TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Så sant så. Nu har det presenterats ytterligare prognoser hur det ser ut för kommunerna i framtiden. Det väntar mycket kraftiga neddragningar i verksamheterna eller höjda skatter.


Regeringen skyller ifrån sig och säger att man tillfört massor med miljarder, vilket är fel då vi inte ens fått intäkterna då statbidragen frysts.


Regeringen har inte ens kompenserat kommunerna för de beslut man i övrigt tagit som ökar de kommunala kostnaderna och då gäller det främst socialbidragen. Skl, s ordförande moderaten Knape är lite klen i sin kritik mot regeringen då han mycket väl vet hur det ser ut.


Nu säger regeringen och även en del lokala moderater att nu får kommuner och landsting höja skatten.


Det är inte kommuner och landsting som ska höja skatten utan det är staten som sedan ska fördela ut det till kommunerna och se till att det fördelas ut enligt ett riktigt inkomst och kostnadsutjämningssystem så att alla få förutsättningar att ge invånarna en likvärdig service till lika stor skatt.

 

Sker inte det kommer en del kommuner aldrig att klara sig.
En höjning av kommunalskatten slår hårdast mot de som har det sämst som står utanför arbetsmarknaden som pensionärer, ungdomar, sjuka och arbetslösa. Den politik som högerregeringen för har redan haft tillräckligt med omfördelning till de som redan har.


Skatteintäkterna kommer nog att minska ännu mera då flera fack gått med på sänkning av lönerna vilket ger lägre intäkter men också på längre sikt lägre pensioner och lägre inkomster ger sämre välfärd om inte även de kommunanställda sänker sina löner.


Det enkla svaret är att det förs en politik som i grunden förändrar den Svenska välfärden och jag är besviken på att det är så tyst och just systemförändringen inte genomskådas till exempel av media
Vad har ni gjort med överskotten (Umeå)?

2008 2007 2006 2005 2004

Årets resultat, mnkr 38,3 156,7 137,7 63,6 40,8
Nog vet väl du att man hade större överskott som man nu senast betalade av pensionskulden med då man visste att borgarpolitiken innebär problem. Mindre lån och egen finanserig ger bättre framtid
Ja du Lennart du har nog rätt det väntar hårda piller för kommunerna.
Medan privata sektorn minskar på personal får minskad orderingång .
Så är det tvärtom för kommuner, där ökar orderingången alltså kraven på varor och tjänster,
man kan rent ut säga kommunerna har högkonjuktur.

Sjukvården där ökar kundtillströmningen. Socialförvaltningarna de får fler kunder.aktiviteter ökar och fler behov av anläggningar behövs.
Ja kommuner har fullt upp.
Men ju fler kunder kommunerna får ju sämre går verksamheten.

För näöringsliv är det precis tvärtom.
Man talar om utjämniungseffekter.
Att t.ex. ha högre a-kassa under lågkonjuktur och lägre under högkonjuktur.
Men borde det inte vara så inom näringslivet också högre skatter under högkonjuktur, och lägre skatter under lågkonjuktur. Därmed kunde kommuner spara de högre skatterna under högkonjuktur och fördela dessa bättre under lågkonjuktur som är högkonjuktur för kommuner.

Sedan! Varför kan man inte införa en avkastningsskatt., en skatt som införs först när du har en avkastning på mellan 120- 150 000 kr.
Det motsvarar ungefär vad många har i a-kassa, garantipension, sjukersättning.
En motprestation på den summan där antingen den
s.k förmögne får utföra en arbetsprestaion eller möjligen lämpligast en högre skatt på säg 31% istället för 30 som sedan kunde höjas med X antal 5-enheter alleftersom avkastningen blir större.

Därmed har man inte infört förmögenhetsskatt igen utan en avkastningskatt som motprestation.

Eller hur Lennart propagera för det.
Det skulle lyfta sossarna.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM