TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

All välfärdspolitik i Sverige har en finansiär och det är vi medborgare tillsammans som betalar något som heter skatt, men skatterna består inte av en utan av ett flertal olika skatter.


Men under den gångna mandatperioden har högeralliansen sänkt skatterna mest för de som tjänar bäst.

 

Beslut som har fått effekter på välfärden som därmed har försämrats på många olika områden. Bland annat har pensionärerna fått en högre skatt än löntagarna, samt att sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen har försämrats.

 

Detta trots att det är försäkringar som löntagarna betalar via avgifter och inte skatter. Avgifter som har räknats av ur löneutrymmet.

Att högerregeringen nu vill låna till ytterligare skattesänkningar på nationell nivå, samtidigt som man pressar kommunerna och landstingen är djupt oansvarigt. Staten har ett utgiftstak medan kommunerna måste ha en ekonomi i balans vilket gör att om en kommun har ett underskott så måste man ta igen det kommande år med nedskärningar eller skattehöjningar. Om det hade varit samma regler för staten så hade inte regeringen kunnat göra som man nu gör.

Regeringens budskap är entydigt: sänkta skatter före allt annat, vilket innebär att man lånar eller så måste välfärden försämras. Samtidigt har många kommuner och landsting tvingats till stora nedskärningar i välfärden då pengarna inte räcker till och/eller att man tvingats höja skatterna.

 

Då bör man betänka att kommunalskatten slår hårdast mot de som har den sämsta ekonomin jämfört med en höjning av den statliga skatten. Kommuner med många höginkomsttagare har också klarat sig bättre än andra kommuner.

Den utveckling som varit med sänkta statliga skatter kommer att ge försämringar på ekonomin för både kommuner och landsting då dagens statsbidrag inte räcker till.

Följaktligen kommer välfärden i kommunerna och landstingen påverkas såsom exempelvis sjuvården, omsorgen och utbildningen.

 Barngrupperna i förskolan riskerar att bli större liksom klasserna i skolan och/eller att skolor behöver läggas ner. Det blir också mindre pengar till kollektivtrafik och infrastrukturinvesteringar.

Även statliga åtaganden påverkas i form av polis, militär, högre utbildning och forskning. Det blir sämre a-kassa, sjukförsäkring och det finns risker för högre avgifter på många områden. En mycket orättvis utveckling och politik av regeringen.2010-02-01, 14:32  Permalink
Andra bloggar om:  


Du skriver i rubriken: Välfärdspolitik för alla betalas med skatt.

Sedan kommer i texten: "Sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen har försämrats. Detta trots att det är försäkringar som löntagarna betalar via avgifter och inte skatter."

Då kan väl inte sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen beröras av skattesänkningarna. Eller?Ett klipp från socialdemokraternas hemsida i Umeå:
"Kravet på effektivitet måste ställas och heller inte blunda för att det kan finnas kritik om att verksamheterna är ineffektiva, byråkratiska och fungerar dåligt. Orsakerna kan vara dåligt ledarskap i organisationen, inkompetens, eller en tung och trög administration. Då offentliga verksamheter ofta är politikerstyrda ska heller inte berörda politiker undantas från ansvar.

Medborgarnas behov och krav år ofta större än tillgängliga resurser, därför måste svåra avvägningar ske. Begreppet "bristande resurser" framhålls ofta som orsak till de problem som kan finnas. Det får emellertid inte vara någonting man gömmer sig bakom och motiv till att inte pröva nya metoder eller göra nödvändiga förändringar. Pengar är inte allt och anpassning av verksamheter måste kunna ske på villkor och till de resurser som står till buds"!
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM