TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Hur förklarar vi för våra barn att kapitalismen fick härja och överutnyttja våra gemensamma naturresurserInsikten nådde inte människors hjärtan förrän det var försent. Insikten att sättet att leva på inte var ekologiskt hållbart. Insikten att människan för att överleva måste leva i samklang med naturen. Omställningen till ett hållbart samhälle gick alldeles för långsamt. Därför mitt kära barn; överlämnade mänskligheten en förgiftad jord till kommande generationer. Människan tar naturen för given och inser inte att människan ytterst står i högsta beroende förhållande till naturen och jorden vi bor på. Yttersta handlar det om omedvetenhet, kärleksbrist och girighet. Det är lättjan som ständigt gör sig påmind i våra dagliga vanor. Våra vanor där vi utför samma saker på samma sätt, utan att fundera över hur pass bra våra handlingar är mot vår Moder jorden (kallar jorden för Moder jord, för är det inte ytterst hon som gör att du kan leva). Det är ju lättare att bara fortsätta som vanligt, dock är detta förödande då det till slut kommer till en återvändsgränd och då ökar medvetenheten, om att förändringen av vårt levnadsätt är nödvändig. Jag vill att vi förstår detta innan vi blir utsatta för olika katastrofer så som förgiftat vatten, förgiftad jord, förgiftade kroppar, förgiftad luft med mera. Jag vill att girighetens kapitalism omedelbart måste sluta överutnyttja och förgifta våra gemensamma naturresurser. Jorden är alla levande varelsers jord och inte kapitalismens offer. Vi måste ta makten och vi måste våga kontrollera kapitalismen och girigheten. Framförallt måste vi genomgå en egen transformation, där vi inser hur små vi är mot jordens krafter och inom en sekund kan jorden ödelägga våra liv. Kärlek och respekt till allt levande är vägen till överlevnad och först då kan vi ta ansvar för hur vi påverkar jorden.

 

Lev välIngår jag i ditt kollektiv 'vi'?

Jag har förklarat för mina barn att orsaken till förödelsen av naturresurser är att makthavare avskaffat eller förminskat äganderätten. I de få civilisationer där äganderätten varit erkänd och skyddad har naturresurserna skyddats och bevarats. I de civilisationer där äganderätten uppfattats som makthavarens privilegium har förödelse och fattigdom blivit följden.

I dagens värld är världsfattigdomen förorsakad av stater (politiker och myndigheter) eller av klaner (familjer med makt).

För mig är kapitalism det ekonomiska system som förordar enskild äganderätt och där staten skyddar genom lag och ordning att den enskilda äganderätten respekteras.

Att kalla kapitalism det som sker när stater eller andra maktkoncentrationer med våld och därmed med skydd av ett bristfälligt rättssystem plundrar naturens tillgångar eller enskildas tillgångar, det är att inte ge sig själv chansen att se orsak och konsekvens.

Till stöd för min åsikt har jag artikel 17 i FN:s deklaration om de Mänskliga Rättigheterna.

Nina Drakfors: Försvarare av kapitalistens rättigheter att fortsätta bedriva rovdrift på våra gemensamma naturresurser är medskyldiga, tycker inte du det?

Du pratar om äganderätten som om den skulle vara det uteslutande problemet, det är kapitalismen som är problemet, när den tillåts bedriva ett vinstuttag där inga hinder får hindra vinstuttaget, aktieägarna ska ha sitt med mera, den rike ska ha sitt med mera och den rike verkar aldrig bli nöjd, alla vill ha mer och mer....på bekostnad av vad, jo att våra naturresurser tillåts att överutnyttjas och i många fall tillåts det inte men kapitalistens anhängare gör sin vilja endå med död och våld...människan oxå ett offer för kapitalismen...pengarn pengar och vinst...

Kapitalisten har fått alldeles för stort styre utan regleroch när regler anskaffas så respekteras dessa inte och kapitalisten försöker undkomma att bevara jorden med mera, uttaget av naturresurserna ska ju hela tiden maximeras=tillväxt. Kapitalismens tillväxt hets dödar mänskligheten.

Kommer den enskilda äganderätten rädda världen enligt dig? det låter så. Jag tror inte som du att den enskilde ska ha en massa rättigheter,jag tror på ett gemensammt ägande MEN inte av allt emn av sådant som är av stor betydelse.

Du tycker uppenbarligen att kaptalismen varit jordens beskyddare, kan du förklara på vilket sätt kapitalismen beskyddar jorden med mera....det skulle vara KUL att höra...
Har just varit hos vänner och vi har gått en runda i skogen med våra hundar.
Jag älskar skogen.Kan inte leva utan den.

Men det är inte roligt att snubbla och fara på sönderkörda skogsvägar i djupa spår.Stora slanor ligger huller om buller,avslitna trädrötter sticker upp. Nu är det torrt-men när regnet kommer,då blir ingen skogspromenad.
Ingen av oss ser att man efter avverkning återställer de djupa såren i marken.

Det avverkas som aldrig förr.Många är ledsna,besvikna över sina förlorade stigar.Som också är djurens stigar.

Jag har inte riktigt kläm på vilka regler som gäller kring avverkning.Men jag har börjat förstå att det fuskas med reglerna.

Det har fött en tanke hos mig-
Vem är ägare till naturen?

En mark/skogsägare vill ha avkastning på sin skog.Det förstår jag.Men i skogen,markerna - finns även naturen.Och tydligen är det så att den eftertraktade penningen går före naturen.Som rimligtvis allt levande är en del av- delaktig i.
Nina Drakfors: Ja, det är så att där det går att tjäna pengar och bryta mot lagar, där gör kapitalisten det, det finns bevis så som att vår regnskog huggs ner och bönderna där förlorar sina åkermarker, det finns bevis att vårt vatten blivit förgiftat då fabrikörer inte renat sina utsläpp, det finns bevis för att penningmarkanden går före människans liv, se bara på att 5000 dör i europa årligen på grund av luftföroreningar. visan kan göras lång.

Tack för ditt inlägg. Vi har även har i varnhem haft besök i skogen, det ser inte fint ut.

nina
Nina,
ärligt talat, är det inte så att du beskyller kapitalismen och den mänskliga äganderätten för att våra valda demokratiska representanter sanktionerar med garantier att staten, regionerna och kommunerna att låna pengar från privata banker som hämningslöst skapar korthus genom att låna ut och utplåna rena "canserpengar" som siffror på papper och i databaser. "Canserpengar" som inte på något sätt finns intjänade som iställetför begränsade resurser.


Nina Drakfors: Lånekarusellen är ett kapitel för sig men absolut ett korthus. Våra valda representanter har ett ansvar, alla har ett ansvar men jag vill framförallt skylla på alla dessa osm via kapitalismens fristyre fått bedriva rovdrift på vår natur och människors hälsa, jag tycker inte att det är ok att våra gemensamma resurser ska förvaltas på sådant sätt att det förbrukas på ett sätt som gör att jordens ekosystem riskerar att kollapsa med mera.

Men mest beskyller jag den rike vite mannen för de är denne som har de största rikedomarna i världen, och på vilket sätt har den rike vite mannen anskaffat sig denna rikedom? Genom goda gärningar med mera?

Jag vet att man inte ska generalisera men överlag så är det den vite mannen som äger mest och sitter i bolag med mer. Jag är trött på den manliga energin, nu behövs kvinnokraften, vi prioriterar annat och jag menar då framförallt S-kvinnokraften.

Tack för att du förtydligade
Jag använder begreppet kapitalism som beteckning för det ekonomiska system som inom rättsstatens ram skyddar den enskilda äganderätten.
Du skriver nu om 'kapitalistens rättigheter'. I mitt system, har kapitalisten inga andra rättigheter än alla vi andra medborgare. Rovdrift på våra gemensamma naturresurser kan endast ske genom att dels inte respektera vår gemensamma äganderätt dels genom att vår nations rättsväsende är dåligt. Ingendera av detta försvaras av liberalismen eller enskilda liberaler.
Äganderätten är e n av förutsättningarna för ett rättvist samhälle, inte den enda förutsättningen.

Frågan om vinstuttag kan bli en lång historia. Vinst är det som en verksamhet ger förutsatt att verksamhetens kostnader är lägre än intäkterna. Detta är en förutsättning för all nyttig verksamhet, för fattigdomens bekämpande och för trygghet för allas levnadsvillkor.

Ett högt vinstuttag är i begynnelsen en signal till samhällets företagare att här finns en verksamhet som har människornas gillande och vilja att betala. I det kapitalistiska samhället (obs. min definition på kapitalism) finns alltid en strävan mot balans och att med tiden ger alla verksamheter en normal vinst när de utsättes för sund och nyttig tävlan mellan flera företag.
Denna process sker inte på bekostnad av någon (i stort sett - det kan givetvis förekomma t.ex. att en vagnmakare på sin tid fick lida ekonomiska bakslag för att bilindustrin visade sig så effektiv. Det finns något som kallas kreativ förstörelse - något som förekommer inom det kapitalistiska systemet (obs åter igen med min definition.)
En kapitalist som använder sig av död och våld är en kriminell person, som i en rättsstat skall ta sitt straff och vars verksamhet elimineras. Död och våld som system förekommer endast i stater som saknar rättsväsende, som saknar demokrati och som står i stark kontrast mot ett liberalt samhälle.

En stat där kapitalister inte respekterar lagar och regler förekommer alltid i stater med totalitära regimer där kapitalisterna ofta också kontrollerar statsapparaten. Detta förekommer aldrig i demokratier med ett fungerande rättsväsende. Tyvärr finns det många demokratier (även i Sverige) som inte lyckas hålla parasiterna borta. Det är stor skillnad på att acceptera parasiternas existens och skydda dem genom korruption och liknande och på att bekämpa dessa kriminella missförhållanden.

Jag tror, att den enskilda äganderätten är en räddare av världen. Därför att enskilt ägande alltid strävar efter att vårda och sköta om och att utveckla sin äganderätt. Detta gäller också gemensamt ägande, det är ingen skillnad på den äganderätten. Vad du kanske menar är ett ägande utan anknytning till individer - havets rikedom tillhör oss alla (och ingen), vilket i grunden är upphovet till rovdriften på en naturreturs.

När du skriver att jag uppenbarligen anser att kapitalismen är jordens beskyddare så tror jag att du inte frigjort dig från din uppfattning att kapitalism är ett samlingsbegrepp på kriminella individer med ekonomisk makt. Min uppfattning om kapitalism är den enligt de flesta uppslagsböcker som säger att kapitalism är det ekonomiska systemet som skyddar den enskilda äganderätten. Generellt sätt är frånvaron av enskild, personlig äganderätt det förhållande som hållit och håller hela Afrika i ett fattigdomsgrepp. (Men givetvis inte det enda förhållandet.)
Människan har ingen äganderrätt. Det är något uppfunnet.
Ja äganderätt är något som vi människor kommit överens om. Äganderätten finns i civiliserade samhällen och i rövarsamhällen. I de civiliserade samhällena är äganderätten erkänd och skyddad av staten. I rövarsamhällena tillskansar sig några äganderätten genom våld och hot och äganderätten skyddas av rövarnas egna organisationer. En stat förekommer sällan i rövarsamhällena.

Den enklaste överenskommelsen är att du äger ditt eget liv. Nästa steg är att du äger det du skapar med ditt arbete.

Äganderättens betydelse är att du ensam och endast du bestämmer hur du skall använda dig av ditt ägande.

Det civila samhället har gemensamma angelägenheter att sköta. Dessa verksamheter bekostas gemensamt genom att medborgarna kommer överens om att betala skatt till staten. Den som inte vill vara med att bidra till gemensamma angelägenheter får skydda sin äganderätt genom att lämna landet/gemenskapen.

Så äganderätten finns, även om den är överenskommen medborgarna emellan. Om inte - vem har rätten till ditt liv, dina kläder, ditt hem, din kunskap och dina önskningar?
Som marxist tror jag på ett framtida socialistiskt paradis. Men det kommer inte att komma som resultat av några politiska eller sociala experiment, utan som ett resultat av de förbättringar av produktivkrafterna som ständigt pågår.

Vilken den epokgörande uppfinningen kommer att vara vet vi inte. Det vet inte ens uppfinnaren själv. Kanske har den redan gjorts, kanske inte.

Men EAN-koden är helt klart ett bättre instrument för planering av produktionen än statliga planmyndigheter, där horder av statstjänstemän .

Den nutida industrikapitalismen hade inte varit möjligt i ett stenålderssamhälle. Men helt klart lades grunden för den utveckling som efter flera tusen år sedan skulle leda fram den moderna industrikapitalismen redan under äldre stenåldern.

Kanske var det när man lärde sig att göra redskap av flinta i stället för av gråsten. Flinte är det första redskapsmaterialet i mänsklighetens historia, av vilket man kan tillverka precisionsverktyg med tillräcklig hårdhet för att skära, garva och sy.

Men om någon hade sagt, när dessa innovationer gjordes, att det skulle komma att leda till ett samhälle med så stor produktionskapacitet så att inga skulle behöva riskera att svälta ihjäl, skulle ingen ha trott honoom.

Så är det med socialismen också. Fortfarande en ouppnåelig utopi. Som kanske blir verklighet i framtiden genom att kapitalismen blir allt bättre.

Det var så Marx tänkte, att KAPITALISMEN bör fröet till det nya som kommer att växa fram, när kapitalismen slutligen dör bort.

Slutsats: Den anti-kapitalistiska kampen är anti-socialistisk, det största hotet mot socialismen. Sovjetunkonen är ett utmärkt exemepel.

Det var också på grund av den insikten, att allt har sin tid, som socialdemokratin var framtångsrik under rekordåren under förra seklet.

Nedgången för socialdemokratin började när man började ovandla ideologin från reformism till kommunism med andra medel (än väpnad revotion).

Under de första åren av 1900-talet, och särskilt efter ryska revolutionen, sa svenska socialdemokraer mer drarr på stämman: Det är icke allenast medlen som skiljer oss från kommunisterna, utan även målet.

Efter 1968 började svenska socialdemokrater allt oftare att säga: Vi har samma mål, men medlen att nå dit skiljer.

Idag har både desillusionerade kommunister och socialdemokrater, som ingenting har klärt, reducerat målet till ett dogmatiskt vaktande av förlegade offentliga monopol.

Visionen om ett bättre samhälle för alla genom reformer "under kapitaslismen" underordnas 1970-talsnostalgin.

Förnyelsen har kommit av sig. Juholt hyllas som frälsargestalten som med nya retoriska knep ska höja väljarstödet till hela 35 %, resten ska det rödgröna samarbetet fixa.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM