TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Anders Borg pratade idag i Almedalen på moderaternas ekonomiska seminarium och då lyfte han fram de äldre som en grupp som skulle kunna arbeta mer.


Även pensionärer som vill arbeta bör beredas plats i arbetsmarknaden, tycker finansministern. "Vi har en jättepotential i den gruppen. De har definitivt väldigt mycket kvar att ge på arbetsmarknaden", säger Anders Borg. "Det vore positivt om människor som är äldre känner att de har en plats på arbetsmarknaden", fortsätter han


Vad tycker du om Borgs utspel är det rätt att pensionärer skall arbeta mer och längre?


Johan Lundberg"är det rätt att pensionärer skall arbeta mer och längre?"
Tvinga dom med ett "skall arbeta" tycker jag inte.. men ifall de vill och att det inte skapar problem för yngre som vill arbeta.

Men har de yngre arbeten och det finns kvar för äldre.. ja varför förbjuda dom?

Folke Andersson
Pensionärer som vill arbeta längre kan möjligtvis få göra det, men jag anser inte att den generella åldern för pension ska utökas. Har man arbetat tills man är 63-65 år har man all rätt att dra sig tillbaka och få pension.
Det kommer att bli brist på arbetskraft det är väl de Anders Borg uppfattat. Jag tycker att det skall vara frivilligt om man vill arbeta längre.Känns dock bra att även äldre behövs i samhäälet!
Vi bör väl först se till att dom som står utanför idag alla mellan 18 och 65 har arbete.Och att dom som är förtidspensionerade och som kan återgå till någon del.
Utan att ha några exakta siffror så tror jag att när vårt pensionssystem infördes var medellivslängden knappt 70 år. Alltså var tanken att man skulle arbeta i princip livet ut. Nu lever vi så mycket längre och har vant oss vid att se fram emot en lång pensionstid på 20-25 år. Att vi lever längre och blir allt friskare långt upp i åldrarna måste helt enkelt få återverkningar på arbetsmarknaden. Det finns ingen gratis lunch och det finns inte heller någon mänsklig rättighet för en frisk och sund människa att gå hemma och odla sina hobbies på andras bekostnad bara för att man passerat 65. Det är trist men sant, för vem vill inte ha en lång pensionstid med tid för resor, segling och golf. Kruxet är bara att någon ska betala det.
Anders Borg borde lyssna på sig själv när jag samtalade på radion med honom om att arbetsgivarna inte anställer arbetskösa mellan 50-65 år och även 40+-are har idag problem att få jobb. Andres Borg höll med mig och hade noterat problemet med denna ålderkategori.
Jag delar helt Anders Borgs uppfattning. Man är ingalunda förbrukad som arbetskraft vid fyllda 65. En del är på grund av ett hårt och slitsamt liv. Dessa borde få kompensation för att de slitit ut sig. Kan direktörer och andra chefer inom både den offentliga som privata sektorn få väl tilltagna avgångsvederlag så bör människor som offrat sin hälsa också få det. Om nu Sverige är så rikt som det påstås, borde det inte vara några ekonomiska hinder för detta.

Övriga som kan och vill arbeta efter 65 ska kunna göra det. Det finns inget värre än att känna sig satt på undantag när man känner sig i full fysisk och mental god vigör.

Till Andreas Jonsson vill jag säga att pensionen har var och en själv inbetalt under sitt yrkesverksamma liv. Det är inget som pensionären får i nådegåva.
Detta är ett stickspår från debatten.

Leif, pensionen är i princip ett bidrag, eller en nådegåva om du så vill, från staten. Man har visserligen betalt in pensionsavgifter men systemet är inte skiljt från övriga statsbudgeten och varken du eller jag har något avtal som reglerar in- och utbetalningar så vi är helt utelämnade till politrukers godtycke. Det om något är skrämmande.

Du är uppenbarligen lite äldre och har kanske din pension i det gamla systemet. Det var ju uträknat så att de som arbetade betalade de redan pensionerades pensioner och det var baserat på en hög pensionsålder i förhållande till medellivslängden. Alltså kunde inbetalningarna hållas relativt små och pensionen relaivt hög. Gott så, men nu lever vi alltså längre och ATP-systemet nådde också vägs ände. Jag betalar både för de redan pensionerade, då det inte fanns medel fonderade i det gamla systemet, samtidigt som jag måste spara både privat och offentligt till min egen pension. Det är orättvisa och otrygghet.

Närsomhelst kan villkoren för våra pensioner förändras, genom politiska beslut, trots att vi betalt "premien" så kan staten med ett penndrag minska våra inkomster när vi blir äldre. Ett riktigt damoklessvärd är det, men så blir det när man låteit inkompetenta politruker leka affär med vår trygghet.

Du är väl påläst, Andreas. Det är riktigt att löntagarnas pensionsinbetalningar inte avsatts, öronmärkts, för ändamålet utan har använts i den dagliga offentliga verksamheten. Numera redovisas pensionsinbetalningarna i den årliga balansräkningen under "eget kapital". Detta för att politikerna ska hålla fingarna borta från dem. Pengarna får dock användas som "lån" för den löpande verksamheten.

Löntagarna betalar en viss procent av arbetsgivaravgiften till sin pension. Den avgiften är beräknad så att de avsatta medlen ska räcka för att tillförsäkra de äldre en hyfsad pension.

Du har rätt i påståendet att politikerna med ett penndrag kan göra förändringar till det sämre i pensionssystemet. Gör de det så ska demoklessvärdet riktas mot dem själva. Att få pensionärer att hålla i skaftet blir säkert inga problem. Jag hjälper gärna till.
Särskilt påläst är jag inte, men jag anser mig vara hyggligt allmänbildad och försöker följa med i vad som sker. Tack i alla fall.

Att våra pensioner är utelämnade till politiskt godtycke verkar vi ju vara eniga om, du och jag, Leif. Jag menar att det skapar en otrygghet för alla som någon gång tänkt gå i pension eller redan gjort det. Ni sossar har vid flera tillfällen förändrat och skurit i pensionssystemet, eller hur? Det har kunnat ske just för att det saknas en avtalsfäst överenskommelse mellan dig som individ och utbetalaren, alltså staten.

Du har rätt i att staten gjort vissa bokföringstekniska finter med pensionskapitalet, men det är forfarande bara en chimär. Beslutar riksdagen att använda pensionspengarna till något annat så har du inget att sätta emot. När Socialkleptomanerna stal 240 miljarder ur våra pensionsfonder, vad hade du att sätta emot då? Om ett försäkringsbolag hanterat småspararnas pengar lika vårdslöst som den bortröstade rödgröna röran hade det blivit rättssak, lita på det, och småspararna hade i någon mån fått upprättelse. Sossenomenklaturan bara ryckte på axlarna och sa "ni får väl rösta bort oss i nästa val". Det är inte tryggt.

Varför inte ta steget fullt ut och befria politrukerna från ansvaret för pensionerna? Låt arbetsgivaren betala in de drygt 4% i pensionsavgift (och kanske de 4% i "allmän löneavgift") till ett bolag som jag väljer och som garanterar mig en viss trygghet. Låt mig också komplettera denna försäkring precis som jag vill och även förhandla om villkoren. Det blir tryggare för de allra flesta.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM