TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Förnybar energi är överlägsen nya kärnkraften

Med en kraftfull satsning på billig energieffektivisering, kombinerad med en ordentlig satsning på förnybar energi blir kärnkraften onödig i Sverige redan 2020.

De senaste åren har medfört betydande förändringar av elproduktionens kostnadsbild. Förnybar el har blivit billigare men kostnaden för ny kärnkraft har ökat. Den utvecklingen kommer att fortsätta fram till 2020. Enligt professor Sachs vid välrenommerade Masssachussets Institute of Technology i USA, blir solel det billigaste elproduktionsalternativet redan 2020. Vindkraften bedöms också bli billigare att producera i framtiden och är redan nu billigare än ny kärnkraft.

Idag bedöms kostnaden för ny vindkraft av den europeiska branschorganisationen EWEA vara ca 56 öre/kWh på land, men 45 öre/kWh år 2015. Vattenfalls chef för förnybar energi, Anders Dahl, gjorde nyligen bedömningen att kostnaden för ny vindkraft kommer att sjunka med 30-40 procent fram till 2020.

Debatt
Kostnaden för ny kärnkraft har ökat kraftigt den senaste femårsperioden, bl a på grund av terroristhotet. Finansrådgivarna Citigroup i England räknar med produktionskostnader på ca 65 öre/kWh medan amerikanska bedömningar, t ex från Standard & Poor, ligger högre, 70- 110 öre/kWh. Den nya finska reaktorn i Olkiluoto kan komma att kosta ca 90 öre/kWh.

Den senaste tidens driftproblem hos svensk kärnkraft är inte unika. Motsvarande problem finns i Tyskland, Frankrike och England. De senaste två åren har svensk kärnkraft haft en s.k. energitillgänglighet på ca 60 %. I kraftindustrins kalkyler räknar man med en tillgänglighet på 90 % under 40 år ! Det finns inget verklighetsunderlag för detta. Globalt har kärnkraften historiskt haft en tillgänglighet på ca 70 %. Talet om billig, pålitlig baskraft från kärnkraften är således vilseledande.

En ekonomiskt rationell svensk energipolitik bör prioritera energieffektivisering, följt av satsningar på förnybar energi. Tyvärr visar regeringens egen handlingsplan på motsatsen. En rapport till EREC, European Renewable Energy Coalition, med en jämförande analys av EU-ländernas nationella handlingsplaner visar att Sverige är sämst av alla EU-länder när det gäller satsning på solel!

Sverige är också sämst på energieffektivisering, mätt som planerad ökning av energiförbrukningen! Regeringens ökning av energiförbrukningen på ca 14 procent saknar verklighetsförankring. Ifjol var Sveriges slutliga energianvändning faktiskt lägre än 1970 och har sjunkit påtagligt under 2000-talet, mycket tack vare ny energisnål teknik.

Med en kraftfull satsning på billig energieffektivisering, kombinerad med en ordentlig satsning på förnybar energi blir kärnkraften onödig i Sverige redan 2020.

Göran Bryntse Tekn Dr Ordförande Folkkampanjen mot kärnkraft Svensk ledare för EU-projektet Repap
Publicerad 2011-01-03 03:15
Det är synd att Bryntse inte informerar om vad han doktorerat i, det är pappersmassateknik om jag inte minns fel och han är lektor i grafisk teknologi vid Högskolan i Dalarna. Det gör en givetvis till en kärnkraftsexpert eller hur?Nina Drakfors: Hahha, tar det bort det faktum som han påstår? Vad jag vet så är Göran väl insatt i frågan och vi har haft flera samtal där han förklarat olika kärnkraftsteknik frågor för mig. Han vet vad han talar om. Hhur är det nu Benke hur mycket kostar kärnkraftselen i Finland och hur mycket har Tjernobyl katastrofen hittills kostat? För du tycker väl ändock att katastrofer ska ligga på priset, eller vem ska betala det? slutendan blir det alltid medborarna. Tänk att det ska vara så svårt att ta till sig faktum
Det är väldigt många som glatt deltar i kärnkraftsdebatten, och svänger sig med kilowatt-timmar hit och dit. Trots att de inte ens förstår skillnaden mellan effekt och energi!

El är en färskvara som inte kan lagras. Solenergi är jättebra, om man behöver massor med el just när solen lyser. T.ex. en varm sommardag.


Nina Drakfors: Jag lyssnade på P1 häromdagen (kan jag rekommendera) där var det en läkare som sadlade om och började studera fysisk och startade sitt eget företag och forskade i att utveckla hur vi ska lagra energi, hon hade tex varit med och gjort ett speciellt batterie, anledningen till att hon startade företaget var att hon märkte att ingen ville satsa på detta...tänk att det ska vara en kvinna till allt...

Sedan tror jag på tekniken och att den kan utvecklas till att lösa de problem som den förnyelsebara energin har, men jag torr inte på livsfarlig och dyr kärnkraft...varför kan man lösa kärnkraftsfrågor med nny teknik och inte göra detsamma för den förnyelsebara energi? gäller bara tekniken sånt som män tycker är bra? och där män tjänar pengar, för guds skulle öppna upp era hjärtan och tänk inte bara på er själva, vi har kommande generationer att ta ansvar för oxå...det enkla är så svårt ibland..men pröva att tänka på andra och inte på dig själv så förstår du vad jag menar...ju mer man bryr sig om andra så får man oxå andra värderingar, var det jag ville förmedla, klart tekniken löser de problem som finns med lagringen, jag antar att du inte är så insatt i de nya uppfinningarna eller vilka som är morgondagens nya uppfinnare som kämpar med att få sina produkter ut på en marknad där den girige penga hungrige mannen? finns..jag har en uppfinnar där jag bor och hans problem är att hans vertikala vindkraftsverk producerar för mycket energi men han löser problemet..http://www.windforce.se
Sveriges kärnkraftverk är de osäkraste i Europa förmedlade Tv- nyheterna i går. I dag har ett svenskt kärnkraftverk stängts igen, mitt i den kallaste vinter.
Driften är m a o mycket osäker. Hela tiden så står den och kostar pengar, denna osäkra kraft , vi vet ju ännu inte om det går att förvara avfallet säkert.
Tage Danielssons monolog om sannolikheten gäller än. Det har hänt olyckor som förstört människors hälsa och arvsmassa. I det perspektivet tycker jag att alla beräkningar i kilowatt hit och dit är för snålt tänkt.


Nina Drakfors: Nu har vi chansen Ulla att förkasta kärnkraften och bygga ett hållbart Sverige, du har samma insikt som jag och det glädjer mig, det finns som du säger ingen säkerhet när det gäller kärnkraft. Jag såg programmet och lyssnade noga, de sa att de renoverat och höjt säkerheten på kärnkraften, hm hade de inte den högsta möjliga säkerheten tidigare, driver man alltså kärnkraftsverk som man vet har en lägre säkerhet än den högsta? Fy, sjuttsingen för dessa militanta och teknikfientliga gubbar som vägrar ta ansvar för allas säkerhet...

ha en bra dag
El från kärnkraft kostar bevisligen mindre än hälften så mycket att producera än vindkraft enligt Price Waterhouse Coopers!
Price Waterhouse Coopers, PwC fick i uppdrag att jämföra kostnaderna för att producera el från nya kärnkraftverk, nya vattenkraftverk och nya vindkraftverk från organisationen SKGS, som är ett samarbetsorgan i energifrågor för de svenska basindustribranscherna skogen, kemin, gruvorna och stålet.
Kostnaderna är beräknade utifrån den verkliga produktionskostnaden före skatter, avgifter och bidrag.
Kärnkraft det överlägset billigaste energislaget, enligt PwC. när man räknar på det sättet.
El kan producera till en så låg kostnad som 29,5 öre per kilowattimme från ett nytt kärnkraftverk.
Förutsättningen är att man bara behöver sätta in 30 procent eget kapital i projektet, att avkastningskravet på kapitalet bara är 10 procent och att låneräntan är 5 procent.
Näst billigast är nya vattenkraftverk. Här blir produktionskostnaden 39,1 öre per kilowattimme.
På tredje plats kommer kärnkraftsanläggningar med 50 procent eget kapital, 12,5 procent avkastningskrav på eget kapital och 6 procents låneränta. Här blir produktionskostnaden 42,1 öre per kilowattimme.
Dyrast är nya vindkraftsanläggningar. Utan subventioner krävs ett elpris på 64,5 öre för att investeringen ska bära sig.
I dag får vindkraftsägarna 30-35 öre per kilowattimme i subvention genom de gröna elcertifikaten och kan på så sätt konkurrera med vattenkraft och kärnkraft.
Vindkraftsförespråkarna anser att utredarna har räknat med för kort livslängd på vindkraftverken och är kritiska till att utredningen inte har tagit hänsyn till de politiska styrmedel som används på energimarknaden i dag – skatter och subventioner.
Vindkraft är att utarma den subventionerade befolkningen, öka konfliktrisken globalt (inom förlängningen av dagens konfliktskapande energisystem) och minska den globala miljövården.
Miljöpartirtiet är därför det politiska partiet som har den mest miljöbelastande politiken.
Läs och begrunda rapporten;Vad kostar kraften

Stefan A. Johansson
Nina Drakfors: Du kommer få ett kraftigt motsvar, för det är inte rimligt att du sprider felaktig information på detta sättet. Jag respekterar dig och din kunskap men jag anser att du är helt fel ute. Tycker du att vi ska räkna kostnaden för en eventuell katastrof med i priset om så inte, varför inte? Tjernobyl katastrofen hur mycket har den kostat hittills? Läste igår 1 miljard dollar och alla dessa sjuka människor som fått sätta livet till? Jag vet det finns förnekare till att Tjernobyl orsakade dödssfall, men det finns gedigen forskning som påvisar annat....jag betalar idag 53 öre per kilowatt för förnyelsebar energi...det är det värt
Nina, din vaccinkritik har drabbats av ett litet bakslag: http://www.skanskan.se/article/20110106/NYHETER/110109846/1008/*/medveten-bluff-om-viktigt-vaccin

Nina... att jämföra med Tjernobyl... du vet att det är som att jämföra dig med Stalin bara för att han kallade sig *social*ist och du kallar dig for *social*demokrat.

/Micke
Stefan A Johanssons kommentar är baserad på ett skräddarsytt önsketänkande.
De av SKG givna förutsättningarna adderas med oseriösa fantasikrav, för att ett önskat resultat ska uppnås.
Det första är att bara 30% av insatt kapital behöver vara eget. Varifrån skulle resten komma?
Regering och riksdag i Sverige har klart deklarerat att inga subventioner kommer att tillåtas.
Västliga banker har betackat sig för att satsa på kärnkraft och de flesta ekonomiska bedömare håller med.

Dessa bedömningar behöver givetvis inte vara enbart ekonomiska startkostnader.
Tjernobyl lär i dagsläget ha kostat en miljard dollar.
I tider av hot av t ex Stuxnet och terrorism och med tanke på att avfallsfrågan inte alls är löst, så behöver jag väl knappast ens påminna om att det inte finns en miljökonsekvensbeskrivning av konsekvenserna för Östersjön vid utsläpp av mera uppvärmt kylvatten .
Inte heller har det tagits någon hänsyn till de tonvis av fiskyngel och ägg som sugs in i kylvattensilarna årligen. Det är på tiden att pengar och kompetens satsas på 2000-talets teknik och inte på förra seklets.
B. Möller
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM