TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Hittills under mandatperioden har den borgerliga regeringen sänkt skatterna med närmare 100 miljarder kronor, netto. Skattesänkningar som regeringen nu måste låna till för att betala.

Trots det vill de borgerliga regeringspartierna fortsätta att sänka skatterna. Även denna gång med lånade pengar. Ett stort antal nya skattesänkningar har redan presenterats. Detta trots att finansdepartementet har bedömt att Sverige under den närmsta treårsperioden kommer att ha underskott.

 

Totalt vill de borgerliga partierna sänka skatten med lånade pengar med över 80 miljarder kronor ytterligare.

Man kör fram underskott för att senare säga att man måste skära i välfärden för att få ihop ekonomin dessutom tänker man inte på framtidagenerationer utan bara på sig självaTänk om någon socialdemokrat någon gång kunde uppskatta, att EN LO FAMILJ fått behålla 30.000
mer varje år AV SINA EGNA PENGAR.Lennart Holmlund: Du menar då också att han eller hon ska betala skola, omsorg,sjukvård och allt annat som betalas via skatt. skatt går till välfärd och lånar du till den kommer nedskäningar förr eller senare och det drabbar de som har de minsta inkomsterna mest, Se hur det är med sjukförsäkring i USA. 50 miljoner utan
Tänk om någon socialdemokrt någon gång kunde fatta att Alliansregeringen är övertygad om att sänkta skatter och då främst sänkta skatter på arbete är gynnsamt för lmedborgarna. Gynnsamt är att det är positivt för den totala ekonomin att människor får behålla mer av sina inkomster, särskilt när det gäller löneinkomster.

Tänk om någon socialdemokrat någon gång kunde fatta att underbalansering är en metod som är helt accepterade inom nationalekonomin och inom EU.

Tänk om någon socialdemokrat någon gång kunde fatta att en budget för en nation liksom för en familj inte kan bygga på öronmärkta pengar.

Underskotten finansiera oftast genom statsobligationer och de flesta statsobligationer placeras på den lokala marknaden. Det blir alltså svenska sparare som lånar staten pengar och sedan får tillbaka dem.


Lennart Holmlund: All välfärd kostar pengar och ska den ske i offentlig regi måste den betalas och enda betalningssättet är skatt
Frstår inte riktigt kritiken av underbalansering av budgeten som framförs här. Är det inte det som nationalekonomen Keynes förordade efter 30-talskrisen? Han tyckte att man skulle vara spendersam i lågkonjunkturer och spara i goda tider. Keynes anses ju vara en ekonom vars idéer tagits upp av socialdemokratin. Utan hans recept skulle vi ha än högre arbetslöshet.

Din kommentar är en självklarhet och denna självklarhet delar jag med dig.

Det som inte är självklarhet är vilken nivå på skatt som är bäst för samhället och för staten.

Socialdemokrater är med på att höja alkoholskatten. Varför? Jo för att minska alkoholkonsumtionen.

Socialdemokrater är med på att höja bensinskatten. Varför? Jo för att minska bilkörningen.

Socialdemokraterna är med på att införa energiskatter. Varför? För att minska energiförbrukningen.

Flera exempel av denna typ kan jag räkna upp.

Socialdemokraterna vill höja skatten på arbetsinkomster. Varför? Jo för att socialdemokraterna är övertygade om att den effekt som gäller för andra skatter inte gäller för arbete.

Det duger inte att säga att högre skatter ger högre skatteintäkter därför att vi vet, utan vetenskapliga bevis, att total beskattning, alltså 100 procent av din lön, eller hela ditt produktionsvärde inklusive mervärdet, skulle dras in till staten, ja då skulle de flesta av oss att sluta arbeta och det skulle ge 0 i skatteintäkter. Därför tror jag, och många med mig, att det finns en matematisk maximigräns för beskattning och att det dessutom finns en moralisk maximigräns för beskattning. Passeras den gränsen minskas arbetsinsatserna och produktionsvolymen.

Du har alltså fel när du tror att det är skatterna som finansierar välfärden. Nej det är arbete som finansierar välfärden, alltså skola, vård och omsorg och pensioner och sjukförsäkring, och a-kassa och allt annat.

När du svarar mig att det är skatten som skall finansiera den offentliga välfärden så tror jag att du inser att skatteintäkter och arbete/produktionsvolym hänger ihop. Men jag tror att du inte vill diskutera sammanhangen därför att du egentligen delar den uppfattningen att det är arbete som befrämjar hälsa och välstånd.

Klättra upp ur bunkern och diskutera och motivera din ståndpunkt.Statsskulden, ställning, mkr efter kontopost och tid tagen från SCB :

2006M09 2009M12
1221195 1189171

Hmmm… ser ut som om statskulden MINSKAT från valet 2006 fram till nu … hmmm… lånade pengar ???

Du verkar ha missat det faktum att alliansen lotsat Sverige genom historiens kanske värsta ekonomiska krasch.

Trots det så har Sverige nu mindre i statsskuld än vid makttillträdet !!!

Du verkar vidare inte förstå att de flesta regeringar oavsett partifärg brukar stimulera ekonomin under djupa nedgångar genom underskott.

Underskott som vänds till överskott när vi kommer upp ur nedgången och sysselsättningen ökar igen vilket ökar intäkterna till staten. Denna uppgång verkar komma nu och snabbare än förutsett av de flesta.
För en arbetare med lite lägre lön t.ex ca 22500:- så blir jobbskatteavdraget då ca 1519:- / månad.

Två arbetare som lever tillsammans med de lönerna får då 1519+1519 = 3038:- mer i plånboken (från och med i år) varje månad eller på ett år 36456:- .

De flesta arbetare är nog glada för det tillskottet i kassan... jobbskatteavdraget har en osedvanligt bra fördelningpolitisk uppläggning...Lennart Holmlund: Statsskulden minskade på grund av den politik som fördes före förra valet. Det og inte lån tid sedan regeringen tillträtt så började de gå åt andra hållet men det fanns kvar fördröjningseffekter ungefär ett år
Och den globala ekonomiska härdsmältan påverkar förstås inte Sverige ... ska komma ihåg det.
Lennart - varför var det fördröjningseffekter 2006? När regeringen Bildt tog över 1991 så har socialdemokraterna kategoriskt förnekat att det fanns några fördröjningseffekter när statsskulden började skena.

Likaså att det fanns något samband mellan Anne Wibbles saneringsplan från 1993 och den plan som Göran Persson sedan blev genomförare av. Någon kommentar från dig?
Då tar vi fram SCB igen då och jämför de två senaste regeringarnas prestationer :

Vad ska vi tänka på när vi tittar på siffrorna ?
Jo, under S-regeringsåren 02-06 rådde högkonjunktur av bara tusen.
Under alliansens år 06-10 inträffade en av de största globala ekonomiska härdsmältorna någonsin.

Under högkonjunktur brukar man spara i ladan för att under lågkonjunktur låna till ladan.

Statsskulden, ställning, mkr efter kontopost och tid

2002M09 1148053
2006M09 1221195
2009M12 1189171

Vad ser vi då ?

1. Under brinnande högkonjunktur har en regering (socialdemokratisk) lånat mer pengar…
2. Under de global katastrofåren har en regering (sittande allians) minskat statsskulden.

Är inte detta intressant så säg.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM