TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Länsstyrelserna behövs de verkligen ? Det har jag och många andra med mig ifrågasatt tidigare och föreslagit att man i stället bildar regionkommuner. Länsstyrelserna är ju en tummelplats för tjänstemän utan demokratisk kontroll, inte minst sedan man tog bort lekmannastyrelserna.

Nu är det fritt fram för enskilda tjänstemän att tolka lagarna hur man vill oavsett om man är landshövding och den yttersta chefstjänstepersonen eller en enskild tjänsteman. Nu blåser det runt landshövdingen på Gotland för hon gett dispens från strandskyddet till en enskild företagare.

Märkligt är att på en statlig myndighet sitter man och spelar in samtal mellan chefen och de olika tjänstemännen i beredningen av ett ärende. Jag tar inte ställning i fallet å Gotland då uppgifterna i övrigt är så begränsade att det inte går att veta vad som är sant eller inte men vad är det är för tjänstemän som sitter och spelar in samtal? Ett förhållningssätt som är fel oavsett om personen i fråga har rätt

Vi har ju upplevt hur enskilda tjänstemän på länsstyrelsen i Umeå agerat mot myndighetschefen och till och med senare gjort egna inlagor och överklaganden till regeringen. Det var under tiden när det fanns lekmannastyrelser i länsstyrelsen och vid det tillfället hade landshövdingen kallat in länsstyrelsens styrelse för att samråda med den och i det fallet delade styrelsen landshövdingens uppfattning och det gjorde även regeringen när överklagandena behandlades.

Nu kommer strandskyddsbestämmelserna i framtiden att hamna rätt då det blir en kommunalt ansvar att planerna var man kan ge dispens eller inte, så det var i slutet på en gammal förlegad lagstiftning det som hände på Gotland hände.

Samhällsplanering är ett kommunalt ansvar och ska ske under demokratiskt ansvar vilket inga beslut som fattas av enskilda tjänstemän på en myndighet och med egna tolkningar av lagstiftningens möjligheter. Det här visar att länsstyrelserna i dess nuvarande former bör ersättas med regionkommuner och dess uppgift får bli en helt annan än att fatta beslut i samhällsplaneringen


Intressant syn du har på de nu lagliga möjligheterna att komma åt korruption i offentliga myndigheter. Som jag förstår din text så hade du hellre velat att korruptionen på länsstyrelsen på Gotland skulle få passera obemärkt. Ska jag tolka det som att du även motsätter dig den lagliga rättigheten att spela samtal där man själv medverkas samt att du vill avskaffa meddelarskyddet som nu skyddar de som avslöjar missförhållanden inom offentliga sektorna och myndigheter?

För övrigt blir det inte ett dugg mindre korrupt på Gotland om länsstyrelsens uppgifter läggs på kommunen eller en regional myndighet. Gotlands kommun, dvs ledande tjänstemän och politiker, är genomkorrumperade. Där växlar makten mellan centern och socialdemokraterna och båda är lika måna om att gynna en liten besutten klick och medvetet missgynna majoriteten gotlänningar.

Jag har genom min blogg och debatt på lokaltidningarnas webbforum ägnat stor energi för att opinionsbilda mot Gotlands korruption och införa demokrati och rättsäkerhet även på Gotland. Och opinionen växer allt eftersom människor blir medvetna om vad som försigår och hur lagen ser på de ledande politikernas och tjänstemännens agerande.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM