TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Redan på Herbert Tingstens dagar fördes det en politisk debatt om att ideologierna är döda, då en del hävdade att partierna blir mer lika varandra. Palme svarade på kritiken i sitt berömda "politik är att vilja, ett tal som du kan hitta på youtube. De senaste åren har det smuget sig in nya metoder såsom ex vis triangulering som gör att allt fler anser att ideologierna är döda. Är ideologierna döda! 

Nej, Jag tror inte det. Tvärtom ser vi att de borgerliga satsningar på skattesänkningar och minskat a-kassa har ersätts av en röd-grön regering som gör ideologiska satsningar på skolan, vården och omsorgen, men det som har hänt är att bredvid ideologierna har det smugit sig in en trend som handlar om att ledarna förmedlar och förstärker sina potentiella väljares syn på tillvaron, samt förmedlar starka känslor i högre grad än tidigare. I det här youtube-klippet syns skillnaden i retorik och syn på samhället mellan två av världens mest citerade ledare, se https://youtu.be/j8zqKaKxsco 

I klippet jämförs retoriken som Kanadas premiärminister Justin Trudaeu använder sig av med Donald Trumps dito. Skillnaden är uppenbar, medan Trudeau tror på framtiden och talar positivt om att lösa de utmaningar vi har, försöker Trump att mobilisera väljare genom hat och skrämmelsepropaganda. Kanske är det den nya dimensionen i de ideologier som är representerade i Sveriges riksdag också, då vi sällan ser några Sverigedemokrater pratar gott om Sverige och den svenska modellen, medan Socialdemokraterna inte bara gillar den utan vill utveckla den för ökad solidaritet, jämlikhet och tillväxt. För exakt ett år sedan skrev jag på den här bloggen att dysterkvistarna har fel. Det inlägget möttes av hat och förakt och där flera skrev att det är inte möjligt. Sverige nådde högst tillväxt och sysselsättning i EU förra året, då tillväxten blev 3,9% och beräknas bli 4% i år. 

Slutsatsen är att det var möjligt och lika möjligt som det var förra året, lika möjligt är det att fortsätta sänka arbetslösheten i Sverige och skapa etableringsmodellen som ger våra nya medborgare jobb, bostad och ett fint liv. Men då krävs det att du och jag lyfter fram hoppet och försöker att istället för att tänka att det inte går, börjar att tänka det är möjligt. Det betyder inte att vi inte har utmaningar. Visst har vi det, men låter vi hatets ideologi representerat av Trump i USA segrar kan vi vara säker på en sak. Vi kommer aldrig att skapa ett samhälle där människor växer och solidariteten spirar och där media får skriva fritt. 

Sverige växer så att det knakar, med en regering som har vågat ta tuffa beslut inom såväl migrationsfrågor, etablering av nytillkommande som säkerhetsfrågor. Det är min slutsats eftr att ha läst SEB:s senaste konjunktursrapport, som säger att BNP kommer att växa med 4%. Med den enorma tillväxt finns det chans för Sverige att t o m avancera på Financial Times lista över de länder som växer mest i världen.

 

Smolket i glädjebägaren är tyvärr arbetslösheten som visserligen sjunker till 6,5% under år 2017, men som fortfarande är alldeles för hög. Framför allt bland de långstidsarbetslösa, därför välkomnar jag också statsministerns initiativ att göra stora satsningar på dessa grupper de närmaste åren.


Nu när statsministern har aviserat om regeringsombildning och Miljöpartiet har satt ned foten när det gäller vem som ska bli dess främsta företrädare intensifieras självklart spekulationerna om vem som blir bostadsminister. Själv har jag ju sagt att vi kanske inte behöver någon, utan kan sätta press på frågan genom att låta finansministern ta över den och det är också högst rimligt, då byggande av bostäder är så intimt förknippat med finansiering och statligt stöd, antingen i form av produktionsstöd (investeringsbidrag) eller till bostadskonsumenten (bostadsbidrag, omställningsbidrag eller statlig subventionerat bosparande).

Ett alternativ är att Stefan Löfven utser en samhällsbyggnadsminister, som även får ansvar att bygga infrastruktur och samhället i stort med hållbara städer etc. Jag har ingen aning om hur han resonerar, men en sak vet jag. Namnet på den minister som blir ansvarig för bostadsbygggandet är inte centralt, utan snarare vad den får i uppdrag att åstadkomma och vilka resurser den personen får till sig. Tyvärr har ju inte direkt regeringskansliets regler kring vem som får söka investeringsstöd imponerat på branschen och fått den effekt som vi hade hoppas på. 


Därför hoppas jag att den nya ansvariga inte bara får en fin titel, utan också ett tydligt uppdrag att genomföra insatser som leder till fler bostäder och det är inget enkelt uppdrag i en bransch, där det finns många särintressen som har sina egna lösningar. Personen måste jobba hårt med best-practise ute i kommunerna, dvs ta intryck av ex vis Örebro och Uppsalamodellen och försöka att få fler kommuner att hitta rätt väg till fler bostäder i just den kommunen som de verkar.


Jag tror inte att ministern ska fastna vid att endast utforma investeringsstöd, utan snarare inspirera till innovationer i branschen på samma sätt som NUTEK gjorde inom energieffektiviseringsområdet. Då hjälpte vi som jobbade där producenterna att hitta konsumenterna via s.k teknikupphandling, dvs genom att producenterna tog fram ex vis 30% mer energieffektiva tvättmaskiner lovade vi dem att hitta en stor marknad för deras produkter. Inom bostadsområden skulle ett investeringsstöd kunna utformas som att de kommuner som snabbt tar fram byggbar mark får statligt stöd för att finansiera byggande av hyresrätter via det kommunala bostadsbolaget, samtidigt som staten lovar att inte via länsstyrelsen etc stoppa bygget.

 

Men det räcker inte för att vi bostadsbristen ska minska. Ministern måste också jobba långsiktigt att öka möjligheten för bostadskonsumenten av ha råd att efterfråga bostäder, ex vis via subvention av bosparande, ersätta bostadsbidraget med ett omställningsbidrag samt även se över möjligheten att sänka stämpelskatter och ta bort flyttskatter och införa en avgift som främjar rörlighet på bostadsmarknaden samt naturligtvis genomföra stora insatser för att se till att fler blir anställningsbara i byggindustrin och främja det industriella bygget och se till att det byggs hållbart.

Påbörjas det arbetet snarast i regeringskansliet har det ingen betydelse om den som är ansvarig för bostadspolitiken har titeln samhällsbyggarminister, bostadsminister eller finansminister. Då kommer vi att få se effekt innan valet om två år och bidra till att regeringens stöd hos allmänheten förbättras avsevärt, samtidigt som vi kommer att se ljuset i mörkret och vända på utvecklingen från ökad bostadsbrist till minskad dito!


 


En av mina favorit sysselsättningar är att avliva myter inom ex vis bostadsbyggande. I vår iver att strukturera upp tillvaron har vi människor en viss tendens att hitta "sanningar", men efter att ha granskat dem noggrant kan vi ibland konstatera att dessa sanningar är mer myter än stämmer med verkligheten.

 Inom bostadspolitiken är myterna många och väletablerade, men för att minska bostadskrisen måste vi försöka se bakom de etablerade myterna, då det ger oss möjlighet att tänka nytt. I Sollentuna byggdes det rekordmånga bostäder förra året, det är bra och kul att konstatera och det ska vi glädja oss åt. Samtidigt räcker inte ett år för att utvärdera bostadsbyggandet i Sollentuna, utan en längre tidserie och hur många bostäder vi planerar för. När det gäller tidsserien kan vi konstatera att Sollentuna endast vid tre tillfällen de senaste åren har byggt fler bostäder än de långt ställda målen och det leder till bostadsbrist, längre bostadsköer och högre priser på befintliga bostadsrätter. Hur ser det ut framåt? Der vanliga svaret är att vi har ca 3500 detaljplanelagda bostäder som ännu har byggts, men eftersom man inte kan bo i en detaljplanen räcker ju inte detta konstaterade.

 En annan väg att gå är att jämföra oss med andra kommuner och där ser vi att i länsstyrelsens rapport, se http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2016/NoF-2016-4.pdf visar att Sollentuna mellan 2012 och 2016 planerar för 3,2% bostäder i förhållande till befolkningen medan socialdemokratiskt styrda Järfälla ligger på 15% och genomsnittet i Stockholmsregionen  är ca 5,2%. Järfälla är inte bara socialdemokratiskt styrda,utan har även jobbat hårt med att ta fram en översiktsplan, där medborgardialogen stod i centrum, kanske kan Sollentuna och andra kommuner lära sig av Järfälla för att bostadsbyggandet inte bar ska vara högt ett år, utan en längre tid. 2016-05-15, 09:10  Permalink  3 kommentarerIdag är det exakt 85 år sedan svensk militär öppnade eld mot ett fredligt strejktåg i Ådalen. De fem dödade var: 20-åriga fabriksarbetare Eira Söderberg, Erik Bergström, 31 år gammal fabriksarbetare, Evert Nygren, 22 år och arbetare, Sture Larsson 19 år och Viktor Eriksson, 35 år. Eira Söderberg var inte med i demonstrationståget utan stod på en gård som åskådare när hon blev träffad av en rikoschett. Utöver dessa sårades fem personer.

Idag är det också dagen efter världens mäktigaste man, Barack Obama, bjöd in Sveriges statsminister tillsammans med övriga Nordens dito, för att lära sig vad Sverige gör när vi lyckas skapa såväl ett musikunder (Avicci och Abba) som världsledande IT-företag (Spotify och Minecraft). Inför ett stort mediauppbåd sammanfattade Obama mötet med att om flera länder i världen vore som Sverige skulle vi inte ha så stora problem i världen. 

Det är naturligtvis ett hedersbetyg till Margot Wallström och vår feministiska utrikespolitik, men också ett stort beröm till Svensk socialdemokratin, som har tagit Sverige från ett läge där vi var en av världens mest fattiga land till att toppa allt från tillväxtlistor som jämlikhetslistor. Hur lyckades man med det i ett land, där militären tidigare sköt demonstranter? Svaret är att hitta en samarbetsmodell som på sikt ger alla ett välstånd och där den långsiktiga strategin är tillväxt och jämlikhet. Samarbetsmodellen kallas den svenska modellen och den ska vi slå vakt om i en tid, där partier försöker vinna politisk makt genom hat och på en politik som leder till ökade klyftor. Även fast mycket har förändras sedan Ådalen 1931 är Socialdemokratins politik mer aktuell än någonsin och dess ledstjärnor solidaritet, broderskap och frihet tidlösa. 

Under den senaste tiden har intresset för bostadsfrågor ökat i den allmänna debatten. Det tycker jag som en gammal bostadsräv (jag har under de senaste tjugo åren intresserat mig för bostadspolitiska frågor, såväl i yrket både på byggsidan och finansieringssidan, som på min fritid) är mycket bra. Vi kan inte bara stilla sittande se på, när 80% av alla kommuner enligt Boverket har bostadsbrist. Mycket kan man göra på kommunalnivå, se mina tidigare inlägg, men en del måste göras på nationell nivå. Där kan vi nu se att den borgerliga beröringsskräck för stimulanser nu har förbytts i en regering med insikt att sektorn behöver hjälp för att byggande avsevärt ska öka. 

Den nuvarande regeringen har därför jobbat fram en del stimulanser på produktionssidan, dvs de bolag och kommuner som bygger små hyresrätter ska ha rätt till investeringsstöd. Med vissa justeringar tycker jag att det är bra, då jag är fast övertygad om att finansiering och bostadsproduktion går hand i hand och för att kalkylen ska kunna gå ihop behövs en del stimulanser. 

Det finns dock andra sätt att på långsikt stimulera till ökad bostadsproduktion, nämligen att staten hjälper bostadskonsumenten att öka sin köpkraft så att de ska kunna efterfråga bostäder. Som jag tidigare har skrivit på denna blogg har SABO genomfört en undersökning som visar att de som flyttar till Stockholmslän har en betalningsförmåga på ca 1000 kr/kvm och år. Genom att bostadskonsumenten stimuleras från staten att börja spara tidigt, kan dennes köpkraft öka. Det har de gjort i Norge och därför besparar ca 65% av alla ungdomar i Norge. Totalt sett uppgår deras bosparande till 42 miljarder att jämföra med kanske högst 4 miljarder kr i Sverige (HSB Bospar är störst i Sverige på ca 3 miljarder och sedan har ju SKB och andra aktörer kanske någon miljard ihop). 

Alla kommer dock inte har råd att bespara sig till köpande av en bostadsrätt eller hyresrätt. Idag är dessa förvisade till bostadsbidrag och om sanningen ska fram är det inte lätt att uppfylla de kriterier som gäller för att få bostadsbidrag. En intressant väg att gå skulle kanske vara att göra om bostadsbidraget till en omställningsbidrag som gör att de som idag har de lägsta inkomsterna, men de högsta boendekostnaderna, dvs många av de som bor i hyresrätt, på sikt har råd att köpa sig en bostadsrätt. 

Redan idag kan ju ett hushåll med två arbetande vuxna ha råd med en tre rum och kök, om de sparar ett par tusenlappar vardera per månad i tre till fem år och väljer att låna enligt Bankföreningens rekommendationer (i varje fall utanför Stockholmsregionen). Fortsätter de sedan att spara genom ex vis amortering, kan familjen köpa sig till ett större boende när familjen växer. Detta tillsammans med att ta bort flyttskatter och införa en fastighetsskatt, skulle leda till att många fler människor skulle få möjlighet att göra bostadskarriär och det vill vi ju alla, i varje fall borde det parti i Sverige som vill vara framtidspartiet ha det som en målsättning!


Sverige har i dagarna inte bara världens bästa väder, där solen lyser och naturen grönskar när vi tar emot resten av schlagervärlden i finalen av ESC under veckan. 

Nu visar den välrenommerade forskningsinstitutet Bertelsmannstiftung att vi är världsmästare i social utjämning, se  http://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_NW_Social-Justice-in-the-EU-Index-Report-2015_2015.pdf 

Detta tillsammans med nyheten från Financial Times att vi är ett av de länder med högst tillväxt i hela världen, visar att det går att kombinera ekonomisk tillväxt med social rättvisa. 

Allt är dock inte frid och fröjd. I undersökningen tar de upp den stora generationsklyftan i världen, dvs klyftan mellan de som gick ut till välbetalda jobb och kunde börja pensionsspara för tjugo år sedan och de som nu kommer ut från sin utbildning, där arbetslöshet eller låga löner väntar. 

Låga löner som gör att det blir svårare att sätta av pengar till pensionen när det borde ha varit tvärtom, i den låga räntemiljön som nu råder krävs det att vi sparar mer för att samma pension som tidigare. Tuffa utmaningar som hela EU brottas med och som kommer att kräva tuffa beslut från våra förtroendevalda. 

Igår diskuterades en rapport om att öka antalet hyresrättsägare i Sollentuna. Om du vill veta vad jag tyckte om det, kan du gå in på www.sollentuna.se och klicka fram till sändningen från KF, eller läsa en liten sammanfattning nedan.


Till att börja med vill jag tacka tjänstemännen för att denna redovisning nu kommer fram. Vi socialdemokrater tycker att det är bra att flera som vill bygga hyresrätter kommer till Sollentuna. Det behövs verkligen i en tid, när bostadskön uppgår till 40 000 personer och kötiden uppgår till 7 år i det kommunala bostadsbolaget. Vi är dock tveksamma till en del av förslagen som framförs i rapporten.

 

Vi vill ha fler hyresrätter, inte att de som vi redan har ombildas till bostadsrätter eller säljs från Sollentunahem till privat aktör. Om vi tittar på de privata aktörer som finns på marknaden finns det ingen som kan låna pengar billigare än Sollentunahem. Skillnaden är också att vinsten från de privata aktörerna går till aktieägare, medan Sollentunahems vinst går till Sollentunaborna. Det såg vi ex vis när kommunen sålde över 400 lägenheter till Wallenstam. Det var först fina ord om att de skulle bygga i kommunen, men ledde till bara till att de sålde vidare till D. Carnegie och tjänade hundratals miljoner på detta. Alla dessa pengar gick direkt in i Wallenstams aktieägare stora plånböcker och Sollentunahem tappade inte bara hyresintäkter utan vinsten vid försäljning.


Vi är därför tveksamma till ombildning och försäljning av befintliga hyresrätter. Däremot vill vi ha in många nya långsiktig aktörer och bygga nya hyresrätter i vår kommun. Vi tror att det kan ske genom att kommunen blir bättre på att villkora markanvisning till bostadsbolag som bygger hyresrätter. Det föreslog vi vid senaste försäljning av mark på Ribbings väg, men det röstade Moderaterna ned och dessutom ska vi upplåta i tomträtt så ofta som möjligt. 


Ett förslag som inte finns med i rapporten, men som jag har hört av några seriösa, långsiktiga aktörer är att om kommunen villkorar markanvisning med hyresrätt och tomträtt, kan hyresrättbyggare faktiskt acceptera att kommunen även får ett större inflytande på hyresnivå och på det sättet kommer det inte bara till nya hyresrätter, utan faktiskt hyresrätter som vanliga människor har råd att bo i. Genom en mer aktiv markpolitik även från oss kommunpolitiker kan vi göra mycket för att det ska byggas fler hyresrätter i vår kommun och i det arbetet kommer vi socialdemokrater fortsätta vara aktiva! 


Igår kväll kunde vi socialdemokrater fira en liten seger i varje fall. Då biföll Kommunfullmäktige vår motion om att även Sollentuna ska verka för att 90% av Sollentunaborna ska ha tillgång till snabb bredbanduppkoppling. 


Bara ett par hundra meter från Sollentunas kommungräns uppfanns det mobila bredbandet.  En uppfinning som banade vägen för ökad kommunikation mellan människor och som vi är många är beroende av för att klara våra jobb.

 

Ericsson är fortfarande ledande i arbetet att se till att fler människor får tillgång till bra bredband. Trots närheten till Ericsson och utbyggnaden av Stadsnätet i Sollentuna, tillhör Sollentuna inte toppen när det gäller tillgången till bra bredband för våra kommuninvånare. Enligt Post & Telestyrelsen toppas listan istället av Sundbyberg, Upplands Väsby och Täby och vi uppnår ännu inte Post & Telestyrelsens mål att 90% av befolkningen ska ha tillgång till bredband.

 

Eftersom tillgång till bredband är en så stor del av vardagen för många människor är vi socialdemokrater glada över att ett enigt KF kan ställa sig bakom vårt förslag om att ta fram en strategi för att alla Sollentunabor ska ha tillgång till snabb uppkoppling. Det handlar inte bara om att hålla reda på sina sociala kontakter via instagram, kik eller FB, utan det handlar också om att föräldrarna i småbarnsfamiljen ska kunna jobba hemifrån eller för företagaren att kunna skicka sina offerter och fakturor snabbt och effektivt till hela världen. Därför vill vi Socialdemokraterna driva på denna utveckling och se till att även över 90% av Sollentunaborna får tillgång till bredband. Bifall till Kommunstyrelsen.Igår var det Kommunfullmäktige. Då fick jag möjlighet att lämna förslag till hur vi minskar bostadsbristen i Sollentuna. Även fast det är lite långt inlägg, kan du läsa vad jag sade nedan ler gå in på www.sollentuna.se och titta på KF-mötet i efterhand. 


Sollentuna är fantastiskt! De senaste veckorna har vi sett blommorna och buskarna visar sig i sin prakt. O snart är det dags för alla duktiga elever runt om i Sollentuna att stämma upp i ”den blomster tid nu kommer och springa ut på en välförtjänt och härligt sommarlov!

 

Men verkligen ser inte lika ljus ut för alla. I vårt vackra Sollentuna, sitter nu tusentals Sollentunabor och brottas med frågor såsom hur ska mina barn kunna få möjligheten att starta ett vuxenliv? Hur länge ska jag och mina barn orka bo ihop i en relation som har förbytts från kärlek en sund relation till en osund? Vi vill ju flytta redan idag, men eftersom kötiden är över sju år, måste vi tyvärr bo kvar.

 

Och i andra delar av landet sitter det säkert en o annan civilingenjör som efter många års studier nu har fått sitt drömjobb på Ericsson i Kista men som måste tacka nej till det beroende att det inte finns några lediga lägenheter i Helenelund eller däromkring. 

 

Alla dessa förlorade drömmar har en sak gemensamt, de beror på avsaknad av bostäder. Vi socialdemokrater i Sollentuna vill att Alla dessa drömmar ska få blomstra likt häggbusken i dessa tider och dit kan vi komma genom att det byggs fler bostäder och därför har vi skrivit denna motion. 

 

Nu kanske ni sitter i salen och tänker att det är väl ingen fara. Det byggs ju faktiskt bostäder i Sollentuna. Det är rätt, men tyvärr byggs det för få. Det enklaste sättet att visa det på är att se hur SH bostadskö har utvecklats de senaste åren, och här kommer svaret. På tio år har bostadskön gått från 10 000 människor till 40 000 st, dvs inte bara en fördubbling utan en fyrdubbling.

 

Eftersom SH inte har färdigställt en enda lägenhet på över ett år och inte kommer göra det under resten av det här året, så finns det ingenting som talar för att denna trend bryts

 

Tankarna bakom den här motionen är att vi socialdemokrater vill samla ihop alla god idéer i en Bostadskommission för att öka bostadsproduktionen och sedan sätta oss ned från alla partier och komma överens om de förslag som läggs fram.Jag ska nämna fyra av de förslag som vi vill prata med moderatmajoriteten om.

 

För det första vill Vi socialdemokrater att det ska byggas fler hyresrätter och tycker att det vore bra om även Sollentuna kan få ta del av de stimulanser som den socialdemokrattiska regeringen ger vid byggande av hyresrätter. Trots att vi har enorm bostadsbrist kan vi inte det idag. Anledningen till det är att Sollentuna inte lever upp till lagens regler när det gäller att ta en bostadsförsörjningsplan. Därför vill vi att kommunen ska ta en bostadsförsörjningsplan.

 

För det andra vill Vi diskutera är hur vi använder bostadsbeståndet bättre. Därför vill vi öppna upp för möjligheten till kompiskontrakt och att  SH ska kunna verka för det. Det är ett s-förslag som moderaterna i Stockholm och Värmdö numera säger Ja till, men tyvärr har moderaterna här i Sollentuna ännu kommit till den insikten..

 

För det tredje vill vi att de 3500 redan detaljplanelagda bostäderna ska bli bostäder.  Därför vill vi sätta mer press på byggherrar som istället för att bygga bostäder väljer att avvakta och se markpriserna stiga åt höjden. Det kan ske genom att kommunen säger åt dem att om de ej bygger tar SH över byggrätten och säga till att de byggherrar som ej bygger inte får markanvisningar.

 

För det fjärde bör Sollentuna gör en ”gluggutredning”, dvs försöker hitta gluggar i kommunen där det går att hitta platser där det går att bygga. Det funkade i Stockholm och gav tusentals nya platser att bygga på. Men det kan funka även i Sollentuna, så sent som för någon månad sedan ”hittade” ju en byggherre ett område i Vaxmora att bygga äldreboende på, en plats som ingen annan hade tänkt på tidigare.

 

Sammanfattningsvis. Vi socialdemokrater vill bryta trenden och minska bostadsbristen i Sollentuna, men då krävs det att även moderaterna kommer ut ur garderoben och börjar att diskutera lösningar som ser till att även Sollentuna kan ta del av regeringens stimulanser, kompiskontrakt, göra en gluggutredning samt sätta press på de som har redan har fått detaljplaner att börja bygga bostäder för som vi alla vet. Det går inte att bo i en detaljplan eller i alla de planer som majoriteten pratar om. 

 

Och även fast vår framtidsdröm kan te sig långt borta i dessa tider, när bostadsbristen breder ut sig, vill jag till alla ungdomar och andra som står i bostadskön citera Eleonore Roosevelt, som en gång sa ”Framtiden tillhör de som vågar tro på skönheten i sina drömmar” Så fortsätt dröm och fortsätt tro på framtiden. Tillsammans kan vi skapa ett Sollentuna, där drömmar spirar och där bostadsbristen minskar! Bifall till motionen!