TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Häromdagen räknade jag ut att det var femton år sedan jag hade en förmånen att följa Pride på plats på Södermalm. Jag blev genast imponerad och glad över det kärleksbudskap som spreds i tåget. Sedan dess har mycket hänt i samhället och allt fler människor känner sig stolta över att känna en person som tillhör rörelsen. Det är fantastiskt, samtidigt så är det märkligt att vi än idag har människor som inte kan acceptera att andra människor får älska vem som helst, inte minst visade dåden i USAatt hatbrotten mot homorörelsen består och kanske till och med har förvärras. För att visa att vi är många som inte accepterar denna utveckling hoppad jag att det är många som kommer att följa Prideveckan och stå upp för det självklara att all kärlek är bra. 

2016-07-26, 18:16  Permalink  1 kommentarer
Andra bloggar om:  Med full rapportering från det republikanska presidentkonventet häromveckan och nu demokraternas dito är det inte svårt att följa presidentvalet i USA. Samtidigt är det väldigt svårt att förstå hur tongångarna går, då den vanliga sakliga rapporteringen har ersatts av partiska partifunktionärers svador på sociala medier. 

Det finns väl inte många som efter den katastrofala partikonventet, där Trumps hustru kopierade tal från Michelle Obama och Ted Cruz tog tydligt ställning mot Trump, trodde att Donald Trump skulle göra en av världshistoriens största uppsving i väljaropinionen efter ett partikonvent. Men det var precis det som hände och nu rapporterar flera institut att han leder över Hillary Clinton. Jag har tidigare på den här bloggen varnat för att så kommer ske, då Trump vinner i opinionen när valkampanjen blir smutsig och mer handlar om varför amerikanerna inte ska välja Clinton istället för varför de ska välja honom. 

Jag tror fortfarande att Hillary Clinton blir president och det kan hon bli även fast hon inte får mest röster, då hon har en betryggande ledning i de stora delstaterna och stor chans att vinna de avgörande delstaterna (swing states) efter att hon har valt den genomsympatiska och spansk talande Tim Kaine till sina vice presidentkandidat. Dessutom antar jag att Elisabeth Warren kommer spela en stor roll samt även Obama i slutstriden, men för att vara riktig säker på seger återstår en sak att göra, nämligen att Hillary Clinton inte bara stärker sitt stöd hos dem som redan gillar henne, utan även vinner sympatier hos de grupper som ännu ej har bestämt sig. Gör hon det, kommer Trump att vara ett minne blott i amerikansk politik och vi har att se fram emot en fortsättning på ökad tillväxt och framgång inte bara i USA utan i hela världen. 


I dagens Vi i Sollentuna går Liberalen Anna-Lena Johansson till attack mot Socialdemokraternas budget i Sollentuna. Det tycker jag är synd, då det vore mer konstruktivt om vi tillsammans jobbade för kommunens bästa. Tyvärr tycker jag att Johansson missar några saker i sitt inlägg, medvetet eller omedvetet. För det första har kommunen budgeterat fel de senaste fem åren, vilket har gett kommunen ett överskott på nästan en halv miljard. En halv miljard som antingen skulle kunnat gått till skattesänkning eller att satsa på investeringar i framtiden, vård, omsorg och skola, vilket socialdemokraterna vill.

För det andra har den kloka politiken som förts av den röd-gröna regeringen lett till att Sverige numera har EU:s högsta sysselsättning och vi får gå tillbaka till mitten av 1990-talet för att se så höga nivåer. Hög sysselsättning leder till högre skatteintäkter, det gör att vi inte behöver ha så höga marginaler till oförutsedda utgifter.

För det tredje lånar nu kommunsektorn till negativ ränta, dvs får betalt för att låna pengar på löptider upp till tre-fem år. Därför kan kommunen både låna till investeringar som krävs pga att moderatmajoriteten inte har skött underhållet rätt och även amortera.

Sollentuna är en av Sveriges rikaste kommuner med såväl ett energibolag som bostadsbolag. Vi har råd att satsa på en bra skola och givande fritid för våra barn och en bra välfärd för de äldre som har byggt upp samhället. Det ska vi inte snåla på.


Medan många av oss svenskar ägnar oss åt semester har EU presenterat en uppdatering av det så kallade utstationeringsdirektivet som reglerar när löntagare från något medlemsland tillfälligt arbetar i ett annat. Förslaget är ett viktigt steg i rätt riktning för att utländska arbetstagare ska få samma lön som löntagare från Sverige och lönedumpning tas bort. Bra jobbat EU-kommissionen! 
2016-07-20, 22:56  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Tillhör du den skaran av människor som tror att presidentvalet i USA redan nu är klart? I så fall kan det vara läge att tänka om. Nu visar det sig nämligen att Trump har lyckats att rekrytera ett nytt kommunikationsteam av några av de främsta konsulterna som finns på området. De kommer säkert att professionalisera kampanjen ytterligare och det tillsammans med att de har lyckats att samla in mer pengar, gör att valet inte längre känns så självklart. Jag tror fortfarande på Clinton, men det kommer att krävas ett gediget arbete för att få henne vald. 

Nästa steg i kampanjen är att Donald Trump utser sin vice presidentkandidat och oavsett om det blir Newt Gingrich, Mike Pence eller Chris Christie, så är en sak säker, det kommer att bli en etablerad politiker från republikanerna och då uppstår naturligtvis frågan, hur mycket antietablissemang är Trump när hans första beslut som presidentkandidat blir att utse en äldre, politisk belastad republikansk man, som antingen har jobbat i Washington under en lång tid eller har varit guvernör i NewJersey? 

I förra veckans tidningsutgåva av Dagens Samhälle framgår att Sollentuna och några andra kommuner inte kommer att få del av de 1,8 miljarder kr som regeringen avsätter till att det byggs nya hyresrätter. Anledningen är att moderatmajoriteten inte har tagit fram riktlinjer för bostadsförsörjning, något som är en förutsättning för att erhålla stöd och som vi socialdemokrater har motionerat om. 

Möjligen skulle kommunen kunna ta del av stödet, genom att kommunfullmäktige bifaller den socialdemokratiska motionen på nästa KF och därefter tar fram riktlinjer under september, men då krävs politisk handlingskraft, men frågan är om moderatmajoriteten har vad som krävs för att få underlagen. 

Tyvärr visade en tidigare upplaga av Dagens Samhälle att kommunen kommer på 90:e plats när det gäller bostadsbyggande i år och nästa år. Så det är inte bara dyrt att bo i en kommun som styrs av en  moderatmajoritet, det leder också till sämre bostadsbyggande och ökad bostadskö, trots att behovet av hyresrätter och andra bostäder är enormt och kommunens närhet till Arlanda och Stockholm borde vara ett perfekt ställe att bygga på. 


Under de senaste åren ser vi ett mönster i världspolitiken, där många män vinner framgångar inte minst bland radikala ungdomar, utan att ha några långa meriter som goda ledare och det har också fått konsekvenser. Jag tänker ex vis på Corbyn i Storbritannien, som knappt hann vinna partiledarvalet innan han gjorde sig osams med sin partigrupp, eller Bernie Sanders som har varit Senator i över tio år, men inte åstadkommit så mycket i detta arbete. Dock vinner de väljarnas gillande. Ett tredje exempel är David Cameron eller Boris Johnson, den första som valde att utlysa en folkomröstning för att vinna val och den andra för att vinna folkomröstning men inte ta ansvar för valresultatet. 

Nu hoppas jag verkligen på att denna trend bryts, så att Therese May som väljs till premiärminister i eftermiddag kan bli en god start för att duktiga kvinnor tar över ledarskapet och att det följs upp av att Eagle väljs som partiledare i Labour och Hillary Clinton sedan blir presidenti USA och att det svaga ledarskapet i FN under hösten ersätts av Irina Bokova, som är en framgångsrik generalsekreterare för UNESCO och som kan bli den första kvinnan att bli generalsekreterare i FN. 


Ikväll håller Stefan Löfvens sitt Almedalstal i Visby och jag tror på rekordpublik. Redan nu kan jag också recensera talet, inte pga att jag är synsk utan av det enkla skälet att jag var på presskonferensen, där han pratade om upplägg av talet. 

Som sig bör av en statsminister kommer talet inledas med en internationell utblick där både EU:s roll efter Brexit och FN-roll i världen behandlas. Jag hoppas att statsministern i talet kommer vara tydlig om att Sverige ska ta en aktiv roll i världen. Många stater har röstat in oss i Säkerhetsrådet och vill att vi ska ta lead i den internationella debatten. 

Därefter kommer talet att handla om tron på Sverige. Vi är ett rikt land som ska konkurrera med kunskap innovationer och tillvarata alla människors vilja att arbeta. Den svenska modellen med samarbete, tillväxt och jämlikhet är en framgångssaga som Socialdemokraterna ska fortsätta att utveckla inte avveckla. Denna del av talet känns lika viktig som självklar. Vi är ett lite land, som genom samarbete mellan arbetsmarknadens parter, näringslivet, akademin har visat prov på hög tillväxt tillsammans med jämlikhet. 


Därefter tror jag att Löfven kommer att prata om regeringens långsiktiga program för att minska ojämlikhetoch segregation. Allt fler människor störs av kriminalitet, brandmänattackeras och det kan vi inte acceptera. Sverige går bra ekonomiskt, men gäller inte för alla. Ökade klyftor i socialt utsatta områden och barnensom växer upp där har svårare att klara skolan är en utveckling vi inte kan acceptera. Vi kan inte heller acceptera att en liten grupp kriminella förstörför många människor. Viktigt att fler få jobb. Idag står ca ¼ står utanför skolan ocharbetsmarknad och det är en grogrund för kriminalitet.

 

Därför har regeringen sjösatt ett program för bl a öka sysselsättningen för invandrade kvinnor. Det gäller att lyfta skolornaoch elevernas resultat. Skolverket får i uppdrag att öka jämlikheten. Statligtstöd till förskolor. Blandande områden, kommunernas möjlighet att reglerabostadsupplåtelse i detaljplan är också förslag som kommer att presenteras ikväll. Idel bra förslag och jag hoppas att kommunpolitikerna redan imorgon kommer att applådera dessa insatser för alla bra förslag krävs för att minska ojämlikheten och bryta segregationen i Sverige. Det har vi råd med, eller snarare vi har inte råd att Sverige slits sönder av att vissa delar präglas av hög tillväxt och välstånd medan andra går under. 


Under den senaste tiden har vi möts av bilder på Facebook och berättelser från oskyldiga människor I Edsberg att deras bilar har tänts på under natten. Jag förstår att de som har drabbats kan känna sig arga och besvikna på samhället. Därför är det glädjande att regeringen idag i Almedalen sjösätter ett reformprogram som riktar sig till de områden i Sollentuna, som har drabbats av brottslighet och upplevd otrygghet, men där vi också ser att samhällsservicen sviker. 

Beslutet innebär startskottet för ett långt, gediget arbete byggt på evidens och forskning där kommunerna kan samverka med en statlig delegation och erhålla pengar för att skapa förutsättningar för föreningslivet att blomstra att fler kommer i arbete och att ge ökad stöd till förskolor i utsatta områden. Det är dags för ökad jämlikhet i samhället och nu gör regeringen insatser för att minska segregationen. Låt oss stödja det arbetet genom att Sollentuna blir en av de kommuner som först tar kontakt med delegationen för att komma tillrätta med de akuta problem många upplever i sin vardag. 

Idag hölls ett av Almedalens mest aktuella seminarie. Seminariet bestod av en panel av Sveriges EU-minister, Storbritanniens ambassadör, samt chefekonomer från Estland, Norge och Sverige. På agendan stod naturligtvis Brexit och den som hade det svettigast var ambassadör som försökte att förklara utfallet om omröstningen, men han gav också en tydlig signal om att Storbritannien är måna om att ha samarbete med Svetige och EU och de har ju inte röstat för att gå ur Europa. 

Mest applåder fick den socialdemokratiska EU-ministern Ann Linde, när hon förkunnade att det nu är viktigare än någonsin att EU håller ihop gentemot Ryssland etc och att det är de nationellas partiernas uppgift att göra allt för att populistiska partier inte vinner mark i Europa, för handen på hjärtat vem vill ha en Trump i USA en Le Pin i  Frankrike och en högerpopulist i Tyskland, det vore en utveckling som ingen vinner på.