TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Regerigens politik tar död på Järnvägen. Det måste skapas en investeringfond på 300 miljarder och så måste systemet rustas upp i ett sammanhang och byggas ut. Järvägen måste tex ha samma nya signalsystem över hela landet och infört samtidigt

2011-02-19, 12:03  Permalink
Andra bloggar om:  


Reinfeldt fäller hela Landet tar pengar och skapar skattesänkningar för välbeställda.
Allt som nu kommer in till statskassan tänker ha ta till skattesänkningar när detta sedan minska då kommer fattigt folk tas ifrån ännu mer.
Låhglöntagare får sämre löner ännu sämrte sociala skydd.
År 2020 när konjukturer svänger upp och ner kommer arbetslösheten vara 20% i snitt och 40% ungdomsarbetslöshet.

Högerns politik är en katastrof för Landet.
Men folket gillar det och förespråkar mera förtryck mot svaga.

Det enda som gäller för att ändra på detta är att Sverige stannar och ställer regering mot väggen.

En massiv strejk i alla storföretag tills denna eländiga regim avgått eller rivit upp sjukskrivningslag, a-kassa, och att sälja ut och utarma statliga företag.

En veckas strorstrjk till att börja med hjälper inte det är det bara fortsätta strejka det är framtiden vi måste tänka på.
300 miljarder? Väx upp
Det behöver inte vara samma signalsystem på alla banor, och ett nytt signalsystem behöver inte införas samtidigt på alla banor som ska ha det nya systemet.

Nya systmen måste vara samkörbara med de gamla, och så har det ju varit hittills. Annars skulle ju all tågtrafik behöva inställas under utbyggnadstiden. Men för att få fullt utbyte av det nya systemet måste alla tåg vara utrustade för det nya systemet. EU har utarbetat normer för den gränsöverskridande trafiken, och har mig veterligt två standardiserde system för högtrafikerade respektiva lågtrafikerade banor.

Vi måste skilja mellan behovet av kapacitetshöjande tågledningssytem, som helt enkelt medger fler tåg på samma bana, och rena säkerhetsstem som enbart ger säkerhetsvinster. Det är viktigt att signafrågan uppmärksammas, eftersom kapacitetssytem som beror på ett relativt ålderdomligt och störningskänsligt signalsytem ute på banorna, används som argument för att stressa igenom ogentänkta nyanläggningsprojekt.

Mycket stora kapacitetsvinster skulle också kunna göras med en gemensam EU-standard för helautomatiska automatkoppel. Halvautomatiska centralkoppel finns på de amerikanska järnvägarna sedan 1920-talet, på de ryska järnvägarna sedan 1930-talet samt på de kinesiska järnvägarna, samt i malmtågen Kiruna-Narvik.

De automatiska centralkoppel som finns på exempelivis X2000-tågen är för klena för att användas i godståg. Att vi inte ens i Sverige har en gemensam koppelstandard (utan tre olika system), vilket beror på att gemensam EU-standard fortfarande saknas, innebär att man som regel inte kan ta första tillgänliga lok för att bogsera undan ett persontåg med motorfel.

Detta beror alltså inte primärt på privatiseringarna, även om ägandeerättsfrågorna också spelar in. (Jag är för konkurrens på järnvägen, men för att konkurrensen ska fungera måste vi våga tala om de problem det medför, för annars blir problemen inte lösta.)

Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM