TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Ny kärnkraft är dyr och miljöfarlig.

Fyra kärnkraftsförespråkare litar i sin replik till mig (GT 1/3)om kärnkraftens klimateffekter mer på Vattenfalls interna material än på Stanforduniversitetet och artiklar publicerade i vetenskapliga facktidskrifter. Det gör inte jag. Det är i och för sig korrekt att de flesta av de
103 granskade livscykelanalyserna av kärnkraftens klimatpåverkan ratades av Sovacoolstudien på grund av att de var antingen för gamla, otillgängliga eller vetenskapligt oseriösa.
Vattenfalls studie tillhör den sista kategorien.
Kritiken från kärnkraftsindustrin mot de studier som gjorts av Smith & van Leuwen är väntad och vinklad men inte av sådan dignitet att den påverkat Stanfordstudiens bedömning. Andra
livscykelanalyser som ingår i Sovacool-studien, t ex de av Vorspools, Fritsche m fl tar f.ö. bara med vissa delar av livscykeln och hamnar därför på tok för lågt vilket också påverkar det
slutliga medelvärdet, 66 g CO2/kWh. Min slutsats, liksom prof. Jacobsons på Stanford, är att det är en trovärdig bedömning, om än 20 ggr högre än Vattenfallsovetenskapliga studie. De fyras kritik mot Stanford-studien är inte heller rimlig. Givetvis medför en satsning på kärnkraft ökad risk för terrorism och inte minst kärnvapenspridning och därmed ökad risk för kärnvapenkrig. Ett aktuellt exempel är Iran. Det går inte att förneka att kärnkraft påtagligt
ökar risken för kärnvapenkrig och terrorism. Stanfordstudien analyserar och räknar in risken för sådana händelser genom ett tillägg utöver de 66 på ca 2 g CO2/kWh, en troligen för låg siffra. Det är svårt att förutse terrorism. Att det dessutom går mycket fortare att bygga vindkraft och solel än ny kärnkraft är ovedersägligt. Det får givetvis positiv inverkan på
klimatet vilket Stanfordstudien beaktar.

Vad moderaterna och de fyra från ”Nuclear Power Yes Please” ännu inte har fattat är att förnybar energi redan nu och än mer i framtiden är billigare än ny kärnkraft. 2020 bedöms både vindkraft och solel kunna levereras till nätet för under 40 öre/kWh medan ny kärnkraft
beräknas bli ungefär dubbelt så dyrt. Billigast är energieffektiviseringar, 25-30 öre/kWh.

Så varför satsa på livsfarlig kärnkraft när hela världen redan år 2030 kan klara sig enbart på förnybar energi och det blir billigare! (Scientific American Nov.2009, 58-64).

Göran Bryntse, Tekn Dr
Ordf. i Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen
Svensk ledare av EU-projektet Renewable Energy Policy Action Paving the way to 2020Göran Bryntse är lika trovärdig som Tomtefar. Men han blir väldigt väldigt rik på sina barnsliga åsikter.
Göran,

...ditt sätt att debattera blir allt märkligare. I detta svar lägger du stor tid på att försöka försvara din tro på att Sovacool's medelvärde och Jacobsons kärnvapenkrig... bara för att sedan på slutet plötsligt börja prata om *pris* istället. Kan vi ta en sakfråga åt gången, hm?

Kritiken mot Storm van Leeuven & Smith är inte det minsta vinklad: diskrepanser på upp till 8000% har konstaterats i granskningar av den. Tycker du att detta skall undvikas att nämnas eller vad?

Till och med Sovacool säger ju i sin studie att SLS-studien är problematisk och kritiserad men att den får vara med ändå, enbart för att den uppfyller de generella villkor Sovacool har ställt upp för studien.

Jag kan inte blir av med känslan att du med skohorn och kofot försöker hitta sätt att klämma precis allt som passar FmKK's uppfattning igenom granskningshålet... men kategoriskt avfärdar allt annat. Men det du stort missar är att en studie är inte korrekt eller rättvisande förrän den har passerat granskning okritiserad. Och det har inte de siffror du förlitar dig på gjort.

Jag kan heller inte bli av med känslan att du helst vill undvika diskutera kärnrkaft utan istället föredrar bara deklarera/postulera att kärnkraft är piss & pest & senapsgas för att sedan göra reklam för förnybart. Du gjorde samma sak när vi debatterade på Miljötinget i Ludvika i höstas.

Exempel på detta: "Givetvis medför en satsning på kärnkraft ökad risk för terrorism och inte minst kärnvapenspridning "

Nej, det är inte alls något som är givet. Stöd påståendet istället för att bara deklarera det!

Vad sedan gäller priset... frågeställningen som gäller är denna: skall det vara förbjudet eller tillåtet att bygga kärnkraft i vårt land? Pris är inte relevant där. Även om du nu har rätt att kärnkraft skulle vara dyrare så är det inget skäl till förbud.


Nina Drakfors: Du är så köpt av kärnkraftsindustrin att det är ingen ide att läsa dina inlägg...du vet att jag skriver så mycket som möjligt Kärnkraft i mina texter bara för att du ska få fultl upp att kommentera och du är ju överallt...arbetslös? eller köpt?
Nina, jag rekommenderar dig å det starkaste att undvika att förtala människro bara för att du inte håller med dem. Sådant är inte bara ohederligt... det är faktiskt olagligt.

Jag har aldrig mottagit en enda krona av "industrin". Inte heller har de försökta övertala mig att prata för kärnkraft. Ditt påstående att jag skulle vara "köpt" gräver bara en grav för ditt egen illa sargade trovärdighet.
"2020 bedöms både vindkraft och solel kunna levereras till nätet för under 40 öre/kWh medan ny kärnkraft beräknas bli ungefär dubbelt så dyrt."

Vindkraften kostar idag mellan 60 och 90 öre kWh (OECD, ELforsk), med subventioner! Reella kostnaden har jag inte koll på då bolagen inte publicerar deras driftkostnader, men torde ligga på strax över kronan någonstans. Det skulle vara kul att höra var Görans siffror kommer ifrån?

Särskilt då kostnadsförändringen på vindkraft har planat ut betänkligt de sista 5 åren. Braehus vindkraftpark kostar till exempel över 60,000 SEK/kW levererat på nät, OL-3 hamnar på ~36,000 SEK/kW efter alla fördyrningar, det vänder ju på Görans argument, eller?
Bryntse skriver:
"Andra livscykelanalyser som ingår i Sovacool-studien, t ex de av Vorspools, Fritsche m fl tar f.ö. bara med vissa delar av livscykeln och hamnar därför på tok för lågt vilket också påverkar det slutliga medelvärdet, ..."

Både ja och nej. Sovacool har därför delat upp bidragen i de delar som är relevanta: Bränsleproduktion (Frontend), Konstruktion, Drift av kärnkraftverket (Operation), Backend (hantering av utbränt kärnbränsle, inklusive slutförvar), och Rivning (Decomissioning). För studien av Vorspools påverkar bidragen därför enbart medelvärdet på de delar som är medtagna. Men för ÖKO-studien (Fritsche) tycks Sovacool ha slarvat och delat upp posterna på ett godtyckligt sätt (i ÖKO-studien hävdas att den tar upp hela livscykeln), plus att han summera CO2 och CO2-ekvivalenter (CO2-bidraget är en delmängd av CO2-ekvivalenter och de två posterna skall alltså inte summeras). För övrigt är det märkligt att ÖKO-studien är med alls, Sovacool har dissat en tidigare studie därifrån (från 1997) för att den baseras på GEMIS-databasen. Det gör även denna studie, som är en uppdatering av den tidigare studien. Den borde alltså avfärdas på samma grunder som den tidigare. Med Bryntses sätt att se det så är den alltså ovetenskaplig.
Nina, har Bryntse lagt upp sin replik till oss någonstans själv, eller förekommer den enbart på någon mailinglista?
Några kommentarer tilll ovannämnda reaktioner:
Lars Svensson, om du tror att man blir rik genom att bråka med kraftindustrin så är du oerhört naiv. Det är faktiskt tvärtom, att kämpa i miljörörelsen är att offra karriär och pengar. Men man vinner själsfrid, det är viktigare. Att gå med i kraftindustrins lobbygruppper lönar sig däremot säkert utmärkt.
Mikael: Sovacool-studien har diskuterats och granskats av många. Slutsatsen för mig, prof. Jacobson m fl vid Stanford och de vetenskapliga tidskrifter som publicerat den är att den är trovärdig. Dina argument är redan prövade i vetenskapliga sammanhang och inte hållit måttet.
Bl a Vattenfall anser att vindkraften kommer under 40 öre/kWh 2020, EWEA tror att den kostar 45 öre/kWh 2015. Elforsk-rapporten är inte trovärdig.
OL 3 kommer enl. vissa bedömningar att kunna kosta 90 öre/kWh.
Om det nu är så att förnybar energi bevisligen blir billigare än ny kärnkraft kan ni,i likhet med svenska folket, föredra sådan energi eller än ni beredda att förorda kärnkraft till vilket pris som helst ?


Göran, förlåt om jag säger detta öppet och rakt ut, men jag har ingen anledning att tro att din bedömning av Sovacools studie och Jacobsons använing av den är något annat än önsketänkande från din sida: de säger det du har hävdat de senaste 30 åren... de är bra för din personliga investering vad gäller tid och trovärdighet, därför försvarar du dem - som du uttrycker det - till varje pris.

Ingem kärnkraftskramare säger att vi skall ha kärnkraft och inget annat än kärnkraft till vilket pris som helst. Det vi säger är "låt den få vara med i mixen". Du vill rent ut förbjuda den.

Men... om vi nu antar att Sovacool-studiens ingående delar alla är korrekta... titta noga. Forsmark finns faktiskt med. Vad sägs om att du redovisar resuktatet i den studien, hm? :)
Elforsk rapporten kan man diskutera men den stämmer ganska bra överrens med OECD rapporterna med avseende på pris samt Vattenfall själv som hävdar att Svensk vindkraft kostar ~75 öre/kWh.
Man undrar hur det står till med underhållet på Vattenfalls vindkraftverk då det priset täcker kapitalkostnaden men inte så mycket mer.

Vem är det som hävdar att OL-3 skulle producera el till ett pris av 90 öre/kWh?

Med ett enklare överslag får jag kostnaden till 35-38 öre kWh, 6% ränta, 90% tillgänglighet, 60 års avskrivning och byggnadskostnad på 5.5 G€. De som beställt/finansierat OL-3 betalar ju till självkostnadspris så någon vinst behöver inte tas ut. Dock skulle det vara trevligt att se vilka vilkor som gäller för oss då Svenska staten har gått in med en hel del pengar i detta projekt.
Nina Drakfors vet att hon har fel. Dels har hon fått denna information från de som säljer grön energi:

http://www.greentechmedia.com/articles/read/dikeman-spouts-off-on-new-energy-1365

"Solar technology is 20 times more expensive than coal. And subsidies are 100 times higher than oil on a per-unit basis."

Dels är hon trots allt intelligent nog att begripa att energiindustrin skulle hoppa på sol istället för kärnkraft om den vore billigare än kärnkraft och inte 20 ggr dyrare (som både de som säljer grön energi, energiindustrin samt de länder som efterfrågar energi påpekar att den är). För att förklara att inte solkraft expanderar istället för kärnkraft finns annars bara argumentet konspiration, men jag misstänker att Nina Drakfors skulle kunna börja driva den ståndpunkten.

-
Gissar att Drakfors gillar Sommestad. Sommestad sa nyligen att klimatarbetets essens är en omställning av samhället till ett som inte drivs av privata vinstintressen. Kommunism 2.0?


Nina Drakfors: Jag e som jag e klok, vacker och gudomlig...
Pattes bedömning att OL3s tillgänglighet blir 90 % i 60 år är patetisk. Globalt har kärnkraften de senaste 40 åren haft en tillgänglighet på ca 70 %. Sveriges kärnkraft har under det här århundradet haft en tillgänglighet på under 80 % trots massiva investeringar.
Att OL3 kan kosta 90 öre/kWh anges bl a i DN Debatt 9/11 2010 av bl a Naturskyddsföreningen.
Magnus, det är idag en allmän uppfattning i USA att kärnkraft är dyrare än solel. Det finns en rad rapporter som visar det. Och solelen rasar nu i pris så gapet blir bara större.
Det är inte utan anledning som EU ifjol byggde över 9000 MW vindkraft och 12000 MW solel men inget nytt kärnkraftverk tillkom.
Michael, med tanke på att urangruvorna framöver blir
allt fattigare på uranmalm så kommer kärnkraftens koldioxidutsläpp att öka påtagligt jämfört med idag. Uranbrytning är mycket energikrävande.

Göran, du har så rätt angående tillgängligheten. EPR (nybyggt) har givetvis en tillgänglighet på 92% de första 10 åren. Efter det får vi se hur mycket Areva tvingas betala produktionsbolagen i garantiavgifter och dylikt.

Att titta på världsgenomsnittet är ju inte relevant, gamla magnoxstationer drar ju ner genomsnittet betänkligt med sina 50-60% samt nedsatt effekt, eller hur?

Att titta på historisk data är dock interesant ur ett annat perspektiv, får jag påpeka att några Svenska verk i början på 2000 talet hade en tillgänglighet på >90% räknat på årsbasis mellan 2003-2004, med ett snitt på >87% mellan 1995-2005, detta var givetvis precis innan de stora projekten drogs igång. Att tillgängligheten är lägre nu är ju inte så konstigt med allt velande som våra "folkvalda" pysslat med de sista 15 åren i energipolitiken. Vill du se hur kärnkraftverk med ständigt hög tillgänglighet ser ut behöver du bara åka till Finland, de kan köra sina verk, två av dem är ju dessutom Svenskbygda...eller varför inte titta på SZB?

Att du hänvisar till en debattartikel i DN som källhänvisning tycker faktiskt jag är lite märkligt, SNF är ju dessutom vare sig trovärdiga eller oberoende i frågan, eller hur hade du tänkt att någon skulle analysera deras beräkning/påstående?

Det är ju kul att höra att EU bygger vindkraft och Solkraft (vilken typ? värme eller PV?) men på kontinenten där elpriset ligger avsevärt högre är ju förmågan att skaka fram pengar till dessa projekt något bättre. Är det installerad maxeffekt du citerar siffror på? Samt varifrån kommer all reglerkraft som krävs till all denna vindkraft och solkraft?

Den som tror att PV celler är miljövänliga behöver nog ta en extra titt på tillverkningen, bara energin som går åt vid tillverkning av polykristalina PV-celler tar 10-15 år att få igen och då på soligare breddgrader än våra. Tunnfilmsteknik är något bättre men där har man ju problem med tungmetaller i stället samt att verkningsgraden faller jämfört med kisel. Billig solkraft på våra breddgrader kan vi nog drömma om, en realitet blir det aldrig, undantaget är solfångare...


Nina Drakfors: Jag har solfångare fungerar kanonbra under 6 månader om året...Så säg inte att solen inte fungerar på våra breddgrader, visar på dåligt forskningsförmåga
"Patte", du verkar inte ha kontakt med verkligheten. Den finska EPR-reaktorn, dvs. OL3 har haft 0 % tillgänglighet de första åren efter den planerade starten våren 2009 och kommer att vara kvar på 0 % åtminstone de närmaste två åren också.
De svenska reaktorerna har under det här århundradet bara under 2004 överskridit 90 % tillgänglighet, med 91 %.
Det känns meningslöst att diskutera med en som fabulerar som du så jag slutar härmed att slösa min tid på anonyma
stolligheter.
Jag har fått mina data från detta;
"http://www.iaea.org/cgi-bin/db.page.pl/pris.powrea.htm?country=SE&sort=&sortlong=Alphabetic";
Enligt iaea kördes;
O3 2004 med en Loadfactor på 92,3% och 2006 94,6%.
R3 2003 83,77% (!?) och 2004 93,29%
F3 2005 94,73% och 2006 95,01%
Tillgänglighet och energiproduktion låg en eller ett par %-enheter högre för samtliga fall. I övrigt lämnar tillgänglighetsdatan en del att önska för de Svenska verken men det vet vi vad det beror på. Om IAEA siffror är ett figment av min fantasi, var får du dina siffror från?

Kan tillägga att SZB körde 1998 på 97,01% och 2007 98,47%! 2007 var detta verk 12 år gammalt. På grund av problem med tritiumhalter kunde SZB inte köra fullt ut första 5 åren så totala värdet för verkets livslängd är inget vidare.

OL-3 är inte färdigbyggt, visst det är sorgligt att Areva har valt underleverantörer som inte hållit måttet samt att relationen med STUK inte är lika bra som med ASN vilket har vållat en del problem, men Areva har fått betala för detta också. Du kanske skulle prata med Finnarna om detta, de vill ju trots misslyckandet med OL-3 bygga två till tre verk till, det är ju märkligt om OL-3 är en sådan katastrof, eller?

Be Nina om min mailadress så kan vi fortsätta den här diskussionen privat om du inte vågar hålla diskussionen på ett offentligt forum som detta, mitt namn är tyvärr ganska unikt och då jag inte är en expert på området vill jag förbli anonym för att undvika att bli förväxlad som en sådan.
Nina, läs min sista mening en gång till från 16:30 den 6:e Mars. Jag får ursäkta eventuella syftningsfel men jag har inte pratat/skrivit Svenska regelbundet på många år nu.
Tack Göran... det var allt jag behövde. Din uppenbara ovilja att ta in fakta som motsäger din nu över 30 år gamla världsbild är allt jag behöver för att veta att du struntar i vetenskap... du vill bara missbruka stämpeln för att få som du vill.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM