TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Som jag skrev i ett tidigare inlägg var vi socialdemokrater i tisdags ensamna om att stå bakom kommunens remissvar till arbetsplanen kring Förbifart Stockholm, dår det bl a står att åtgärder måste vidtas så att miljökvalitetsnormer för partiklar och kväveoxider inte överskrids i Sollentuna.

 

Men vad tycker majoriteten i Sollentuna om Förbifarten? I dagsläget ingenting alls, då de vägrade att ta beslut om detta på senaste plan- och exploateringsutskottet. Min prognos är dock att de kommer tycka samma sak som oss om ca ett halvår. Det brukar nämligen ta den tiden för att majoriteten ska ändra uppfattning.

 

Ta exempelvis byggande av nya hyresrätter, som (m) först var emot och istället tyckte det fanns för många i Sollentuna, då de istället reade ut 1000 st. hyresrätter. Efter att ha kommit till insikt att denna strategi inte var så bra i en kommun belägen mitt i Stockholmsregionen, där bostadsbristen växer sig djupare ha de nu ändrat sig och vill att det byggs fler hyresrätter i Sollentuna.

 

Likadant om våra förslag om "gluggutredningar" och byggande av student och ungdomsbostäder, som vi har lyft i olika politiska församlingar i flera år och så sent som i våras. Då var de emot byggande av ungdoms och studentbostäder och de stödde inte heller vårat förslag om att genomföra en "gluggutredning" för att ta reda på gluggar i kommunen, där det går att bygga ungdoms- och studentbostäder. Nu har de ändrat sig även i den frågan, vilket naturligtvis är bra, men varför ska det jämnt ta så långt tid innan de inser att våra förslag är att föredra?Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.