TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Det har varit mycket snack om rockgruppen U2 och Al Gore att de skulle ställa upp på någon miljögala här i Umeå före klimatkonferensen i Köpenhamn. Våra kommunala tjänstemän har i budgetprocessen rätt och en skyldighet att komma med förslag om vad man tycker ska göras. Det gäller alla förvaltningar men sen är det politiken som bestämmer vad som ska vara med.
När det gäller U2 och Al Gore så har det politiskt inte funnits några förslag om att genomföra detta. Det är alltså INTE AKTUELLT och man bör inte tro på allt som man läser i tidningen. Se min hemsida för utförligt svar.
Svar på enkel fråga från Ingrid Eriksson, Rättvisepartiet Socialisterna
angående miljöjippo med Al Gore och U2.

Stöder du idén att dra hit U2 och Al Gore i juni för en kostnad av 30-40 miljoner?

Svar 1: Det har aldrig funnits något förslag om att Umeå kommun ”ska dra hit U2 och Al Gore”. Det har inte heller funnits något förslag om att Umeå kommun ska finansiera ett stort artistevenemang. Det är bra att jag får tillfälle att tillrättalägga missuppfattningar.

Bakgrunden är följande. I samband med att Umeå kommun mottog FN:s världspris för vår biblioteksutveckling passade våra representanter på att träffa personer som kan bidra till Kulturhuvudstadsarbetet. Bland andra ett par producenter som bl.a. har genomfört 2 Woodstock-festivaler och producerat många mycket kända internationella artister. Dom väckte idén att genomföra ett större evenemang i Umeå med fokus på klimatfrågan. Första förslaget var att tidsmässigt genomföra det före FN:s stora Klimatkonferens i Köpenhamn i december i år. Syftet var kunskaps- och opinionsbildning inför det nya Kyoto-protokollet som ska tecknas i Köpenhamn.

I deras ögon är Umeås nordliga läge mellan Arktis smältande is och Köpenhamn en perfekt plats för ett större klimatevenemang. Dom ville själva producera ett större evenemang med internationella artister och vetenskapsföreträdare i samarbete med en nationell och någon lokal arrangör. U2 och Al Gore var några av flera tänkbara dragplåster som producenterna hade ingångar till. Kommunens roll var att förmedla kontakter och undersöka intresse hos ev. lokala arrangörer och sponsorer. Kommunen fick samtidigt ett bra kunskapsunderlag för ev framtida större evenemang i samband med Kulturhuvudstadsåret.

Det var aldrig tal om något annat än ett evenemang som skulle gå runt på egna biljett- och försäljningsintäkter. Dessutom var initiativtagarnas avsikt att evenemanget skulle ge ett överskott som skulle doneras till klimatforskning. Det klargjordes från början att kommunal finansiering eller förlustgaranti inte skulle komma ifråga. Det var inte heller något som efterfrågades av initiativtagarna. Däremot försöker vi ha en öppen och hjälpsam attityd till entreprenörer som vill genomföra evenemang i Umeå. Det gäller både lokala och internationella evenemang.

2. Stöder du idén att Umeå ska söka vinter-OS?

Svar 2: Om Umeå ska fortsätta att utvecklas och växa så att vi kan tillföra resurser till vård och skola måste vi bli kända och attraktiva för inflyttare, investerare och företagare. Vi arbetar för att Kulturhuvudstadsåret ska bidra till att vi blir mer kända, mer attraktiva och att vi får ökade skatteintäkter. En utvärdering av Lille i Frankrike, som var Kulturhuvudstad 2004, visar att investeringen givit 10 gånger pengarna tillbaka. Ett annat resultat från tidigare Kulturhuvudstäder är att fastighetspriserna har stigit och lockat till ökade investeringar och till fortsatt utveckling. Vi måste alltså fortsätta att aktivt profilera Umeå om vi ska få en god utveckling och framtid. Det är inte aktuellt att söka OS. Däremot bör det alltid vara tillåtet för våra tjänstemän att lägga fram förslag och att väcka idéer i budgetprocessen som syftar till en långsiktigt god utveckling. Jantelag har jag fått nog av!


2009-04-27, 11:17  Permalink
Andra bloggar om:  


Jag som trodde hela den socialdemokratiska politiken byggde på att upprätthålla och försvara jantelagen?

Ni vägrar kategoriskt att belöna framgångar och håller tillbaka dagens ungdomar genom er inskränkta inställning till konkurrens, betyg, högre utbildning och skatter.

"Jantelag har jag fått nog av! "

Byt parti då!
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM