TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

I vårt östra grannland Finland har man infört stimulanser för att kommuner ska slås samman. Det är inte enkelt i finland med så många små kommuner som man har och det har varit svårt inte minst på grund av att landet är tvåspråkigt.


I en del kommuner finns också enbart ett parti nämligen de Svenska Folkpartiet som har samtliga mandat i deras kommunfullmäktige. Korsnäs som ligger söder om Vasa är en av kommunerna och där pratas då enbart svenska som är huvudspråk.


Den ideologiska sammanhållning handlar nog inte till största delen om vilket samhälle man vill ha utom om språket. Jag har genom åren haft mycket med österbottningarna att göra och jag tycker mig se i stort sett hela det politiska fältet inom partiet.


Ur demokratisk synpunkt kan det inte vara bra att hamna i en situation där det är ett parti som styr och gör då upp politiken i de slutna partimötena. Just språkfrågan är en sak som gör att det är svårt att lyckas med kommunsammanslagningar och jag har föreslagit att de skulle kunna inrätta kommundelsnämnder och låta till exempel svenska vara förvaltningsspråk i de svensktalande kommundelarna.


Finland har dessutom ett rent personvalssystem och där finns även en rädsla att det blir svårt för de svensktalande delarna och som är i de många små kommunerna att få med någon representant i fullmäktige. Det finns också kommuner på den finska sidan där centerpartiet är ensamma, det är främst i de små finsktalande landsbygdskommunerna.

Stort varsel i Ö-vik
Hägglunds eller vad de nu heter egentligen har lagt ett stort varsel då de riskerar att mista en order till det svenska försvaret. Det är dock lite märkligt då den svenska staten satsat miljarder på utveckling av stridsfordonen att man köper av från ett företag i ett annat land. Det är märkligt att inte satsningar på utvecklingsprojekt och köp går hand i hand. Det finska företag som man nu föreslår från statens matriealverk ska få leveransen är ett företag som varit starkt misstänka eller kanske till och med fällda för mutbrott.
Vi måste förvissa om att så inte är fallet när det gäller den här leveransen2009-07-03, 12:01  Permalink
Andra bloggar om:  


Nu fick du mig att haja till ordentligt! Positivt dessutom!!! En S-man som klarsynt inser problemen med långvariga maktinnehav av ett parti och den fara för demokratin som det innebär. Kan bara hålla med. Bra skrivet och ibland är det bra att titta över vattnet för att lättare se problem "hemmavid".

Jag tror dock att personvalssystem är något vi skall ta och importera, som det är nu i Sverige så är det för bedrövligt. Att tvingas att välja en hoper röstboskap som , i princip, aldrig kan avsättas är det enskilt största hotet mot en vitalisering av den svenska demokratin.
Vi får se hur det går med hägglundsaffären

"Hägglunds begärde tidigare under fredagen överprövning av FMV:s beslut angående att ge finska Patria ordern på 113 pansarterrängbilar istället för att ge Hägglunds ordern.

Länsrätten i Stockholm har nu beslutat att intermistiskt stoppa affären med Patria i Finland tills länsrätten utrett målet."

sista ordet är inte sagt ännu
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM