TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Idag fyller kronprinsessan 30 år. Hon förbereder sig på sin framtida roll som Sveriges stadschef, något hon gör väl.

 

Men skall Sverige ha ett kungahus? Behöver vi verkligen det? Eller är dett yttersta beviset på att klassamhället finns och verkar?

Min undran är om skall vi avskaffa kungahuset och införa republik?


Johan Lundberg2007-07-14, 10:25  Permalink
Andra bloggar om:  


För mig är det självklart att vi ska fortsätta att ha monarki och därmed naturligtvis behålla vårt kungahus. Det upplägg vi har idag med en konstitutionell monarki fungerar alldeles ypperligt enligt min mening.

Därför ska vi självfallet stödja Kungen och Kronprinsessan som våra gemensamma representanter både inom och utom landet.
Men stöder det inte en gammal ordning och speglar inte en modern stat?
Alldeles tvärtom Johan, detta stöder den moderna statens utveckling genom att behålla det som har varit bra i ett historiskt perspektiv. Dock omstöpt till ett upplägg som ligger i tiden och som sådant vara till stöd för vårt gemensamma och moderna Sverige.
klart att vi inte behöver monarkin
Men monarkin stärker klasssamhället, det är ju det yttersta beviset.

Jag tror sverige i tiden hade mått bra av att lämna kungen, drottningen och barnen och ersätta med en folkvald president.
Vad är det som säger att monarkin stöder ett klassamhälle? Kungahuset har som sin målsättning att vara ett Kungahus för alla som bor i Sverige. Kungen har gett sitt stöd till utsatta människor, till invandrare och ställt upp för folket i svåra stunder.

För mig så mår Sverige bra av att ha en kontinuitet och förnyelse i samklang. Att ändra vårt statsskick till republik kan jag inte se på annat sätt än att det skulle skapa en större splittring i samhället, inte förbättra gemenskapen.
En ärcd post i samhället är inte modernt, det är förlegat. Det är just det som stärker klasssamhället, att ärva en post. Jag tycker att familjen gör ett bra i jobb när dom är utomlands osv. Men jag tror vi skulle försöka oss på något nyare, något modernare.
VI varkan kan eller ska ändra på vår svenska historia, och det är just det kugahuset är en del av vår lands historia, vem av oss har rätt till att på nått vis av sätta dessa och inför president,

I mina ögon är det = stadskupp
Om jag hade startat ett land så hade det blivit en republik. Men nu handlar det om Sverige, ett mycket gammalt land med levande historia och traditioner.

Allt måste inte vara modernt, Johan. Man måste inte ändra på allt bara för sakens skull. De flesta av oss förstår nog att vi lever i en demokratisk monarki. Och kungahuset (som institution) står ju under total demokratisk kontroll, vilket är det väsentliga.

Tror du får vänta tills det är dags att pensionera Viktoria som drottning... :-) Erkänn Johan, visst ser du fram emot Drottning Viktoria?
Att posten är ärvd har väl ingenting med saken att göra? Det viktiga är hur den hanteras och med vilket mål för ögonen arbetet bedrivs. Kungahuset har sitt mandat av folket och ska även behålla detta mandat från folket. De är en länk av kontinuitet som vårt land så väl behöver.

Sedan vet jag inte om republik är så speciellt modernt egentligen. Redan på romartiden fanns republik som statsskick ;-)
Statskuppen har redan skett. Den ägde run i och med 1974 års regeringsform.

Maktdelningsprincipen avskaffades och en extrem parlamentarism infördes.

Statschefsfunktionen togs bort och med den underliga Torekovskompromissen tilldelades kungen titeln 'statschef' medan befogenheten 'statschef' överföres på regeringschefen med diverse dolda begränsningar.

Resultatet blir att den som behärskar riksdagsmajoriteten har också en närmast enväldig makt i Sverige.

Mästare på detta var Göran Person som regerade Sverige med ett valresultat på runt 37/38 procent.

Normalt skall statschefen tillsätta och avsätta regeringschefen. Vår Regeringsform ger detta uppdrag till talmannen, som tillsättes av riksdagsmajoriteten, som kontrolleras av regeringschefen, alltså i praktiken tillsätts talmannen av den som kontrollerar riksdagsmajoriteten. Göran Persson vara så arrogant att han helt enkelt slopade den processen.

Utnämningsmakten ligger helt hos regeringschefen, nu och tidigare. Statschefen saknas och det visas tydligast i KU där riksdagsmajoriteten utser en majoritet av sympatisörer, som skall granska regering och minstrar. Helt i stoll.

Högsta Domstol är en funktion av regeringschefen. Högsta Domstol skulle kunna ha en uppgift att kontrollera laglydigheten (något liknanade KU) men det blir en chimär.

Sverige kallar sig Konungariket Sverige. På vilken grund göres detta? Kan någon visa mig en förordning, en lag eller ett auktoritativt uttalande om att Sverige är ett Konungarike. Jag har aldrig hittat något sådant. Jag har frågat konstitutionsutskottets kansli som svarade att Sverige är ett Konungarike därför att det kallas så.

Normalt skall statschefen underteckna internationella avtal. Den enkla orsaken är att regering och regeringschefer skall kunna bytas och det är inte med en aktuell sittande regering som internationella avtal tecknas, det skall göras med statschefen.

EU avtal tecknas i en konstitutionell monarki av monarken - t.ex. För Konungariket Danmark av Drottning Margrethe. Jämför undertecknandet av Eufördrag - För Konungariket Sverige - Göran Persson. Detta beror på att EU inte erkänner kungen som statschef eftersom kungen enligt gällande grundlag icke har rätt att teckna avtal för riket och följaktligen är Sverige icke vare sig monarki eller konstitutionell monarki.

Vad Sverige saknar är en grundlag som bygger på maktdelningsprincipen och med tillhörande statschef med statschefs befogenheter.


Som jag sagt i tidigare inlägg, jag tycker kungen gör ett bra jobb. Han samlar det svenska folket och är en röst internationellt. Men jag tror att en folkvald president skulle kunna göra samma sak.

Jag är stolt över den svenska historian och värnar den, men man måste även se framåt skapa ett Sverige i tiden.
Kungahuset får mer 'spaltmeter' än Statsministern eller Svenskt Näringsliv när dom är utomlands.
FR är det ingen som vet vem det är, Sverige är det inte många som kan peka ut, men kopplingen kungen och Sverige funkar.
SN har ju för det mesta kungen med på sina mässor utomlands.
Kungahuset drar uppmärksamhet, reklam.
Göran Persson har ju försökt konkurrera med Kungen på sina utlandsbesök, men fått ’stryka fot’.

Det fanns mycket länge sedan en ’tvärs’ undersökning, som kom fram till att Kungens reklamvärde vida översteg hela apanaget inkl. slottsförvaltningen.
Kungens personliga kvaliteter och kungens reklamvärde utomlands är en sak.

Sveriges statsskick och grundlagar är en annan sak. Kungens värde för Sverige är inget argument för en undermålig konstitution, tvärtom,
@Bitte, Nej, historien kan vi inte ändra på, däremot vår framtid. Dock är det så att kungar och prinsessor hör till sagorna (historien)

@Johan P, kungahuset står inte under demokratisk kontroll. Det blev tydligt med kungens uttalande om Brunei. Samt det är ingen som granskar kungens utlägg på skattebetalarnas bekostnad.

@Nils, kungahuset får spaltmeter i SVENSK press när de är utomlands.

Jag saknar fortarande ett bra arguement till att vi skall fortsätta vara en monarki.
Jonas E och E Jonas ombeds läsa reglerna för kommentarer och följa dem. Där står att för- och efternamn skall skrivas ut. Brott mot reglerna kan leda till att skribenten spärras från att kommentera på s-info.
Men varför kan man inte he en president som får lika mycket press vid utlandsbesök, det beror väll på hur vi själva bygger upp storyn kring presidenten. Hur vi laddar begreppet och ämbetet.

Tror vi skulle få lika mycket press om vi hade en president.
Johan, det kröllar av presidenter. Kungar i en lång levande tradition från välfungerande demokratier är betydligt färre. Och en genomtrevlig Drottning Victoria kommer att slå allt. Hon går hem i slott och koja, precis som hon är.

Instämmer i att man ska skilja på såna pragmatiska argument och principdiskussionen. Men just nu (och sådär 50 år framåt...) vore det väldigt synd att avskaffa monarkin.
Johan P. - Det går inte att avskaffa en monarki som inte finns.

Kungahuset lever sitt eget liv bredvid vårt statsskick. Glöm kungahuset - låt det vara, men använd inte kungahuset som argument mot en demokratisk och anständig grundlag.

Vad Sverige behöver är maktdelning. Det finns i både Danmark, Norge, Nederländerna, Blegien o s v.

Vad Sverige behöver är separera den lagstiftande makten från den verkställande makten och för det behöver vi inte röra kungahuset.

Inse, att idag är Reinfeldt till namnet statsminister men till befogenheter statsminister och statschef. Denna kombination är inte bra i en demokrati - om vi inte som Fälldin sa en gång gillar att vara en öststatsdemokrati.

Kungen och kungahuset får inte bli ett alibi för en konstitution som vi nu har som mer likanr DDR:s gamla konstitution än Estlands nuvarande.

Problemen med Victorias giftermål och barn har ingenting att göra med det verkligt allvarliga problemet.

Grundlagsutredningen fick direktiv i samstämmighet mellan moderater och socialdemokrater, att statsskicket inte skulle behandlas - närmast var det väl att monarkifrågan inte skulle tas upp - vilket betyder att både sossar och modsen är överens om att ha en kombination av statschef och regeringschef med titeln statsminister.

Det finns inga rena och klara principer i grundlagen/konstitutionen och därför har vi plattheten i utnämningspolitiken och KU-granskningar - synliga på ytan .

Och alltid kommer då kungen fram som argument - att vi skall ha kvar vår monarki. Vi har ingen monarki inte ens en konstitutionell monarki. Rör inte kungahuset men se till att få ordning på vår grundlag.
Jag tycker fortfarande att vi har ett mycket bra upplägg med konstitutionell monarki, även om en del detaljer där inom borde kunna ses över. En president med valkampanjer vart fjärde, eller möjligen vart femte, år är inget att eftersträva. Det räcker gott med de olika nivåer vi har idag.

Ett kungahus med värdiga representanter som med kontinuitet gör ett gott arbete för vårt land ska vi fortsätta med och även aktivt stödja.
Till Sven-Gunnar.- Konstitutionell monarki är beteckningen på ett statsskick, vanligtvis en liberal demokrati med maktdelning. I denna konstitution finns en monark som statschef med klara uppgifter som statschef. Den vanliga begränsningen mot monarki i begreppet envälde är att monarken icke har den lagstiftande makten, men vanligtvis ett tidsbegränsat veto, och inte heller har monarken rätten att bestämma skatter. Utnämningsmakten är vanligtvis hos monarken, med visst inflytande/konsultation från regering/riksdag. Dessutom det cermoniella i att representera nationen innåt och utåt.

Något likanande en konstitutionell monarki finns inte i Sverige, snarare precis tvärtom, ett kugahus som helt berövats inte bara den politiska makten utan också den cermoniella. Det talas mycket om kungahusets betydelse för 'varumärket Sverige' men det finns inget underlag för dessa cermonmier i grundlagen, utan är saker som bara kan ske på statsministerns begäran/önskan eller i en del fall från talmannen.

Val till president/statschef brukar läggas så att mandatperioden inte sammanfaller med mandatperioden för riksdagen. En sexårig mandatperiod tycks vara den vanliga. Men ditt påpekande att det inte skulle vara efterstävansvärt att välja statschef är ju bara en yttring av att ditt demokratibegrepp inte tillhör det vanliga.

Du skriver: "Ett kungahus med värdiga representanter som med kontinuitet gör ett gott arbete för vårt land ska vi fortsätta med och även aktivt stödja." Detta är något som inte har med statsskicket att göra. Om du och
Sveriges befolkning vill och kungahuset ställer upp på det så kan de fortfarande företräda Sverige precis som nu.

Men att ta kungahuset som argument för att lägga alla politisk makt i Sverige i praktiken på en man borde inte vara acceptabelt.
Per, allt det viktiga som du så väl argumenterar för när det gäller en bättre grundlag, det går ju att genomföra utan att avskaffa monarkin.

Du säger det ju nästan själv. Det är två diskussioner som inte är beroende av varandra. Om du kopplar ihop din hjärtefråga (som jag stöder) med monarkins avskaffande så lägger du bara krokben för dig själv.
Johan - ja jag anser att vår grundlag/konstitution är problemet. Det går att göra, precis som du säger, utan att ändra kungahusets status.

Men vad jag kämpar emot är att alltid när jag vill ta upp denna konstitutionella fråga, så kommer motparten körande med monarkien - som om 1) Sverige var en monarki 2) som om kungahusets ställning skulle påverkas av en anständig konstitution.

Och helt frivilligt lägger jag krokben för mig själv - Sverige är ingen monarki vare sig absolut eller konstitutionell. Men lika förbannat talar du om ämonarkins avskaffande'. Det gär inte för att den inte finns. Låt kungahuset vara ifred och se på vilken öststatsdemokrati vi har. Usch.

Ojoj.. Frågan om vi skall ha ett kungahus eller inte rörde runt en massa kännslor. Kul när folk tycker till!!
Kul när folk tycker till! säger du. Men det skulle också vara kul att höra vad du har för åsikt. I inlägget som startade debatten säger du:

"Eller är dett yttersta beviset på att klassamhället finns och verkar?"

Det skulle vara kul om du tyckte till på din egen fråga.


Per: Jag vet inte om jag riktigt förstår vad du menar när du säger att min demokratisyn inte tillhör de vanliga? Jag menar bara att det inte finns några vinster med att ha ytterliggare en vald nivå i samhället. Vår statschef, kungen, är som roll sett alldeles ypperligt även om jag kan dela vissa av dina synpunkter om statschefens inskränkta roll.

Johan: Jag skulle också gärna se vad dina egna synpunkter är och inte enbart att du ställer frågor på din blogg. Det är naturligtvis din blogg men tror att du skulle tjäna på att utveckla lite mera vad just du står för.

Kul annars med den aktiva kommenterandet på denna bloggen, välkommen att besöka mig ifall du, eller ni andra, har lust:

http://hoffstedtbloggen.blogspot.com/
Sven-Gunnar. Min förklaring till varför jag tycker att din demokratisyn inte tillhör de vanlig blev censurerad och jag kunde inte förstå varför. Tyvärr är det många som har ovanlig demokratisyn.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM