TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Vår välfärd finansieras via skatter, dvs. skolan, omsorgen, sjukvården, kulturen, fritidsverksamheten, trygghetsfrämjande åtgärder, gator och vägar, städning osv. Det är mycket som igår i välfärden. Sänks skatterna blir det mindre av det som ovan räknats upp. Vill folk ha mindre välfärd genom sänkta skatter så minskar också välfärden. Det är ett tydligt orsakssamband då sänkta skatter innebär att det saknas pengar till att betala välfärden.


Luftföroreningarna i Umeå
Igår fick kommunfullmäktige information om hur programmet mot luftföroreningar fortskrider. Vägpaketet är en av åtgärderna som gör att det kommer att bli bättre i de centrala delarna. Men det var också intressant att ta del av att högre hus höjer inversionstaket. Det innebär att om det byggs högre byggnader så höjs inversionstaket och det blir bättre miljö efter gatan då volymerna luft som blandas blir betydligt större. Tätare bebyggelse med bättre förutsättningar för kollektivtrafik ger också andra positiva miljöaspekter liksom en ny syn på parkeringar.


Det är fortfarande alldeles för många som kör bil till arbetsplatserna. Personer som skulle kunna använda andra färdmedel och då blir frågan hur den framtida parkeringsnormen ska se ut. Mycket talar för parkeringar såsom ”park and pay” och ”park and bike”. Parkeringsplatser bör i första hand vara avsedda för de som har ärenden till city och boende medan arbetsplatsparkeringarna får stå tillbaka. Här skulle man som t.ex. i Frankrike ge större byggrätter om man inte bygger parkeringar och att bussåkandet sponsras av förtagen.


Den viktigaste åtgärden är trots allt det egna beteendet. I Umeå är det nära till det mesta, både till jobb eller då man ska utföra ärenden. Om fler tog ansvar för miljön och valde att cykla eller gå skulle det bli avsevärda förbättringar för miljön. Och när inte det är möjligt genom att åka kollektivt. Det skulle ge betydande miljövinster.


Jag hoppas att Umeå kan bli föregångsstad när det gäller nya fordon och jag tror att eldrivna bussar kommer att bli lösningen. Det ger mindre ingrepp i stadsmiljön än spåtaxiprojektet som är dyrt, ger stora ingrepp i stadsmiljön och sträckningar som är svåra att förändra.2010-06-01, 10:24  Permalink


Företagande kostar också pengar. Höjs skatterna blir det färre jobb och på sikt ingen välfärd alls.
Den där välfärden du räknar upp betalas till större delen av kommunal/landstingsskatter.

Sänkt statlig skatt däremot - ja varför inte lägga ner iden om att bygga höghastighetståg för hundratals miljarder... varför inte effektivisera statlig verksamhet ... det finns mycket skattesänkningar som kan möjliggöras utan att drabba välfärden.


Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM