TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Nu kan den som är arbetslös och blir erbjuden jobb på annan ort tvungen att flytta. Men de undersökningar som DN har gjort visar att det är få som vill flytta. De som är mest villiga att flytta är de som bor i Norrland och skåningarna vill helst inte flytta alls.


Den borgliga regeringens arbetsmarknadspolitik blir mer och mer påtaglig och vi kommer att se fler förändringar för de arbetssökande. Jag tror det är viktigt att fortsätta utbilda och skola om personer som blivit utan arbete istället för hot och lägre ersättning.


Vi måste våga satsa även på de som står utanför arbetsmarknaden.

 

Vill du flytta?


Johan LundbergEtt tillägg till Johans - i vanlig ordning - oärliga inlägg: Om du tycker att arbetslöshetsförsäkringen ska gälla för all framtid på den ort där du bor så är Socialdemokraterna INTE rätt parti för dig.

Skillnaden mellan Alliansen och sossarna är när flyttvånget inträffar, från dag 0 eller dag 100. Oavsett vem som har makten så kommer du alltså till slut att tvingas röra på fläsket.
Jag vill inte flytta så klart.. flesta vill nog bo kvar.
Varför inte flytta jobben dit folket finns?

Folke Andersson
Ser inte det oärliga med mitt inlägg, hur menar du? Bara för att man röstar på ett parti så betyder inte det att jag står bakom allt till 100%, det tror jag få gör. Men det mesta står jag bakom, jag tror man skall tänka nytt vad det gäller kraven på de arbetssökande.

Men den arbetssökande måste kunna ställa krav på samhället på samma sätt som samhället skall ställa krav på den arbetssökande.

Jag tror och hoppas att vi kommer forma en arbetsmarknadspolitik som tar dessa hänsyn men framför allt fokuserar på fortbildning och hjälper till att lyfta människor istället för att sänka.
Jag har redan flyttat en massa gånger för att få bättre jobb och bättre betalt. Utan sådana som jag hade Sverige idag varit ett fattigt land, och din frågeställning hade varit ännu mer obegriplig.
Johan Lundberg: När en oberoende väljareläser ditt inlägg, vilken uppfattning tror du då att denne får om alternativet till Alliansens politik i just den här frågan?

1) Det är ingen skillnad mellan Alliansen och Socialdemokraterna.
X) Det är en lite skillnad mellan Alliansen och Socialdemokraterna (100 dagar närmare bestämt).
2) Socialdemokraterna är inte onda, så de vill inte tvinga någon att flytta. Med dom får jag bo kvar i Ragunda livet ut och leva på andra skattebetalare, även om det inte finns jobb för mig på orten.
Visst är det beklämmande med den arbetsmarkandspolitik som den sk Alliansen för. Att skruva ner utbildningsinsatser för de arbetslösa visar på ett syniskt sätt vad den borgeliga politiken står för när det gäller en så viktig fråga som arbetsmarknadspolitik.

Borgeliga regeringar har under årens lopp varit klena, dålíga, på att föra en ansvarsfull arbetsmarknadspolitik som kan stärka den svage på en hårt och utsatt arbetsmarknad. I stunder, tillfällen, när den egna plattformen upplevs svag, instabil, när fotfästet har släppt, är det fråga om den hjälpande handen. Den handen har borgeliga politiker aldrig sträckt fram enligt mitt förmenande.

Om det mot all förmodan skulle har skett tala då om när det gjordes och av vilka borgeliga politiker, som stod för en sådan politisk insats. Trovärdigheten ökar om årtal och personnamn kan redovisas. Klara besked är av stort värde för att undanröja svarta tankar.
Problemet är att det verkar som att familjer med barn tvingas isär!!
Läste om nån kvinna som tvingas iväg så långt att det blir boende på platsen.
Att åka nån 10-mil går väl, om det inte sker med cykel.
Men att den ene tvingas byta 'landsända' är väl i hårdaste laget.
Familjen är väl då onödig.
Fortfarande gäller:
11 § En sökande får under en skälig övergångsperiod på grund av familjeskäl begränsa sitt sökområde geografiskt.
Med familjeskäl avses följande.
a) ett barn eller någon annan medlem som ingår i hushållsgemenskapen är beroende av den sökandes tillsyn och stöd och därför kräver den sökandes dagliga närvaro, samt att hushållet inte kan flyttas.
b) den andre makens eller makans eller därmed jämställd persons arbetsförhållanden medför att denne inte ensam kan sköta det gemensamma hushållet eller flytta med till en annan bostadsort.
c) den sökande är ensamstående förälder och är beroende av stöd från någon annan på bostadsorten för att kunna klara ett arbete.

Arbetsförmedlarna skall alltså ta hänsyn nu liksom tidigare till den sökandes personliga förhållanden.

Men tycker Johan och andra att det är rätt att en person boende i Stockholm, med en make med anställning i en grannkommun inte skulle behöva söka jobb de första 100 dagarna i Stockholms grannkomuner? Det är ju fullständigt normalt och det är 100 dagasrs begränsningen som är idiotisk.

Att tvinga en tvåbarnasmamma med make och hem i Luleå att rea till Göteborg för att få ett halvtidsjobb som snabbköpskassörska är alla gånger en s k vandringssägen. Sådan idioti förekommer inte.

Nu sägs det att anställda på arbetsförmedlingar och a-kassor hotas till livet - kanske skulle det vara bättre att upplysa om vad som gäller en sprida massa skräckhistorier.

Klart att man skall söka jobb utanför sitt bostadsområde - det kan ju faktiskt för en som bor när gränsen bara vara 100 m till ett nytt jobb på andra sidan kommungränsen.

Det får väl vara lite måtte på hysterin.Med den socialdemokratiska regeringen var du tvungen att söka arbete i hela Sverige efter 100 dagar. Den nya regeringen har bara gjort så att du behöver göra det från första dagen.

Jag anser att det är rätt att behöva söka arbete utanför den egna kommunen, men man måste ta social hänsyn till ex. familjerelationer.
Ännu har ingen kunnat besvara/bevisa när borgeliga politiker i regeringsställning förde en kraftfull arbetsmarknadspolitik. Den torde därmed inte ha funnits, vilket är min ståndpunkt i denna fråga. Den finns inte i dag heller.
Bengt Ödén: Korrekt slutsats Bengt, ni är goda, vi är onda.
Tack för de orden Erik Eriksson. Dina ord stämmer väl överens med de borgeligas politik, nämligen att ta från de svaga och ge till de rika. Detta är borgelighetens fundamentala grundsats, vilket har bevisats vid alla tillfällen när borgelig politik har haft något att säga till om.

På vilket sätt behandlas dagens pensionärer av den den sk Alliansen?? På ett nedsligt sätt anser jag i varje fall. Pigtjänster går i första hand till de välbeställda. De svaga har inte råd med sådan lyx. Detta är enbart några exempel på den utslagningseffekt den borgeliga politiken medför för stora delar av befolkningen. Yrkespolitikerna ser om sin lönesättning, som vållar klar irritation i befolkningsleden.

Den politik som nu förs driver upp inflationen märkbart på de månader som gått sedan olyckan hände i september månad 2006. Ytterligare ett exempel på vad denna regering åstadkommer. Det går inte att komma ifrån att det är något skamligt över denna regerings olika förehavanden. Det räcker om namnet Carl Bildh noteras. Till detta går att lägga ytterligare namn. Frågan är om Sverige haft svagare regering under efterkrigstiden?
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM