TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Vem har ansvaret att två flickor levt under missförhållanden i HVB-hem och tagit sina liv?

Privatiseringar anses av högerpolitiker vara den bästa lösningen då det gäller att få bättre kvalité samt att de tror att det bli billigare än att det är statligt, jag skriver att högerpolitiker "tror" att det blir så, för det finns ingen forskning som stödjer deras troende på privatisering som en mirakel metod till förbättringar.

 

Det blev varken billigare eller bättre att privatisera missbruksvården tex, det har forskning visat.

 

I dagarna har vi fått ta del av barn som är på HVB-hem och lever under vidriga förhållanden.Tidningarna har rapporterat om två tjejer som gjort självmord och en av dessa tjejer bodde på ett HVB-hem i Mönsterås och levde med killar som misshandlade henne kraftigt.

 

Forskning har visat att om man ska ge vård så ska man separera män och kvinnor i tex missbruksvården, för det har visat sig att kvinnan inte gynnas av att man mixar parterna och just detta gäller även i HVB-hem! Det finns fler barn i HVB-hem som lever under missförhållanden, sexövergrepp, fysisk och psykisk misshandel har rapporterats in. Socialstyrelsen har granska dessa hem och har funnit att utav 363 hem så levde inte 308 hem upp till kraven. Det fanns brister så som personal utan adekvat utbildning, saknades rutiner för att hindra övergrepp mm. Nu skulle jag vilja påminna om att de flesta av dessa HVB-hem är privatiserade. Vilka krav har dessa privata aktörer på adekvat utbildning på sina anställda när de ska vårda barnen, eller ska det produceras vård så billigt som möjligt? Är detta ett tydligt exempel på hur det kan bli när man tillåter marknaden med privata aktörer ge vård? Här finns ett stort samhällsansvar för barnens liv och hälsa.

 

Jag tror inte på att den privata marknaden frälser världen då det gäller att ge vård och omsorg på bästa sätt, utan jag tror att vinstintresset blir så hårt styrande så att det ger sämre kvalité och dyrare i form av att vilja ha mer vinster. Den kooperativa formen över ägarskapet tar kollektivt ansvar för sin verksamhet och det tror jag är bättre än att ett aktiebolag ska styra. Yttersta frågan blir, vem tar ansvar för att två tjejer tagit sina liv då de levde i HVB-hem?

 

Högeralliansen sätt stopp för era egna privatiserings idéer och ta fram förslag som grundar sig i forskning isället! Att privatisera ger vinstmöjligheter för de med kapital och idag ser vi privatiseringar, utförsäljningar och avregleringar helt enligt högerns ideologi där staten ska äga så lite som möjligt, och staten det e vi de, du och jag allt som är det gemensamma.

 

http://www.socialdemokraterna.se/Vart-parti/Riksdagen/Vara-ledamoter/morganjohansson/Min-politik/Pressmeddelanden/Morgan-Johansson-s-kraver-handlingsplan-for-den-sociala-barn--och-ungdomsvarden-/

 

 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5104284.ab

 

http://svt.se/2.22620/1.1548551/manga_ungdomshem_far_kritik?lid=puff_1548121&lpos=extra_2

 

http://svt.se/2.22620/1.1548116/fruktansvart_-_det_far_inte_handa?lid=puff_1548121&lpos=extra_1

 

http://www.can.se/documents/CAN/alkohol-och-narkotika/08/Alkohol-och-narkotika-4-08-HVB-hemmen-granskas.pdf

 

http://svt.se/2.22620/1.1115214/hvb-hem_far_hard_kritik_for_brister?lid=is_search549588&lpos=206&queryArt549588=kd+opinion&sortOrder549588=0&doneSearch=true&sd=22634&from=siteSearch&pageArt549588=20

 

 

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=433746

 

http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2009/10286/Sammanfattning.htm

 

 

http://www.anneliegrafiskform.se/broschyrer/pdf/XRB%20Katalog%202005-2006.pdf

 

 

http://www.rb.se/vartarbete/isverige/samhalletsstod/barnetosoc/barnifamiljehem/Pages/default.aspx

 

 

http://mp.se/templates/Mct_78.aspx?avdnr=12476&number=128554

 

 

http://www.socialdemokraterna.se/upload/webbforalla/ak/nynashamn/dokument/Investera%20i%20m%c3%a4nniskov%c3%a4rde.pdf

 

 

  2009-05-10, 10:17  Permalink
Andra bloggar om:  


Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM