TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

I går fattade skolverket beslut om spetsutbildningar på 10 oreter. Inte en Norrlandskommun fanns med och det visar på att regerigen inte ger sina verk syrignaler om att riskdagens beslut gäller om att verken ska ta regionalpolitisk hänsyn när de fattar beslut

2009-11-03, 18:22  Permalink
Andra bloggar om:  


Härnösand har spetsutbildning, Luleå lika så. Hur många fler skolor tycker du att ni ska ha?

Känns mer som bitterhet över att ni politiker i Umeå inte lyckats skapa skolor med kompetens nog...
Jag kan bara hålla med Lennart. Det är så att ingen Högskola eller Universitet i Norrland har fått någon del av satsningen. Vi har bra Universitet och Högskolor men inget är så bra att det inte går att göra ännu bättre och fortfarande önskar vi kompletteringar i programmen.
@Eva Hedesand Lundqvist Du vet väll att
1. Detta handlar om gymnasieutbildningar
2. Din hemstad (Luleå) har fått en av dessa åtråvärda spetsutbildningar (grattis för övrigt)

Så dina klagomål består i vad?

@Erik White
Du vet väl att Norrland utgör ca 60% av Sveriges yta? Tycker du då inte att det är lite konstigt att det bara finns två spetsutbildningar här, medan det i övriga Sverige finns 18?

Citat från Skolverkets hemsida (http://www.skolverket.se/sb/d/203/a/14549): "Utbildningarna ska också vara jämnt fördelade över landet och mellan ämnesområdena."
@Anton Grensjö
Du vet väll att i norrland bor ca 10% av Sveriges befolkning. 2 av 20 är just 10%, lustigt nog....
@Lars Jansson
Jo, men om du läser citatet från Skolverkets hemsida så står det att utbildningarna ska vara jämt fördelade över landet. Detta för att man ska ha lika stor möjlighet att få en bra utbildning oavsett var man bor. Med 18 utbildningar utspridda över 40% av landet så ligger de relativt tätt, och man behöver inte flytta allt för långt, förutsatt att man bor i södra Sverige.

Om man däremot bor i norra Sverige och vill söka till en spetsutbildning inom t.ex. historia så kan man få flytta över 100 mil.

Visst, med tanke på befolkningsskillnaden så kan jag förstå att Norrland får lite färre utbildningar, men åtminstone en i varje ämne är väl inte för mycket att begära, när de dessutom ska fördela utbildningarna jämt över landet? Väldigt märkligt är också att Lund har fått tre stycken.
@Anton Grensjö "men åtminstone en i varje ämne är väl inte för mycket att begära"

Detta innebär ju att norrland ska ha alla. Är inte det för mycket begärt? Då dessa spetsutbildningar är unika så finns det nu 2 stycken där 90% av sveriges elever skulle vara tvunga att flytta över 100 mil.

Då antalet ansökningar var 82 stycken och 20 fick så är troligtvis andelen från Norrland inte så stor. Läser man sedan citatet från skolverket:
"Det finns flera som är värda ett omnämnande för bra spets, då de klarat eller varit mycket nära att klara det 30-tal kvalitetskriterier som Skolverket satt upp, men som framför allt pga. sin geografiska placering inte varit aktuella att vara en av de 10. Exempelvis finns det inte geografiskt utrymme för fler utbildningar i Skåne, eftersom Lund fått spetsutbildning både i fysik och i historia."

så ser man att den enklaste sättet för er som anser att Norrland blivit diskriminerade är att hitta fler skolor i Norrland som uppfyllt alla krav och därefter påvisa felaktigheter...

@Erik White
"Detta innebär ju att norrland ska ha alla."
Jag kanske skulle ha sagt "ämnesområde" istället för "ämne". Detta försök gäller för spetsutbildningar i matematik, naturvetenskap, humanistiska ämnen, och samhällsvetenskapliga ämnen. Alltså menar jag med "en i varje ämne" fyra utbildningar, inte tjugo.

"Då dessa spetsutbildningar är unika så finns det nu 2 stycken där 90% av sveriges elever skulle vara tvunga att flytta över 100 mil."
Poängen med spetsutbildningarna är ju att de som har talang för ett visst ämne ska kunna läsa i högre takt och med andra som har samma intresse. Om jag bor i södra Sverige och har lätt för matte så söker jag antagligen in till t.ex. Matematikgymnasiet i Danderyd, och inte till Matematik & naturvetenskapsprogrammet i Luleå. Och i södra Sverige finns det i dagsläget fyra utbildningar i matematik, fyra i naturvetenskap, fem i samhällsvetenskapliga ämnen och fem i humanistiska ämnen. Så om du bor i södra Sverige så behöver du aldrig flytta särskilt långt, oavsett vilket ämne du är intresserad av.

Att ansökningarna var relativt få kan bero på många orsaker. En anledning är ju naturligtvis de geografiska avstånden, alla är inte beredda att flytta hur långt som helst för att gå en viss utbildning. En annan anledning är att det var väldigt ont om tid i vintras. Den 15 januari valdes utbildningarna ut. I början av februari var sista ansökningsdagen till gymnasiet. Det kommer säkert vara större tryck på utbildningarna i år.

"så ser man att den enklaste sättet för er som anser att Norrland blivit diskriminerade är att hitta fler skolor i Norrland som uppfyllt alla krav och därefter påvisa felaktigheter..."
Om det nu skulle vara så att det inte fanns någon skola som höll måttet i Norrland så kan jag dock förstå bristen på utbildningar här.
"En anledning är ju naturligtvis de geografiska avstånden, alla är inte beredda att flytta hur långt som helst för att gå en viss utbildning. En annan anledning är att det var väldigt ont om tid i vintras. Den 15 januari valdes utbildningarna ut. I början av februari var sista ansökningsdagen till gymnasiet. Det kommer säkert vara större tryck på utbildningarna i år."

Det är skolorna som ansöker om att få anordna spetsutbildning. Inga elev-val har haft något med detta att göra...

Sen är detta en utvärdering. I framtiden kommer säkerligen dessa spetsutbildningar vara mer spridda. Men återigen. Be att få ut vilka skolor som ansökt och deras resultat i antagningen från skolverket (jag kommer också göra detta). Sen kan vi diskutera om någon skola/landsdel blivit diskriminerad.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM