TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Hur är det egentligen?

Är etanolen en miljöbov även om drivmedlet är förnyelsebart. Detta har jag tagit upp idag i en blogg efter en forskningsrapport.

I Umeå avbröt vi etanol som drivmedel för kollektivtrafiken för bra många år sedan då oket efter den lokala borgliga regeringens (1991-1994) drivmedelspolitik i vår lokaltrafik blev tung ekonomiskt.

Vi ställer andra krav i dagens upphandlingar och vi vet även att etanol inte alls går att använda om vi ska klara luftkvalitetsnormen i Umeå2010-01-20, 19:32  Permalink
Andra bloggar om:  


Etanol är en politisk bubbla, en hälsofara som orsakar mer död, cancer, smog, marknära ozon och mer växthusgaser än bensin och diesel.

Nobelpristagaren Paul J. Crutzen visar i en rapport att biobränslen ger i många fall upphov till mer växthusgaser än traditionell bensin och diesel.

Rapporten finns publicerad i tidskriften Atmospheric Chemistry and Physics Discussions. Methane emissions from boreal and tropical forest ecosystems derived from in-situ measurements.

Förklaringen till det är det industriella jordbruk, med mycket gödslande, som används för att få fram biobränslena.

Etanol från sockerrör, en brasiliansk exportsuccé som går till bland andra Sverige, är bättre, med 0,5 till 0,9 gånger så stora utsläpp som bensin. Den i USA ofta använda majsen resulterar i 0,9-1,5 gånger så mycket utsläpp som bensin.

Rapportens medförfattare Keith Smith säger att:
"Så som det används nu verkar bioetanol av majs vara en ganska meningslös aktivitet".

Jag Stefan A. Johansson har sagt och skrivit att:

"Etanol som biobränsle är ingen vinst för miljön"

Den 1 april 2007 frågade jag Mona Sahlin på socialdemokratiska Skånedistriktets distriktskongress "Är Etanol en bubbla?"

"Produktionen av etanol har ett negativt energinetto. Det går åt mer ennergi vid produktionen av etanol än vad som kan utvinnas ur etanolen".

"Etanolbilar släpper ut lika mycket koldioxid som en bensindriven bil. Eftersom etanol innehåller mindre energi per liter än bensin drar en bil som går på etanol ca 1,3 gånger så mycket bränsle som en motsvarande bensinbil. Vidare släpps lika mycket eller mer kväveoxider ut från en etanolbil. Dessutom släpper etanolbilar ut aldehyder och etylnitrit, vilket är ett starkt cancerframkallande ämne. Men det är väl därför det kallas för miljöbilar"?

Mona Sahlin svarade "Det ligget något i det du säger".

Paul J.Crutzen är född 1933 och är nederländsk atmosfärkemist. Han fick sin utbildning vid Stockholms universitet, där han blev docent i meteorologi 1973. Han är sedan 1980 professor och föreståndare för Max-Planck-institutet för kemi i Mainz, Tyskland. Crutzen har gett många fundamentala bidrag till kunskapen om atmosfärens kemi och fysik, bland annat när det gäller stratosfärens ozonskikt och effekterna på atmosfären av ett kärnvapenkrig.
Paul J. Crutzen fick, tillsammans med Mario Molina och Sherwood Rowland, 1995 års nobelpris i kemi för klargörandet av mekanismerna för ozonets bildning och nedbrytning i atmosfären.

Den växande produktionen av etanol är ej så positiv som många tror.

Efterfrågan på mark för grödor som sockerrör, majs, vete för etanolproduktion ökar. Naturvårdare är rädda för att man ska börja odla energigrödor i hittills orörda områden som regnskogar, vilket skulle drabba växt- och djurlivet.

Amerikanska jordbruksekonomer har kommit fram till slutsatsen att jakten på etanol riskerar att driva upp priset på mat i världen. Vilket även en studie från Chalmers visar.

Etanol har även negativa effekter för risken att drabbas av cancer och luftvägssjukdomar.

Övergången till etanol leder till ökade utsläpp av hälsofarligt marknära ozon. Det orsakar och fler dödsfall i luftvägssjukdomar än om man kör på bensin. Slutsatsen dras av atmosfärforskaren Mark Z. Jacobson vid Stanforduniversitet i Kalifornien.

I avancerade datormodeller har han beräknat hur luftkvaliteten kommer att se ut 2020. Då det antagligen kommer att finnas betydligt fler etanoldrivna bilar än i dag. I en modell kördes bilarna på bensin, i en annan på E 85, som är en blandning med 85 procent etanol och 15 procent bensin.

Han har kommit fram till att om alla bilar i USA skulle gå över från bensin till etanol skulle ozonhalterna öka märkbart i tätbefolkade regioner med mycket trafik, och orsaka 200 fler dödsfall per år i landet, varav 120 i Los Angeles.

Det motsvarar en ökning med fyra respektive nio procent av de förväntade ozonrelaterade dödstalen för bensindrivna bilar år 2020.

E 85-fordonen kommer att ge minskade halter av två cancerframkallande ämnen, bensen och butadien, men öka två andra, formaldehyd och acetaldehyd.

Enligt honom är "cancerrisken för E 85 är jämförbar med den hos bensin. Men i vissa delar av landet innebär E 85 markant ökade ozonhalter, det främsta beståndsdelen i smog".

Enligt beräkningarna kommer det att leda till 770 extra akutbesök och ytterligare 990 sjukhusinläggningar för astma eller andra luftvägsinfektioner.

Etanol är ej miljövänligt, om man ser till dess utsläpp av luftföroreningar enligt Mark Z. Jacobson.

- E 85-utsläppen orsakar minst lika stora hälsoskador som bensin, som årligen vållar runt 10.000 för tidiga dödsfall på grund av markozon och partiklar, säger han.

- Så om du ska tanka etanol, gör det inte utifrån hälsomässiga grunder. Det är inte bättre än bensin, utan uppenbarligen något sämre.

Källa: Stanfor University, Mark Z. Jacobson
Effects of ethanol (E85) versus gasoline vehicles on cancer and mortality in the United States
http://www.stanford.edu/group/efmh/jacobson/es062085v.pdf

Supplementary Material http://www.stanford.edu/group/efmh/jacobson/es062085vsi20070219_033614.Pdf

Jag yrkar i en motion till socialdemokratiska Skånedistriktets distriktskongress 2010 att den beslutar
att etanol är en politisk bubbla,
att subventionerna av etanol ska upphöra,
att krav på tillhandahållande av biobränsle på bensinstationer i lagstiftningen ska upphöra.

http://www.s-info.se/page/view_documents.asp?id=1465&document=7561

Framställningen av biobränslen kräver mycket energi, balansen i atmosfären rubbas eftersom förbränningen sker omedelbart, i jämförelse med hur lång tid det tar för naturen att absorbera koldioxiden som frigörs.
(källa: http://www.biobrä;nsle.se)

Dessutom är det så att när åkrar används för att producera biobränslen så minskar tillgången av föda på jorden vilket kan leda till svält för många människor.

det går inte att blunda för detta problem. tanken är god , men fungerar inte i praktiken, som det ser ut nu!
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM