TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

 

Fredrik Reinfeldt hävdar att Sverige gör en insats för klimatet om vi bygger ut kärnkraft. För då kan vi sälja el till Danmark, Tyskland och Polen och stänga kolkraft där. Så låter den borgerliga berättelsen.
Då kan det vara intressant att veta hur diskussionen ser ut i de länder som man har tänkt sig att påverka. Där finns en helt annan bild. Som reaktion på det svenska kärnkraftsbeslutet sade chefen för Dansk Energi att nu är det ingen idé att satsa mer på vindkraft. Storskalig import av svensk kärnkraftsel skulle slå ut den danska vindkraftssatsningen men inte påverka kolkraften alls (länk). Danska regeringsföreträdare reagerade snabbt och slog fast att man inte var intresserade av att bli beroende av andra länder för sin elförsröjning utan att Danmark också i fortsättningen bör vara självförsörjande på energi (länk).
Något som inte var aktuellt var att importera svensk el för att stänga kolkraft.
En liknande diskussion kom i dagarna från Tyskland. Där visar nya studier att en förlängning av drifttiden för den tyska kärnkraften kommer att slå mot investeringar i förnybart, inte stänga kolkraft (länk).
Det är inte så konstigt. Beslut om framtida investeringar är betydligt mer lättpåverkade än investeringar som redan är betalda. Det är också därför som vår svenska kärnkraft inte stängt svenska kolkraftverk som Värtaverket i Stockholm. Den finska ägaren tjänar pengar på det gamla verket och har inte lust att stänga det. Ägaren till tyska kolkraftverk resonerar likadant.
Nu vill Fredrik Reinfeldt att statens bolag Vattenfall ska bygga nya kärnkraftverk. Men det kommer inga löften om att man ska stänga något av Vattenfalls kolkraftverk för det.
En majoritet av den tyska befolkningen är emot kärnkraft. I Tyskland har man en helt annan medvetenhet om kärnkraftens risker än i Sverige. Regeringens vilja att göra Sverige till en kärnkraftspark för tyska elkunder är därför oförståelig. Sverige ska stå för kärnkraftens risker och vi får ta hand om avfallet i hundratusentals år framåt i tiden. Elen vill man däremot leverera till tyska kunder som sett kärnkraftens problem och inte vill ha kärnkraftverk i sin närhet. Där skulle den inte avveckla kolkraften utan istället slå ut tyska vindkraftverk och solceller.
Regeringens närmast religiösa hållning till kärnkraften, baserad på tro och inte vetande, håller inte. Mer svensk kärnkraft ger inga klimateffekter. Det är mest ett sätt för borgerliga debattörer att undvika klimatpolitik.

Per Bolund, riksdagsledamot MiljöpartietSå ser det ut i Danmark eftersom man där använder kolkraft som reservkraft vid svag vind. I Sverige kan vi använda vattenkraft som backup: blåser det mycket kan vi spara vatten i magasinen.

Det som är sagt är att vi skall kunna ersätta uttjänta kärnkraftverk med nya och på det viset trygga elförsörjningen. Regeringens satsning på vindkraft förblir intakt.

I socialdemokratiskt styrda Malmö har Ilmar Reepalu lyckats med att fördubbla utsläppen av koldioxid per invånare:

http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20080917-5

Argumenetet Per Bolund framför är så absurdt att det förvånar mig att han ens har mage att säga det utan att skämmas ögonen ur sig.

Resonemanget - eller avsaknaden därav - går som följer:

Sverige: Hej Danmark! Ni kör på vind och kol, eller hur?
Danmark: Ja, det stämmer!
Sverige: Ok, vi skulle eventuellt kunna bygga kärnkraft som är mycket renare än kol, och som ni kan få köpa in er på och ersätta kolen.
Danmark: Nej, då stänger vi ned vindkraften istället för kolen.
Sverige: ???!!
Per Bolund: Fyyyyy på sig kärnkraften! Vad dumma ni är som stänger ned dansk vindkraft!

Den som inte reagerar på hur otroligt korkat det här argumentet är har antingen en allvarlig hjärnblödning, eller ett fanatiskt motiverat hat mot kärnkraft som blockerar rationell tankeförmåga.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM