TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Sverigedemokraterna får partistöd i en del kommuner, trots att de inte fyller sina platser. De skickar också 40 % av sitt partistöd till den centrala partikassan vilket är helt felaktigt då partistöd betalas ut av en enskild kommun i syfte att stödja det lokala partiarbetet. Det är märkligt att regeringen inte lagändrat detta då en enig riksdag har fattat beslut i frågan.

Exempelvis har Skara kommun sagt nej till att betala ut partistöd för tomma stolar men länsrätten stödde Sverigedemokraterna, trots att det i lagen sägs att man ska ha representation i fullmäktige. Borde inte det betyda att man ska vara där. Det finns två artiklar, här och här, i Dagens samhälle som handlar om detta. Partistöd skulle inte behövas betalas ut om det inte finns folk som representerar partiet i kommunfullmäktige.

 

Ersättning för vindkraftverk
Det finns kommuner som vill ha ersättning för att det byggs vindkraftverk i den egna kommunen. Det skulle i så fall bli en form av extra skatt på vindkraften som därmed skulle fördyra den. Markägaren får redan idag ersättning av vidkraftsexploatören.

Även i Västerbotten har 10-kommungruppen uppvaktat regeringen i denna fråga och man hänvisar till de regleringsmedel som vattenkraftsföretagen betalar. Dessa används som bygdeavgiftsmedel men är pengar som är avsatta för att hålla ordning och reda i de reglerade vattendragen. De har dock gått till helt andra saker som t.ex. utveckling, så även i Umeå.Det enda demokratiska är att betala ut partistöd strikt baserat på den representation valresultatet erbjuder. Du är emot det enbart av partipolitiska skäl, ingenting annat. Inte särskilt demokratiskt.

Låt oss titta på ett annat hypotetiskt exempel som inte berör mitt parti. Antag att ett "Talande tomma stolars parti" bildas i en kommun. Det är ett rent enfrågeparti som driver och kampanjar för frågan att minska antalet politiker i kommunfullmäktige. I sin valkampanj utlovar de att alla mandat de får, kommer att stå tomma under hela mandatperioden. Anta att de lyckas samla folkligt stöd för detta och vinner ett antal mandat i kommunvalet.

Som resultat står då ett antal stolar i kommunfullmäktige tomma under mandatperioden - ett direkt utslag av folkviljan i ett demokratiskt val.

Med ditt resonemang skulle det här partiet aldrig få något partistöd någonstans, trots att de vinner folkligt stöd för sin sak och trots att de liksom alla partier behöver pengar för att kunna bedriva kampanjer för sin sak.

Exemplet visar tydligt att allt annat än att väljarnas önskan bestämmer partistödets storlek, är odemokratiskt.
om jag nu tycker en tom stol gör ett bättre jobb än att rösta på en sosse så är det väl min demokratiska rätt att rösta på en tom stol!
Tom stol eller sosse, tja, jämnt skägg... ;-)
Tom stol eller sosse stolen vinner lätt!
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM