TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Upptäckte imorse att jag nu har kommit i ett läge, där jag inte behöver skriva som många nya inlägg på bloggen, då jag genom åren har skrivit en hel del inlägg som går att återvinna. För åtta år sedan hyllade jag ex vis Lagerbäck och Zlatans insatser i landslaget, se http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1528&blogg=24431

 

Efter Sveriges uttåg från EM år 2008 var jag ganska ensam om att hylla dem. Nu hoppas jag att inlägget kan mana till eftertanke om att man bör ha lite mer is i magen, innan man vitt och brett "dissar" människor efter en insats och hänger på det kollektiva kortsiktiga mediadrevet. Hade Sv. Fotbollsförbundet inte haft så bråttom att sparka Lagerbäck, kanske vi hade fått uppleva ännu fler segrar på fotbollsplanen? Sådana frågor får vi dock aldrig svar på. 
 
En sak kan jag dock lova. Det här inlägget var ett undantag, den här bloggen ska inte lusas ned av många inlägg i stil "vad var det jag sa".  Nästa gång ska jag skriva om nuläget och framtiden och inte hänvisa till gamla inlägg, även fast en del var så bra att de förtjänas att återvinnas. 


Fortfarande lite i chock efter resultatet från folkomröstningen i Storbritannien har jag försökt att skingra tankarna, men det är svårt. Min första tanke är nämligen att hur det komma sig att folk ställer till för sig? När jag har följt debatten i Storbritannien har jag inte hört ett enda inlägg som handlar om att Brexit är bra för tillväxten och välfärden i landet, utan det har bara handlat om "independence day". Tvärtom tror jag alla är överens om att minskad frihandel och sämre samarbete med övriga EU leder till såväl lägre tillväxt som mer instabilitet och risken för konflikt med annat land ökar. 

Å andra sidan kan vi inte komma ifrån att folket har sagt till och att beslutet måste respekteras. Lite märkligt är det dock att nejsidan ledd av UKIP och Boris Johnson inte tycks ha någon plan B, utan nu ska omfattande utträdesförhandlingar tas vid, där EU-vänliga London vill vara med och där kanske Skottland vill genomföra en alldeles egen omröstning, som kommer leda till att de blir kvar i EU och visst känns det inte riktigt modernt att införa en EU-gräns mellan Irland och Nordirland? 

Vad händer nu? Jag tror inte att vi kommer att få se några "spill-over" effekter på ex vis Spanien och Holland, då jag tror att de flesta EU-medborgare inser att det är bättre att samarbeta än gå i Putins söndrande ledspår. 

Det kan också få den lite oväntade effekten att Clintons chanser att vinna valet i USA förbättras, då valresultatet är en väckarklocka för vad som kan inträffa när Trumps motsvarighet i Storbritannien visserligen vinner folkomröstningar, men har ingen plan för vad som ska hända härnäst. 

Sammanfattningsvis. Självklart tragiskt för tillväxten och välfärden i Storbritannien och EU, men också tråkigt för Sverige som tappar en kompis i EU-arbetet, men det kan kanske leda till att USA väljer en seriös demokratisk president, som kommer att skapa förutsättningar för tillväxt i hela världen och på sikt kommer säkert Storbritannien fått sitt frihandelsavtal liknande CETA, men innan dess kommer många jurister att få jobba och tillväxten hämmas i onödan. 


2016-06-25, 23:40  Permalink  1 kommentarerEftersom jag fortfarande tycker att bostadspolitiken skulle må bra av blocköverskridande uppgörelser, kommer här ett förslag, som jag tror skulle få L+M+C+kd tillbaka till förhandlingsbordet och som även regeringspartierna och även vänstern kan ställa upp på. Eftersom L+M+C+kd mest var kritiska mot de statliga subventionerna, kommer här ett förslag som skulle ge minst lika många nya bostäder, utan att innebära konkreta subventioner till byggare.

 
Förslaget är att regeringen tillämpar samma metod som Nutek använde sig av vid upphandling av energieffektiva produkter på 1990-talet. Då handlade det om att staten arbetade aktivt för att hitta stora köpare av energieffektiva produkter och tillsammans med dem ställa stora energikrav. Då brukade först producenterna säga nej, men efter att de fick reda på att de kunde få en beställning på 100 000 tvättmaskiner eller värmepumpar hittade de tekniska lösningar för att göra uppnå energimålen. 

Inom bostadspolitiken kan man tillämpa en liknande modell, som innebär att kommunerna först får i uppdrag att ta fram detaljplanelagd mark för hyresrätter och de kommuner som snabbast får fram detaljplanelagd mark, utan några särkrav eller lokala anpassningar får hjälp av staten att hitta en storskalig byggare, som lovar att bygga klart bostäder snabbt. Vid behov skulle staten kunna hjälpa till med finansieringen initialt, som kan betalas tillbaka när bostäderna är byggda och visar positivt kassaflöde. Dessa åtgärder skapar möjlighet för att många fler bostäder byggs, utan att innebära något direkt stöd till byggarna. 

En annan metod, som jag tidigare har nämnt, men som inte kom upp i förhandlingarna, var att partierna skulle kommit överens om stöd i konsumentledet, dvs hitta ett bosparande som leder till att fler tidigt börjar att spara till sitt boende och utforma ett smart bostadsbidragsystem, som gör att fler kan göra bostadskarriär. För visst är det bra att det byggs fler bostäder, men folk måste ju ha råd att bo också. Det tycker jag att Göran Cars formulerar väldigt tydligt i denna läsvärda artikel http://www.dagensarena.se/innehall/bostadsforskare-bra-forslag-men-vem-ska-ha-rad-att-bo/
 
På den här bloggen har jag hyllat USA för deras insatser under och efter finanskrisen, som ledde till att de kom ur lågkonjunkturen mycket snabbare än ex vis EU. Studerar vi arbetslöshetsstatistik över hela världen brukar alltid USA sticka ut med extremt låga siffror och det gäller inte minst förnärvarande. Det betyder dock inte att även USA har vissa strukturella problem. 

I det senaste nyhetsbrevet från den amerikanska finansaktören Convergex uppmärksammas en rapport från Obamas ekonomiska rådgivare som konstaterar att sysselsättningen för män i arbetsför ålder är mycket lägre än för andra utvecklade länder, som Tyskland, Storbritannien och Sverige. Det är få länder förunnat att få beröm från några av Amerikas främsta arbetsmarknadsekonomer och det är bara suga åt sig av berömmet för regeringen Löfven, som verkligen har tagit svensk arbetsmarknad till nya höjder. Rapporten hitta du här 
https://www.whitehouse.gov/administration/eop/cea?utm_campaign=Morning+Briefing&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=30864995&_hsenc=p2ANqtz--TwvN_SUN_rbLfQnDqDYfQFZba0PHTEnKyXDDH-aF1hHpjGlJxKdgqDJBUwEBQkcaX68zx1tBL003YUN4HSokoJj5LGm5yUyQyMHTL5ugL05YFLsA&_hsmi=308649952016-06-23, 11:41  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Häromdagen lämnade de borgerliga partierna bosamtalen med motiveringen att det inte behövs några subventioner för att trygga behovet av nya bostäder. Idag visar Boverket att de tidigare har underskattat bostadsbyggarbehovet och skriver därför upp behovet till 440 000 nya bostäder under 2016-2020 och 270 000 bostäder under 2021-25. Om vi bryter ned siffran byter det att det bör tillskapas 3422 bostäder i Sollentuna fram til år 2020, dvs nästan 700 per år och enligt kommunens plan byggs det 322 stycken i år.

 

 Är det verkligen rätt läge att lämna de politiska samtalen och inte lyssna på de förslag som Socialdemokraterna i Sollentuna? Vore det inte bättre om de borgerliga partierna i riksdagen fortsätter samtalen med regeringen för att komma fram till fler än de 22 förslag som regeringen lade igår och att även moderaterna i Sollentuna i dialog med oss kommer fram till byggande av att öka bostadstakten!2016-06-22, 10:29  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Det finns uppenbart olika sätt att driva oppositionspolitik. Antingen kan man stå och skrika i ett hörn att allt de styrande gör är fel, eller så kan man gå före och ställa krav på levereras från majoriteten.

Socialdemokraterna i Sollentuna har valt den senare vägen. Det innebär att vi tar fram konkreta förslag, som vi vill ska genomföras. På kommunfullmäktigemötet i maj presenterade jag fyra förslag till hur vi minskar bostadsbristen i Sollentuna. På gårdagens budgetfullmäktige presenterade jag ytterligare fem förslag. Alla dessa kommer inte att genomföras, men kanske kan några av dessa bli verklighet och därmed minska bostadsbristen i Sollentuna och ge fler ungdomar möjlighet att flytta hemifrån. 

En annan väg att bedriva oppositionspolitik visade alliansen upp igår, när de valde att hoppa av den parlamentariska grupp som skulle komma med förslag till åtgärder för att minska bostadsbristen. Skälet tycks vara att de är emot dagens bostadssubventioner (i nästa inlägg ska jag presentera ett förslag på stöd som jag tror de hade gått med på). Den typen av oppositionspolitik kan kanske uppfattas som framgångsrik via kortsiktig opinionsmätningar, men för att åstadkomma förändring i rätt riktning är politiken inte särskilt framgångsrik. 

Dessbättre har vi en regering, som väljer att gå fram med viktiga förslag för att minska bostadsbristen ändå. Redan idag presenterar de 22 förslag, som tillsammans kan ge ett tillskott på bostäder. Förslagen hittar du här och nu hoppas vi att alliansen tar sitt förnuft till fånga och röstar för förslagen när de kommer upp på riksdagens bord, för det är alla ungdomar som har bott alltför länge hos sina föräldrar värda! 

1)
Försäljning av statlig mark lämpad för bostadsbyggande
2)
Utvärdera effekter av mer tillåtande bullervärden
3)
Säkerställa att LIS-reformen får önskad effekt
4)
Krav på kommunal planering för bostadsbyggande
5)
Förenklad kontroll av serietillverkade hus
6)
Genomgripande översyn av Boverkets byggregler
7)
Utveckla översiktsplaneringen
8)
Begränsning av detaljplanekravet
9)
Ökad delegation till kommunstyrelse och byggnadsnämnd
10)
Fler bygglovsbefriade åtgärder
11)
Planeringsbesked ska kunna begäras
12)
Tidsfrist för länsstyrelsens överprövning
13)
Länsstyrelserna ska prioritera byggandet av permanentbostäder
14)
Rätten att överklaga ett beslut om bygglov m.m. begränsas för den som inte har yttrat sig
15)
Slopat tak för uppskov på reavinstskatten
16)
Utveckling av hyressättningsmodellen
17)
Upplåtelse i detaljplan
18)
Systemet med kreditgarantier ses över
19)
Utveckling av nya städer (samlad exploatering)
20)
Större möjligheter för statliga bolag att bidra
21)
Tryggare system för privatbostadsuthyrning
22)
Förutsättningar för temporär  bostäder
Redan i januari år 2013 lade jag och Anna Vikström en motion i KF, om att kommunen borde instifta en minnesplats till den världsberömda Sollentunakonstnären Erland Cullberg ära. En enat KF ställde sig bakom motionen och i det uttömmande svaret från kommunledningskontoret fanns till och med lämplig plats med. Sedan dess har det varit ”radiotystnad” i frågan. Därför undrar jag om det finns planer på att instifta en minnesplats, om Ja, när sker invigningen och om Nej undrar jag om KSO anser att det är ok att kommunen inte följer de beslut som Kommunfullmäktige fattar. 

2016-06-20, 17:58  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:   Socialdemokraterna  tycker att det är bra att kommunen äntligen nästan tio år efter att Mässan stängdes har kommit överens med Skanska om ett avtal som kan innebära nya bostäder i området. Vi socialdemokrater har två synpunkter på avtalet, som vi vill att kommunen tar med sig i de fortsatta samtalen med Skanska. I bilagorna till avtalet framgår att endast 5% av området ska bebyggas med hyresrätter. Det tycker vi är för lite, då vi har ett akut behov av hyresrätter i Sollentuna. Det kommunala bostadsbolagets har en bostadskö på över 40 000 personer. I teorin brukar alla partier i Kommunfullmäktige uttrycka sitt intresse för blandade bostadsformer. Det ska finnas både bostadsrätter och hyresrätter. Nu har vi alla chansen att göra det i praktiken också. 

 

Den andra synpunkten handlar om att det tar tid att få fram bostäder i Sollentuna, det går inte att bo i detaljplan och för oss Sossar räcker det inte att det sätts upp byggkranar runt Kommunhuset. Vi Socialdemokrater har högre ambitioner än att det ska stå byggkranar i kommunen. Vi vill att bostäder ska färdigställas. Därför vill vi även att de kommande förhandlingarna med Skanska ska handla om båda parterna får press på sig att bygga klart bostäder snabbt, annars kanske vi får vänta ytterligare tio år innan besökarna i Sollentuna möts av ett nytt fint bostadsområde istället för ett ganska sunkigt område som har stått för fäfot i över 10 år.2016-06-20, 17:55  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Inför Fotbolls VM för två års sedan tog vi Socialdemokraterna fram en fotbollsplanen för Sollentuna. Planen togs inte primärt fram för att Sverige ska ta sig till EM och VM-slutspel, utan för att vi märkte att allt fler av våra ungdomar i kommunen vill spela mer fotboll och att fotbollsplanerna i kommunen inte räckte till. Detta intresse har inte minskat de senaste åren, utan snarare ökat och själv blir jag väldigt glad när jag har varit nere på Vallen och sett några av våra nya Sollentunabor spela fotboll tillsammans. Fotbollens språk är universiellt och skapar liksom teater och andra former av umgänge en förståelse mellan människor och river barriär mellan människor. 

 

Fotbollsklubbarna och ledarna i kommunen är väldigt duktiga på att utnyttja ytorna som finns idag, men det är inte möjligt att bedriva en bra träning om upp till 5-6 lag måste dela på fotbollsplanen samtidigt och det var inte rimligt att en så stor stadsdel som Tureberg inte hade en enda konstgräsplan.

 

Redan då pekade vi ut fotbollsplanen i Bagarby, som vi redan då ville bygga konstgräset på samt Sollentunavallen, där vi ville att nytt konstgräs skulle anläggas. I de två fallen har vi fått över majoriteten på vår sida, så den delen av planen tycks vara i hamn. Den är en stor seger för oss Socialdemokrater, men nu måste vi gå vidare.

 

Sollentuna har växt mycket de senaste åren. Detta samt det faktum att vi har väldigt många barnfamiljer boende i kommunen, gör att det måste tillkomma nya fotbollsytor. Därför föreslår vi anläggande av en ny konstgräsplan i Skinnarviksåsen i Rotebro och vi ger också tjänstemännen i kommunen i uppdrag att ta fram ett förslag om plats för byggande av en konstgräsplan i Södra delen av kommunen, det är helt enkelt ok att det inte finns en fotbollsplan i en hel stadsdel. 

 

Dessutom får vi inte glömma bort att fotbollen numera har blivit en året runt sport samtidigt som trycket är stort från andra idrottar på halltider. Det gjorde att vi början ville ha två fotbollshallar, men eftersom det är extremt dyrt och även svårt att bygga hallar, kommunen har ju flera år försökt att bygga en i Norrviken utan att lyckats så väljer vi nu istället att avsätta resurser till uppvärmda fotbollsplaner, en i Helenelund och en i Edsberg. Det skulle göra att trycket på idrottshallarna minskar samtidigt som det kommer att gå att spela fotboll året runt även i Sollentuna. 

 

Om vårt förslag går igenom slipper Sollentunalagen redan nästa år att åka till annan kommun för att träna och spela match under den del av året, då vi har ett lager av snön på våra gator här i Sollentuna. Det är Socialdemokraternas sommarpresent till alla i Sollentuna som vill se Sverige i fler VM och EM-slutspel. Bifall S budget. Idag hölls det budgetdebatt i KF i Sollentuna. Slutsatsen av den diskussionen är att den borgerliga majoritetens dåliga planering de senaste åren har lett till att vi de närmsta åren måste bygga ut befintliga skolor eller bygga nya, även nya idrottsanläggningar behövs. Jag är glad att även majoriteten har insett detta nu och vill bygga ifatt det de har missat de senaste åren, men tyvärr verkar majoriteten ha fastnat för att det ska finansieras genom sämre välfärd. Jag köper inte det resonemang av flera skäl:

 

För det första kommunens intäkter bestäms främst av hur sysselsättningen utvecklas i landet och de sysselsättningar vi nu ser är den högsta på 20 år. Sverige har högst sysselsättning i hela EU och ju högre sysselsättning är desto mer skatteintäkter kommer kommunerna att få. 

 

För det andra. Vi har nu lämnat den regeringen som skar ned på den kommunala välfärden och den har ersatts av en röd-grön regering som redan nästa år ökar anslaget med 10 mrd kr, av dessa får Sollentuna 33 miljoner kr.

 

För det tredje det klassiska "snålargumentet" har inte fungerat tidigare. Jämför vi budget med utfall för de senaste fem åren, kan vi konstatera att kommunen har redovisat en ackumulerad vinst på nästan en halv miljard. 

 

För det fjärde. Det går att finansiera investeringar billigt. De flesta kommunerna lånar till minusränta förnärvarande, dvs får betalt för att låna och det kommer även gälla Sollentuna då vi utöver en stark kommunal ekonomi äger två starka företag i form av Sollentunahem och Sollentunaenergi. 

 2016-06-20, 17:51  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om: