TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Forskning har visat att det är mycket lönsamt att satsa på arbetsmiljön, samt sjuk- och friskvård. För varje krona man satsar får men tre tillbaka.
Hur man mår, oavsett om det är arbetsrelaterat eller inte, påverkar hur man arbetar säger Lohela Karlsson som forskare på ämnet.


Posten satsade 100 miljoner i hälsofrämjande åtgärder och sänkte kostnaderna för ohälsa så till den vida grad att sjukfrånvaron minskade med 500 miljoner. Umeå kommun har också gjort stora satsningar som påverkat både sjuktalen och ekonomin.


Vi hade tidigare höga sjuktal och när förvaltningarna hade underskott åberopade man ofta att detta berodde på de höga sjuktalen och att man inte hade pengar till att åtgärda detta. Den forskning som kommit fram är glädjande då det visar på vikten av att prioritera åtgärder som syftar till att minska sjuktalen och att syssla med hälsofrämjande åtgärder.


Det är därför märkligt att den borgerliga regeringen, det första de gjorde vid makten, var att ta bort den forskning som bedrevs via Arbetslivsinstitutet och som hade till uppgift att finna vägar för det förebyggande hälsofrämjande arbetet.


Vi får hoppas att företagen tar del av den forskning som nu presenterats och att de ser vilken nytta de har av företagshälsovården men också att de ser nyttan av övriga hälsofrämjande åtgärder som t.ex. kost och motion. Dessa åtgärder ger mycket tillbaka och det är ett mycket bra odds att få tre gånger pengarna tillbaka.2010-04-26, 14:14  Permalink


Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM