TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Folkpartiet skriver idag på DN debatt att det inte skall betalas ut några socialbidrag till nyanlända flyktingar. Sverige skall ställa frågan ”Hur skall du försörja dig?”. Det är en hård linje som folkpartiet presenterar på DN debatt. Folkpartiet vill få in flyktingar i arbete något som är bra men då måste samhället förbereda åtgärder och kvalitet så att de som kommer hit får en bra start.


Frågan jag ställer mig är vart tog solidariteten vägen? Folkpartiet tar ytterligare ett steg mot att vara det borgliga flykting fientliga alternativet. Jag tror rapporten är ett resultat av den dominerande moderatdominansen i regeringen vilket har lett till låga opinions stöd för de mindre partierna.


Eller?


Johan LundbergSolidaritet innebär ju att alla bidrar med vad man kan. Av var och en efter förmåga, som det heter. Inte att ge ut allmosor. Inga andra studenter har möjlighet att gå på bidrag på somrarna, man tvingas jobba, det är väl helt rimligt att även invandrade studenter lever efter samma regler, i solidaritetens namn.
Endast 25 % av de invandrade från Afrika och Mellanöstern tillhör kärnarbetskraften - dvs 75 % lever mer eller mindre på bidrag. Samtidigt ligger Sveriges invandring från dessa områden på extrema nivåer - antalet muslimer i Sverige ökar med 12 % per år enligt Financial Times.

Det hela resulterar i enorma resursöverföringar från svenskar till flyktinginvandrare.

Situationen är helt ohållbar - på sikt måste antingen socialförsäkringsystemet väck, eller så måste de extrema invandringsflödena och den mångkulturella politiken ändras.

Eftersom tidigare politiker inte har förstått det långsiktiga allvaret i situationen och inte vågat ställa några krav på att de som anländer skall anpassa sig, eller på att normalisera invandringen till europeiska nivåer, så ser det ut just nu som att det att blir socialförsäkringssystemet som går väck.

Det är naturligtvis fruktansvärt, eftersom det kommer att innebära ett radikalt mycket ojämlikare och hårdare samhälle. Men det enda sättet att förhindra det vore att byta inställning till och inse att vi nu har tagit vårt ansvar.

http://ulfpettersson.se/2007/07/12/myten-om-den-restriktiva-flyktingpolitiken/
Engelbrekt E. ombedes följa reglera för kommentarer som står att läsa under rutan. Reglerna innebär bl a att för- och efternam skall skrivas ut.
Brott mot reglerna kan innebära att personen spärras från att skriva kommentarer.
"Nyanlända flyktingar som deltar i introduktionsprogram bör inte få socialbidrag. I stället ska en löneliknande ersättning betalas ut, som bygger på att introduktionsplanen och de lokala reglerna följs." (SvD 13 juli 2007 03:17)

Detta låter helt rimligt. Att vänjas vid bidrag från första dagen i det nya landet Sverige skapar en usel grund för integration i samhället. En ersättning som bygger på att en viss motprestation utförs är mera likt en lön och därför ett bättre sätt för anpassning och integration. Att ställa krav är att bry sig. Kraven ska naturligtvis vara rimliga, men att helt kravlöst lotsa in nyanlända flyktingar i bidragsberoende är att ta ifrån dessa människor värdighet och inflytande.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM