TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Idag tänkte jag skriva om en god och en sämre nyhet. Den sämre är att tyvärr har Katrine Marcel rätt i sin krönika, se www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/katrinemarcal/article22031593.ab#dialog1451823618618

Den goda nyheten är att den socialdemokratiska regeringen nu har chansen att ta politiska initiativ för få ned arbetslösheten och öka jämlikheten. Redan nu har regeringen under året tillsatt utredningar och skapat en bra grund för ökad jämlikhet och tillväxt i landet. 

Tyvärr har inte opinionen inte uppskattat detta arbete, utan år 2015 har präglats av sviktande väljarstöd. Om regeringen fortsätter att tänka långsiktigt och för en ekonomisk politik för ökad jämlikhet, tillväxt och som syftar till att ta bort flaskhalsar i ekonomin när det gäller såväl bostadspolitik som infrastruktur, kan dock  de svaga siffrorna snabbt vändas till det bättre. 

Det svåra är dock för en regering med sviktande väljarstöd att hålla kvar vid sin linje. De flesta regeringear gör misstaget att politiken börjar att handla om att  vinna mediakriget varje dag genom att skicka ut pressmeddelande om att nu satsar vi inom vissa områden, samtidigt som väljarna inte märker någonting. Det finns en risk för att även den här regeringen gör samma misstag och det finns ett par varnande exempel att lyfta fram. Jag tänker ex vis på stödet till ökad bostadsbyggande av framför allt hyresrätter, där regeringen klokt har avsatt pengar,  men där utformningen av stödet är så regelstyrt att väldigt få kan utnyttja det. Risken med en sådan politik är att missnöjet från väljarna snarare ökar än minskar, då väljarna aldrig får uppleva en förbättring på riktigt. 

Andra åtgärder som kan skada regeringen är att de försöker lösa problem som redan är lösta (det finns ett engelskt uttryck som säger don't fix something that's no broken). Jag tänker ex vis på amorteringskrav och skuldkvoter som bankerna redan har infört för sina kunder, risken är ju uppenbar att väljarna börja ifrågasätta en regering som reagerar sent i frågor, istället för att agera proaktivt. En ganska viktig aspekt att ta mig sig i det kommande budgetarbetet, gäller även nödvändiga investeringar i de kommunala sektorn som jag överlag har stora förhoppningar på. Signalerna från regeringen om att det är viktigt att satsa på att öka tillväxten, jämlikheten och bygga bort flaskhalsarna i ekonomin är tydlig och därför törs jag säga att år 2016 kan då till historien som det år då grunderna lades för ökad tillväxt inte bara på nationell nivå, utan även på kommunal nivå. 


Kommentaren måste först granskas av bloggens ägare innan eventuell publicering.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.