn. En av de kvinnliga eleverna frågade då handledaren, som vi bara visste namnet på, vad denne gjort innan denne blev lärare på PHS. Denne svarade då mycket bryskt att det inte var relevant samt ifrågasatte varför den kvinnliga eleven ville veta det. Denne svarade då att hon kände att det var mycket enklare att prata öppet och ärligt om man kände ett mer personlig förhållande till ALLA i backspegeln, vilket vi alla elever i gruppen stod bakom.
Då jag tyvärr inte tagit del av all forskning och INTE har några egna liknande erfarenheter etc angående detta ämne så undrar jag bara om detta var ett sätt för den kvinnliga eleven att visa sina manliga nedtryckande sidor eller kanske bara ett oskyldigt sätt att bara försöka lära känna en medmänniska, oavsett kön, bättre?
Då jag förstått att det inte kommer att skrivas några svar på detta inlägg så känner jag bara en sorgsenhet över att en stark, medveten och kompetent kvinna skall ta ett sådant uttalande från en manlig student som ett sådant hot?!
Med tanke på vilka kommentarer man får som polis, oavsett kön, ute i verkligheten, och ifrågasätter en fråga som denna, så har jag full förståelse för att man lämnar ”gatan” och tar ett jobb på PHS… Tyvärr är det kanske inte bättre där...
Nu har det visserligen gått ett tag och diskussionerna kring detta ventilerande blogginlägg kanske har lagt sig men jag kan inte annat än förundras över era reaktioner på att er lärare ventilerar sina upplevelser. Jag tycker att det är skamligt att ni har mage att bedriva denna vuxenmobbing. Misstolka mig rätt, det var inte längesen jag satt på er plats, visserligen på en helt annan högskola och själv har jag ett förflutet som en j-kligt driven och engagerad kårordförande. Jag har ALLTID stått på studenternas sida i vått och torrt men detta som ni har gjort och då främst du Per är kränkande. Jag har alltid levt efter parollen att studenterna har alltid rätt i allt och nu börjar jag omvärdera den parollen. Jag skulle aldrig i mitt liv ha adresserat en lärare på det sättet, absolut inte ”du tjejen!” eller ”du killen!” inte till någon vare sig det är en lärare eller en medstudent. Jag tycker inte att din lärare ska behöva konfrontera dig med detta utan du skulle själv ha tänkt efter och självmant gått fram och bett om ursäkt efteråt. God damn att det var oaktsamt!

Sen måste jag ställa frågan till dig Jill, kutym?!! Vet du ens vad det betyder? Sorry men efter mina 5 år på högskolan så har det ALDRIG varit kutym att en lärare eller professor presenterat sig i ett klassrum under ett seminarium. Det har ALLTID varit upp till oss studenter att hålla reda på vem vår lärare är och det har ju alltid stått på schemat. Löjligt att ni ställer det kravet på er lärare tycker jag, ni borde skämmas för att ni inte är pålästa istället!

Slutligen undrar jag varför ni hakar upp er på att det var Nihad som förde talan. Det kanske berodde på att han var ”gästlärare” på kursen, eller gud vet vad! Jag tycker inte ni uppför er som vuxna människor och framför allt inte som blivande poliser. Ni skrämmer verkligen mig, ska ni beskydda oss medborgare när ni är klara med er utbildning? Jag säger nej tack, ni håller på med revirpinkande och har en barnslig sandlådementalitet. Ett sådant beteende är inte okej enligt mig och jag skulle ALDRIG vilja ha såna poliser som beskyddar mitt kvarter.

Tack för ordet!
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM