TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Ekonomin är ett stort problem, egentligen över hela världen, och världens befolkning har levt över sina tillgångar. Stater och kommuner och inte minst banker har använt pengar som inte finns eller tjänats ihop. Vi har glömt att allt ska betalas och i det offentliga betalar man med skatt. Sänks skatterna eller inte tas ut i tillräcklig omfattning drabbar det välfärden. Och när staten har sänkt skatterna i vårt land blir det brist på pengar.


Lettland måste skära ner sina utgifter med 40 % innebärande att hälften av sjukhusen stängs, att 100 skolor stängs och 5 000 lärare blir utan jobb. Dessutom sänks lärarlönerna och lönerna för sjuksköterskor sänks ytterligare.


Det är klart det blir missnöje och besvikelse då man efter kommunisttiden såg ljusare på framtiden och kanske undvek att se risker, trots att man helt säkert fått det betydligt bättre. Vi sitter runt om i svenska kommuner och landsting och håller på med budget och upplever krisen, men jag är ändå övertygad om att vi lever i ett himmelrike när det gäller välfärd även efter neddragningarna om vi skulle jämföra oss med Lettland.


Det är fördelningen av pengar och bördor som bekymrar mig. Nu har vi noll inflation vilket gör att de som har jobb och fått löneförhöjningar får det bra och dessutom har skatterna i vårt land sänkts för de som har jobb. Däremot ökar klyftorna eftersom pensionärerna får lägre lön och för sjuka och arbetslösa blir det sämre, liksom för ungdomarna som inte kommer ut på arbetsmarknaden alls. Rekordhög ungdomsarbetslöshet är vad vi har.


Besparingarna drabbar sjukvården, social verksamhet i kommunerna, skolan och förskolan för att det är där kostnaderna finns. I kommunerna är det en bra bit över 80 % av kostnaderna som går till socialtjänst och skolan. All fritid och kultur måste bort om det övriga ska vara ograverat samtidigt som det är där som en hel del av det förbyggande arbetet finns.


Staten å sin sida ger till exempel skolinspektionen mera pengar för att de ska kunna kolla kommunerna mer och ev. bötfälla dem. Däremot ger man inte kommunerna mera pengar för att kunna bedriva verksamhet.


Regeringen för en systemskiftespolitik inom alla områden som gör att de som har det bättre får ännu bättre möjligheter att välja och på sikt kanske köpa sig en bättre skola och vård genom privata försäkringar eller avgifter.2009-05-13, 08:14  Permalink
Andra bloggar om:  


Några klipp ur årsredovisningen. Det verkar inte vara så tomt i kassan. 38 miljoner till kultur bl. annat.


2008 blev ett mycket bra år för Umeå. Umeå fick 957 nya invånare, 870 nya arbetstillfällen och 1 000 nya bostäder.
I resultatet ingår en frivillig avsättning för tryggande av pensioner med 123 miljoner kronor. Resultatet före denna avsättning uppgår till 161 miljoner kronor vilket är i nivå med föregående års resultat 157 miljoner kronor.
Kommunens ägarandel i Stornorrfors är den viktigaste förklaringen till det positiva resultatet. Resultatet från elhandelsverksamheten uppgick till 163,4 miljoner kronor. Det är 100,6 miljoner kronor bättre än budgeterat och hela 53 miljoner kronor bättre än 2007.
Investeringstakten är fortsatt hög. Under 2008 investerade kommunen för 527,9 miljoner kronor.
Umeås kandidatur till Europas kulturhuvudstad förbereds finansiellt bl.a. genom att årets resultat, 38 miljoner kronor, reserveras för uppdraget
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM