TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Noterade att lokaltidningen i Sollentuna, (mitti.se välj Sollentuna) även denna ägnar utrymme åt våra tankar vid framtida byggnation i Sollentuna.

 

Anledningen till varför vi vill uppmärksamma arbetet kring byggandet av ytterligare bostäder i Edsberg är att vi under våren har träffat många Edsbergsbor, som gillar sin stadsdel och vill vara med och skapa även det framtida Edsberg. Därför blev jag mycket glad när kommunen bestämde att de olika byggförslagen lämnades ut till kommuninvånarna redan i våras och välkomnade medborgarförslag till utbyggnaden. Det sista datumet för att lämna in förslag var den sista juni, men om du har ytterligare några tankar kring framtida byggandet av bostäder, kan du gärna lämna dessa här eller maila joakim.jonsson@live.se

 

Fokus i den artikeln som vi har skrivit denna vecka är att området bör planeras samordnat. Vi förordar att hela sportfältsområdet detaljplaneras samtidigt och gärna så nära den demokratiska medborgarprocessen. Att ta in åsikter från medborgarna idag och sedan vänta ett par år innan den formella detaljplaneprocessen tar vid duger inte. Istället bör vi genast sätta oss ned och läsa igenom medborgarförslagen och skapa detaljplaner för området. Att skapa en detaljplan tar ca 1,5 år. Om vi antar att detta område är särskilt komplicerat kanske vi som politiker kan acceptera att den tar dubbel så lång tid, men senast sommaren år 2014 bör den vara klar och färdigbehandlad i KF.2011-07-26, 19:43  Permalink
Andra bloggar om:  


Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.